ИСКАНЕ от политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ

28.07.2009

До г-н Бойко Борисов
Кмет на община Столична

София, 28 юли 2009 г.

ИСКАНЕ
от политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ

Уважаеми господин Борисов,

Настояваме за незабавно уволнение и търсене на административна отговорност на главния архитект на община Столична господин Петър Диков.

Той е извършил грубо съзнателно нарушение на процедурата за екологично съгласуване на изменението на Общия устройствен план на общината, след като преди общественото обсъждане на изменението на ОУП е включил в изменението на плана ски зона Алеко в Природен парк Витоша.

При извършване на екологичната оценка и оценката за съвместимост с мрежата от защитени зони, в плана не  е присъствал такъв елемент. Съответно изготвените доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост не включват оценка на въздействията на ски зона  Алеко. Според направеното публично изявление на г-н Диков пред Висшия екологичен експертен съвет към Министъра по околна среда и води на 17 юли 2009 г., тя е добавена еднолично по решение на г-н Диков в плана и по-специално в схемата за туризъм заедно с информационна записка към нея.

С това явно и съзнателно нарушение на процедурата се създават и предпоставки за сериозни нарушения на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и свързаните Европейски директиви.

Подобни действия са несъвместими с длъжността главен архитект. Настояваме да ни информирате публично за Вашата позиция по поставения проблем.

Настояваме също така за изключване на ски зоната от всички документи, схеми и карти на общия устройствен план на общината.

Намираме, че Вашата позиция по този случай има голяма политическа значимост предвид честото представяне на г-н Диков като управленец пред медиите и очакваната в резултат политическа дейност от името на партия ГЕРБ.

Подчертаваме, че Витоша ски е офшорна компания с неясно финансиране, с неизплатени задължения към държавата (неплатени такси за ползване – като ски писти на земи, които са държавна публична собственост), зад чийто проект публично застават лица от кръговете на червената олигархия. Вашите действия по този случай ще смятаме за показателни за реалните политически намерения на ГЕРБ да се отстрани тази олигархия от власт.

С уважение:

Съпредседатели

/Андрей Ковачев/        /Деница Петрова/        /Петко Ковачев/ЗЕЛЕНИТЕ поискаха оставката на Главния архитект на София

28.07.2009

ПП ЗЕЛЕНИТЕ днес поиска публично оставката на Главния архитект на София Петър Диков.

В писмо до кмета на Столична община се иска отстраняването му и търсене на административна отговорност, заради  грубо и съзнателно нарушение на процедурата за екологично съгласуване на изменението на Общия устройствен план на общината.

ЗЕЛЕНИТЕ обвиняват Главния архитект, че преди общественото обсъждане на изменението на ОУП, г-н Диков с еднолично решение е включил в изменението на плана ски зона Алеко, която е защитена територия в природен парк Витоша.

С това явно нарушение на процедурата се създават предпоставки за сериозни нарушения и на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, се казва още в писмото на ЗЕЛЕНИТЕ.

По време на предизборната кампания ЗЕЛЕНИТЕ събраха близо 50 000 подписа в подкрепа на запазването на целостта на природните паркове Витоша и Странджа, които ще бъдат връчени на новия министър-председател.

Пълният текст на писмото

Отзвук в медиите:

Дневник

News.bg

Сега

BGNES

Vesti.bg

19min.bg

Speshno.info

Blitz.bg

Cross-bg.net

Днес+

Bulfax

Ekipnews