Правителството на България предаде държавното управление в ръцете на олигархията!

01.07.2011

Позицията на ПП Зелените по повод на последните скандални действия на българското правителство, във връзка с НП Пирин, както и за други действия на ГЕРБ в ущърб на България.

Повече от 10 години български неправителствени организации (НПО), граждани и Зелените водят кампания за опазване на Национален парк „Пирин“, обект на Световното природно наследство и част от Натура 2000 и спиране на беззаконието в тази изключително ценна природна територия. През есента на 2010 г. Зелените поискаха оставката на Министъра на околната среда и водите и нейния екип, поради издадени разрешителни за нови съоръжения в парка, но това не спря бездействието на правителството за спиране на беззаконието.Нещо повече – продължи държавната финансова подкрепа за олигарха Цеко Минев и провеждане на състезания от световната купа по ски върху незаконните съоръжения и писти.

След множество сигнали от посочените по-горе организации и граждани, официална проверка, поръчана от Правителството потвърди, че концесионерът на ски зона в Национален парк„Пирин“ (офшорна компания с неясни собственици) е изсякъл, застроил и ползва неправомерно почти два пъти по голяма площ от територията на парка в нарушение на националното и европейското законодателство и международните конвенции за опазване на природата.

Вместо да отнеме правото за ползване от концесионера на територията и да приложи цялата тежест на закона,правителството предлага да узакони ползването на незаконно завзетите и ползвани безвъзмездно територии от парка с промени в Закона за концесиите.

По този начин за пореден път правителството на ГЕРБ демонстрира своята пълна зависимост от олигархията и организираната престъпност в страната. От невнесени концесионни такси и пряко финансиране в периода 2007-2011г. правителствата на страната са оказали нерегламентирана държавна помощ за олигархията в Пирин на стойност над 22 милиона лева.

Досега Зелените и НПО в България организираха множество протести в защита на Пирин и подадоха жалби до Европейските и националните институции и ЮНЕСКО за нарушаване на националното и европейското законодателство, включително и за предоставяне на нерегламентирана държавна помощ към олигархически кръгове в страната.

Това деиствие на правителството на ГЕРБ става на фона на множество други сериозни законови нарушения и подриване на европейските стойности и пренебрегване на дългосрочни европейски политики. Скандалното представяне на Министъра на околната среда и водите на последната среща на министрите от ЕС и безпрецедентното решение за проучване на шистов газ без екологична оценка са само два примера от последните седмици.

Настояваме за незабавната оставка на правителството на ГЕРБ и разследване на неговите криминални деяния. Зелените ще направим всичко възможно да се прекрати систематичното уронване на демократичните фундаменти на нашето общество. Ние сме готови да работим съвместно с всяка организация или граждани, които искат въстановяването на законовата държава и отнемането на де-факто управление на олигархията на държавните институции.

Зелените вече уведомиха ЕК, Европейският парламент, представители на дипломатическите мисии на страните от ЕС в София, Европейската Зелена Партия и множество национални и международни неправителствени организации. Ние се надяваме на тяхното съдействие за спирането на беззаконието в България.

За контакти:
Георг Тупарев (съпредседател) – 0899188251
Андрей Ковачев (член на националния съвет) – 0887788218
Борислав Сандов (член на Националния съвет) – 0887096757

ПП ЗеленитеПОЗИЦИЯ ПО ПОВОД ЛАНСИРАНИЯ ПРОЕКТ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН, ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО И ИЗРАЗЕНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

27.02.2011

Подкрепяме принципната позиция на Министъра на околната среда и водите, че бъдещето на района на общините Банско и Разлог е в развитието на балнеоложки (SPA) и устойчив екологосъобразен туризъм.

Развитието на общините в района на Националния парк Пирин не може да разчита на по-нататъшно разрастване на ски-пистите и съоръженията и противоречи на Решенията на Комитета по световното наследство на ЮНЕСКО и Европейското законодателство. Съществува реален риск страната да бъде въвлечена в нови наказателни процедури от страна на Европейската комисия и Пирин да бъде изключен от списъка на обектите на световното наследство.

Зелените вече изпратихме жалба до Европейската комисия относно нерегламентирана държавана помощ за кръга от фирми, свързани с олигарха Цеко Минев, в размер до момента на 20 милиона лева. На този фон отпускането на нови 2 милиона лева в подкрепа на организирането на международни състезания върху незаконните ски писти и съоръжения пълни още повече джоба на олигархията, вместо да подкрепи природосъобразния бизнес и развитието на местните общности в района.

В същото време подкрепяме становището на неправителствените организации от Коалиция „За да остане природа в България“, че провеждането на международно състезание от Световната купа по ски върху незаконни ски писти и съоръжения дискредитира името на България в европейски и световен план и работи срещу дългосрочните интереси на българските граждани.

Рекламирането отново на планове за застрояване и изсичане на вековните гори в Пирин, при това с осемкратно увеличение на площта на ски пистите, четирикратно увеличение броя на лифтовете, както и строежът на два нови ски курорта над Разлог и Добринище и двойно разширение на ски курорта над Банско, практически ще заличат националния парк като обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО и тотално ще ликвидира перспективите на района като място за устойчив туризъм, какъвто потенциал той все още има, но шансовете му намаляват с всеки изминал ден на нови посегателства върху територията му.

Прикриването на информацията за реално ползваната площ от страна на концесионера ЮЛЕН АД реално подпомага разрушителната дейност на фирма, явяваща се притежание на офшорни компании с неясна собственост, зад която стои самият Цеко Минев.

Местните представители на ГЕРБ във властта – депутатите Георги Икономов и Любен Татарски – получиха дарения в предизборната кампания от инвеститори в строителството на апартаменти и хотели в района на Банско и Разлог, които явно желаят да получат възвращаемост на техните политически „инвестиции”. Депутатите от ГЕРБ стоят зад това поредно безумие. От обкръжението на Георги Икономов е и кандидатът за директор на Национален парк Пирин – Валери Мечев, който – случайно или не – е собственик на няколко фирми за недвижими имоти и строителство. Паркът все още няма действащ директор след отстраняването на предишния, уличен в конфликт на интереси.

Настояваме правителството на ГЕРБ:

– Да спази решението на Kомитета по Световното наследство на ЮНЕСКО за недопускане на нови разширения на ски пистите и съоръженията в обекта на световното природно наследство и неговите буферни зони, и по този начин да опази обекта;

– Да спре финансираното с пари на българските граждани унищожаване на природата в Национален парк Пирин, което застрашава България освен всичко останало и с налагане на санкции от страна на Европейската комисия за нерегламентирана държавна помощ, които санкции отново ще се плащат не лично от виновните, а от всички нас – данъкоплатците;

– Да отмени издадените разрешения за строителство на нови ски съоръжения в Националния парк Пирин, като по този начин не допусне налагането на санкции на България от страна на Европейската комисия за нарушаване на европейското природозащитно законодателство;

– Да пристъпи към ефективно изпълнение на действащия План за управление на Национален парк Пирин и разработване на програми за природосъобразно развитие на местните общности в района на парка. Отпускането на финансова подкрепа от държавния бюджет и европейските фондове да става само срещу ясен ангажимент от страна на общините за спазване статута на Пирин като национален парк, обект на световното наследство и защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

За контакти:
Андрей Ковачев, Съпредседател, тел:0887788218; ел.поща: andrey.kovatchev@zelenite.bg
Стоян Йотов, тел:0886365999, stoyan.yotov@gmail.com

ПП ЗЕЛЕНИТЕПисмо до министър-председателя за проверка на концесията на ски зона Банско в Национален парк „Пирин“

19.01.2011

Относно: Искане за предоставяне на резултатите от извършените от МОСВ проверка и измервания на реално ползваната площ от концесионера на ски зона Банско Юлен АД в Национален парк „Пирин”

Господин министър-председател,

Обръщаме се към Вас във връзка с множеството сигнали за неправомерното унищожаване и ползване на площи в Национален парк „Пирин” от концесионера на ски зона Банско „Юлен” Ад. Съгласно публикации в медиите , Министерството на околната среда и водите вече повече от една година измерва реалната площ на ски зоната.

По данни на гражданските организации, при изграждането на ски зона Банско след 2001 г. концесионерът на ски зоната е допуснал престъпното унищожение на близо двойно по-голяма площ от предвидената в концесионния договор с Партиден номер № D – 00184. Липсата на обезпечение за неправомерно ползваните площи (извън концесионната площ от 99,55 ха) се оценява на 100 000 до 500 000 лв. годишни загуби за държавния бюджет.

Прикриването на тези престъпления при предишното правителство доведе и до наказателна процедура с № 2008/4354 от страна на ЕК във връзка с нарушения на Европейското природозащитно законодателство. През 2010 г., Министерство на околната среда и водите установи и санкционира неправомерна сеч в защитените гори на Пирин при изграждането на най-новите ски съоръжения в ски зона Банско . През 2010 г., със свое решение Комитетът за Световното наследство към ЮНЕСКО изпрати последно предупреждение, че незаконното разширение на ски-зона Банско ще доведе до позорното включване на Национален парк „Пирин” в списъка на застрашените обекти на ЮНЕСКО .

Господин министър-председател,

Във връзка със защита на държавния и обществен интерес настояваме да разпоредите публичното оповестяване на резултатите на извършените от МОСВ измервания на реално ползваната площ от концесионера на ски-зона Банско Юлен АД в НП „Пирин”, и при потвърждение сигналите на гражданските организации за прекомерни нарушения да прекратите концесионния договор с Юлен АД.

В противен случай, Вие носите политическа и персонална отговорност за унищожаване на природата в Национален парк Пирин и за прикриване на нерегламентирана държавна помощ за олигарха Цеко Минев.

От името на ПП ЗЕЛЕНИТЕ:

Андрей Ковачев, Съпредседател
Георг Тупарев, Съпредседател

Писмото е адресирано
До Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Р България

с копие до:
Г-н Симеон Дянков, Министър на финансите
Г-жа Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

и Медиите

Министерски съвет на Р.България Входящ №4649 от 19.01.2011 г.
Министерство на околната среда и водите Входящ №26-00-279 от 21.01.2011 г.За Пирин и Калиакра: Стига политически чадъри – нарушителят да плаща! Протест: 19.01.2011 г., 9:00-10:00 ч., пл. Независимост, София

17.01.2011

Заповядайте на поредния протест в защита на природата и интересите на гражданите в България, на 19.01.2011г, (сряда), пл. Независимост, София от 09:00-10:00ч.:

Да отправим пореден призив към Министерски съвет да оповести резултатите от проверката на концесията в Пирин и да преустанови продажбата на заменени гори в района на Калиакра.

Да призовем Министерски съвет да приложи закона и нарушителят да плаща, а не гражданите на България!

Стига политически чадъри!

Очакваме Ви!

ЗЕЛЕНИТЕ

По време на протеста ще бъдат внесени две писма до Министър-председателя с искане за оповестяване на резултатите от проверката на МОСВ за реално ползваната площ от концесионера на ски зона Банско в Национален парк Пирин и прекратяване на разпродажбвата на заменени гори в района на Балчик и Калиакра.

Текстовете следват:

До
Г-н Бойко Борисов,
Министър-председател на Р България

Копие до:
Г-н Симеон Дянков,
Министър на финансите
Г-жа Нона Караджова,
Министър на околната среда и водите

Медиите

Относно: Искане за предоставяне на резултатите от извършените от МОСВ проверка и измервания на реално ползваната площ от концесионера на ски зона Банско Юлен АД в Национален парк „Пирин”

Господин министър-председател,

Обръщаме се към Вас във връзка с множеството сигнали за неправомерното унищожаване и ползване на площи в Национален парк „Пирин” от концесионера на ски зона Банско „Юлен” Ад. Съгласно публикации в медиите , Министерството на околната среда и водите вече повече от една година измерва реалната площ на ски зоната.

По данни на гражданските организации, при изграждането на ски зона Банско след 2001 г. концесионерът на ски зоната е допуснал престъпното унищожение на близо двойно по-голяма площ от предвидената в концесионния договор с Партиден номер № D – 00184. Липсата на обезпечение за неправомерно ползваните площи (извън концесионната площ от 99,55 ха) се оценява на 100 000 до 500 000 лв. годишни загуби за държавния бюджет.

Прикриването на тези престъпления при предишното правителство доведе и до наказателна процедура с № 2008/4354 от страна на ЕК във връзка с нарушения на Европейското природозащитно законодателство. През 2010 г., Министерството на Госпожа Караджова установи и санкционира неправомерна сеч в защитените гори на Пирин при изграждането на най-новите ски съоръжения в ски зона Банско . През 2010 г., със свое решение Комитетът за Световното наследство към ЮНЕСКО изпрати последно предупреждение, че незаконното разширение на ски-зона Банско ще доведе до позорното включване на Национален парк „Пирин” в списъка на застрашените обекти на ЮНЕСКО .

Ето защо, във връзка със защита на държавния и обществен интерес се обръщаме към Вас господин министър-председател да разпоредите публичното оповестяване на резултатите на извършените от МОСВ измервания на реално ползваната площ от концесионера на ски-зона Банско Юлен АД в НП „Пирин” и при потвърждение сигналите на гражданските организации за прекомерни нарушения да прекратите концесионния договор с Юлен АД.

В противен случай, Вие носите политическа и персонална отговорност за унищожаване на природата в Национален парк Пирин и за прикриване на нерегламентирана държавна помощ за олигарха Цеко Минев.

От името на ПП ЗЕЛЕНИТЕ:

Андрей Ковачев, Съпредседател
Георг Тупарев, Съпредседател

До
Г-н Бойко Борисов,
Министър-председател на Р България

Копие до:
Г-н Симеон Дянков,
Министър на финансите

Г-н Мирослав Найденов,
Министър на земеделието и храните

Медиите

Относно: Спиране разпродажбата на горски имоти обект на заменка в землището на гр. Балчик и Защитена зона от Натура 2000 „Комплекс Калиакра”

Уважаеми господин министър-председател,

Обръщаме се към Вас по повод публикация във в. 24 часа от 29.12.2010 г. относно разпродажбата чрез търг на придобити чрез „заменки” от „Ол сийз пропърти” ООД държавни горски имоти в землището на гр. Балчик.

Въпросните имоти са с площ съответно от 580, 212 и 251 дка и са станали собственост на „Ол сийз пропърти” ООД чрез Заповеди №№РД-49-268/17.07.07 г. и РД-49-269/17.07.07 г. на МЗХ при оценена обща стойност на държавните имоти от 13 687 971,00 лв.. В послeдствие са изключени от горския фонд с Решения на МС съответно №№ 602/16.09.08 г. и 602/16.09.08 г. срещу обща цена за промяна на предназначението в размер на 15 707 832 лв.

През 2008, 2009 и 2010 г. новопридобитите от „Ол сийз пропърти” ООД имоти са ипотекирани в три български банки срещу общата стойност от 157 000 000 евро и 14 000 000 долара, които суми индикират приблизителната реална пазарна стойност на бившите държавни гори. Разликата между държавната цена за извършване на процедурите по замяна и изключване от горския фонд и размера на договорната ипотека в частните банки сочи за наличието на потенциална непозволена държавна помощ в размер на близо 300 000 000 лева.

Ако заменките са в резултат на престъпление, както твърди Главният прокурор Борис Велчев , е необходимо да спрете разпореждането със заменените имоти до произнасянето на прокуратурата и съда, с което да се гарнатира, че собствеността на заменените гори ще бъде възстановена на държавата при един бъдещ иск за възстановяване собствеността на имотите.

Ако заменките на гори не бъдат признати като резултат на престъпление, то това ще докаже алтернативната теза, че това е непозволена държавна помощ по смисъла на чл. 107 от Лисабонския договор и съгласно общностното законодателство държавата ще трябва да възстанови тази държавна помощ в пълен размер. Фалирането на фирмата собственик и преминаването на 1043 дка в трети „добросъвестен” купувач ще принуди държавата еднолично да заплати на Европейската комисия стойността на непозволената държавна помощ.

В този смисъл, независимо дали въпросната „замяна на държавни гори” ще бъде опредеделна като резултат на престъпление или като непозволена държавна помощ, е задължително да се наложи обезпечeние върху заменените имоти с цел защита на държавния интерес и неизплащането на над 300 000 000 лв. от държавния бюджет към бюджета на Европейската комисия.

Господин министър-председател,

Тъй като става въпрос за потенциално ощетяване на държавния бюджет и българските граждани със сумата от 300 000 000 лв. – сума съизмерима със субсидията от бюджета за Министерство на здравеопазването, или тази за Съдебната власт, настояваме да спрете разпродажбата като разпоредите на Вашите министри да изискат обезпечение върху заменените имоти на основание чл. 13 (4) от ЗДП и чл. 390 от ГПК.

Настояваме да изпълните предизборните обещания на ГЕРБ за прекратяване на всички незаконни сделки за замяна на земи и гори.

От името на ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Андрей Ковачев, Съпредседател
Георг Тупарев, Съпредседател

Табл. 1. Справка за заменените гори на „Ол сийз пропърти” ООДПротест За Пирин – Колко губи България от Цеко Минев и унищожената природа? 15 декември 2010, от 09-10 ч., пл. Независимост

14.12.2010

Заповядайте отново на протест За Пирин – Колко губи България от Цеко Минев и унищожената природа?
15.12.2010 от 09-10 ч., площад Независимост, София

Тази сряда ще проведем поредния за тази година протест за Пирин и защита на неговата красива и уникална природа.

Повече от два месеца Министерство на околната среда и водите – МОСВ мълчи за резултатите от проверката на реалната площ, върху която Цеко Минев чрез Юлен АД се разпорежда в Националния парк Пирин. Експерти на неправителствените организации оцениха, че тази площ е два пъти по-голяма от предоставената му концесия. Разкрити бяха и схемите за източване на държавния бюджет с цел облагодетелстване на свързаните с Цеко Минев туристически фирми, включително чрез Българската федерация по ски, на която той все още е председател. Заради невнесените концесионни такси и получената нерегламентирана държавна помощ за унищожаването на природата в Пирин Зелените изпратихме официална жалба до Европейската комисия и процедурата тече.

Сега елате да настояваме за отговор от МОСВ и Правителството на ГЕРБ за това каква територия ползва Цеко Минев в Национален парк Пирин? Защо държавата мълчи? … и продължава да търпи и подкрепя унищожаването на Пирин?

Знаем, че ще бъде студено в сряда сутрин, но българската природа заслужава тази жертва!

Очакваме ви!

За повече информация:
Петко Цветков, petko.tzvetkov@zelenite.bg, 0887 522 206
Пламен Атанасов, plamen.a.atanasov@gmail.com, 0899 756 903

ЗЕЛЕНИТЕ

P.S. „Заповядайте на протеста ще се раздават незаконни държавни помощи“Шествие в подкрепа на българската гора – неделя, 21.11.2010, 14 ч., НДК

19.11.2010

Зелените подкрепяме Кампанията на WWF – „Гората не е само дървесина“ и призоваваме за участие в Шествието в подкрепа на българската гора – 21 ноември 2010 г. от 14:00 – 18:00 ч., от НДК до парламента.

Проектозаконът за горите влиза за разглеждане в парламента. Сегашният закон за горите има нужда от промени, но между добрите идеи са се промъкнали и някои много тревожни. Например:

– Някои от заменените гори ще могат да се застрояват, а обещаваха, че заменените гори ще останат „бутикови гори“.
– Държавните гори в защитените територии като Витоша, Рила и Пирин ще може да стават частни. А преди 76 години държавата е купувала частни гори, за да може да обяви Народен парк Витоша.
– В горите ще може да се строят например ски писти и вятърни централи, но изсечените терени ще продължат да се водят гори.
– Управлението на природните паркове ще мине от държавата към общините. Представете си община Царево да управлява Природен парк Странджа.

В дните преди шествието WWF връчи петицията „Гората не е само дървесина“ на зам.-председателя на парламента Анастас Анастасов. Петицията досега е подписана от над 70 хил. души на хартия и в електронен вид на интернет страницата на WWF .

Протест в подкрепа на българската гора ще се проведе и в Бургас – неделя, 14 ч.-16 ч., пред Община Бургас.

Особено важно е колкото се може повече хора да се включат в шествието и протеста. Неделя следобед – какво по-удобно време от това!

Кажете на приятели!П Р О Т Е С Т ЗА ПИРИН: Кой командва МОСВ? Манева и Караджова – кукли на конци! 17.11.2010, пл.Независимост

16.11.2010

Вместо да наказват унищожителите на природата в България, Манева и Караджова гонят природозащитниците от експертните съвети към Министерство на околната среда и водите. След поръчкови писъмца от креатурите на Цеко Минев министърът и заместник министърът отстраниха представителя на неправителствените природозащитни организации Андрей Ковачев от състава на Висшия експертен екологичен съвет.

С цената на нарушаване правата на българските граждани за свободно участие в сдружения и членство в политически партии се отстраняват неудобните за властта представители на гражданското общество.

Чрез подставени лица и организации се обслужват интересите на унищожителите на природата в България. Вместо закона в МОСВ властва Цеко Минев.

Затова продължаваме да настояване за спиране на беззаконието и застояването на Национален парк Пирин и обекта на Световното наследство.

Затова отново на протест за Пирин!
Мястото отново е площад Независимост, а часът – 9 сутринта.

Очакваме ви!

За повече информация:
Петко Цветков, 0887522206, petko.tzvetkov@zelenite.bg
Кристина Димитрова, 0887965869, kristina.dimitrova@zelenite.bg
Пламен Атанасов, 0888399447, plamen.a.atanasov@gmail.com

ПП ЗЕЛЕНИТЕПротест: За Пирин – Европейската комисия да се намеси! сряда, 10.11.2010, 9:00-10:00, ул.Московска 9, София

09.11.2010

На пет поредни публични протеста за Пирин и Kарадере, призовахме Министър председателя Бойко Борисов и Министерския съвет на Република България да спрат беззаконието в Национален парк Пирин като спазят националното и европейското законодателство. Последва единствено оставката на Директора на парка, но строителсвото продължава, а вниманието на Правителството се рее из облаците. Предложихме с промени в Закона за горите и Закона за защитените територии да се спре унищожаването на националните и природните паркове в България, вместо това Правителството предлага да се узакони строителството на ски съоръжения в гори, без даже да се налага промяна на тяхното предназначение. С подкрепата си за незаконното строителство в Пирин Правителството подпомага офшорката Юлен, нейните собственици и унищожители на природата в България.

Ето защо нека заедно да информираме и призовем Европейската комисия за спешна намеса в сряда, 10.11.2010, от 9-10 часа пред представителството на ЕК в София, ул.Московска 9. Да призовем за спиране разрухата на Пирин с внасянето на две официални жалби за нарушаване на природозащитното законодателство и за нерагламентирана държавна помощ към унищожителите на природата! Нека да покажем на Европейската комисия, че ни пука за опазване на природа и спазване на европейските закони в България!

За повече информация:
Петко Цветков, ел.поща: petko.tzvetkov@zelenite.bg; тел.:0887522206
Пламен Атанасов, ел.поща: plamen.a.atanasov@gmail.com; тел.:0888399447

ПП ЗЕЛЕНИТЕЗа Пирин и Карадере – протестът на гората! 03.11.2010, 9:00-10:00, пл.Независимост

02.11.2010

Гората слиза пред Министерски съвет да потърси защита.

Мури, смърчове, ели и участници в костюми и макети на дървета ще настояват за пореден път за защита на Пирина и Карадере и преустановяване на незаконното строителство в тези територии.

Вече пета седмица протестираме в защита на Пирин и Карадере от застрояване. През тези седмици хеликоптери прелитат над незаконни селища край язовири, рибари срутват беззаконни постройки, но ник…ой от властта „не забелязва” незаконните строежи в района на Банско.

Защо трябва да чакаме нов министър председател, който да обвинява предишният за безхаберието? Нека всички заедно да излезем за пореден път на площад Независимост и да защитим Национален парк Пирин и Карадере от застрояване!

Ако и след поредното заседание на Министерски съвет не последват действия за отмяна на решенията за застрояване в Национален парк Пирин, от Зелените ще информираме официално Европейската комисия за неспазването на европейското законодателство, което може да доведе до спиране на европейските фондове и налагане на финансови санкции на България и нейните граждани.

Отговорност за всичко това ще носи Министър-председателят Бойко Борисов и Правителството на ГЕРБ.

Да защитим природата в България!

За повече информация:
Петко Цветков, ел.поща: petko.tzvetkov@zelenite.bg; тел.:0887522206
Златина Станкова, ел.поща:zlatinastankova21@@gmail.com; тел.:0879994195

ПП ЗЕЛЕНИТЕЗа Пирин и Карадере – Времето изтича! – кратко за протеста

27.10.2010

Днес 27.10.2010 за четвърти пореден път ЗЕЛЕНИТЕ протестираха срещу незаконното строителство в Национален парк Пирин и Карадере. В зелени дрехи и платна протестиращите изобразиха символичен зелен часовник, който да напомня на управляващите, че бетонирането на Пирин продължава, и че времето за реакция от страна на Правителството изтича. Внесено беше поредно писмо до Министър-председателя Бойко Борисов с четири основни искания:
1. Да се прекрати незабавно незаконното строителство в Национален парк Пирин, с отнемане на издадените разрешителни за строеж на нови ски лифтове.
2. Да се разкрият и публично оповестят истинските имена на лицата – собственици на офшорката Юлен АД.
3. Да се спре трайно унищожаването на местността Карадере и защитената зона в района с издаване на съответните решения от страна на МОСВ.
4. Да бъдат освободени от длъжност Министъра на околната среда и водите Нона Караджова, Заместник министъра на околната среда и водите Евдокия Манева, Директора на Националната служба за защита на природата Михаил Михайлов и Директора на РИОСВ – Бургас Бойчо Георгиев.

Ако не последват адекватани действия от страна на управляващите до следващата сряда, ЗЕЛЕНИТЕ ще информират официално Европейската комисия с всички произтичащи от това последствия – опасност от спиране на европейските фондове и налагане на финансови санкции, които българските граждани ще плащат. Отговорност за това ще носи Правителството на ГЕРБ.

ЗЕЛЕНИТЕ