За Странджа – протест и внасяне на подписка в подкрепа на Природния парк, 24.11.2010, 9:00-10:00ч, пл. Независимост, София

23.11.2010

Във връзка с предстоящето разглеждане на Плана за управление на Природен парк Странджа от Висшия експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите на 30.11.2010, и манипулациите на общественото мнение от страна на кмета на Община Царево – Петко Арнаудов, ЗЕЛЕНИТЕ внасяме гражданска подписка с подкрепата на 18000 граждани до Министър-председателя на Р България в подкрепа на Природния парк Странджа.

С тази подписка също така подкрепяме устойчивото развитие на морския туризъм в Природен парк Странджа. Той ще е такъв, ако легловата база съответства на капацитета на плажната ивица и се развиват алтернативни „зелени” атракции, опазващи природата в крайморските части, чрез които се удължава сезонът и подобрява запълването на базата.

Затова настояваме за незабавна отмяна на незаконно приетия, с оттеглена от МОСВ Екологична оценка, Общ устройствен план на община Царево. Този план:
1. Предвижда презастрояване на крайморските части с над 70 000 легла при капацитет на плажната ивица в цялата община от около 33 000 легла съгласно нормите на Наредба No 7 за устройство на територията (8 м2 плажна ивица на човек/легло). Тези 33 000 легла са почти достигнати от съществуващото застрояване.
2. Вместо да търси създаването на „зелени” природосъобразни атракции върху изоставените земеделски земи в крайбрежната част на Странджа, този план предвижда само едно – застрояване и пак застрояване.

Настояваме този прекрасен кът от България да бъде опазен от късогледи интереси и развитие, насочено към бързи печалби, а не към създаване на траен, качествен и природосъобразен поминък.

ЗЕЛЕНИТЕ подкрепяме приемането на Плана за управление на Природния парк, който да гарантира опазването на Странджа и да даде възможност за развитие на устойчив туризъм и устойчиво ползване на природните ресурси в района.

За повече информация:

Стоян Йотов, 0886365999, stoyan.yotov@gmail.com

Пламен Атанасов, 0888399447, plamen.a.atanasov@gmail.com

ПП ЗЕЛЕНИТЕВнасяне на подписки в подкрепа на Природен парк Витоша – Писмо до Mинистър-председателя на РБългария, г-н Бойко Борисов

05.05.2010

Уважаеми господин Борисов,

Обръщаме се към Вас във връзка с планирането на специализиран подробен устройствен план на ски-зона Алеко в Природен парк «Витоша». Информирали сме Ви за проблемите, произтичащи от този план в предишни наши писма. Поводът да внесем подписките в подкрепа на природния парк сега е решението на 3-членен състав на Върховния административен съд, което отхвърля решение на Министерството на околната среда и водите да се отмени становище по екологична оценка на специализиран подробен устройствен план (сПУП) на ски-зона «Алеко».

С това писмо внасяме послание от 43594 граждани, които изразяват подкрепата си за опазване на най-стария парк на Балканите и настояват да се прeдотврати изсичането на близо 400 дка гори и урбанизирането на над 600 дка ливади. Наред с това Витоша-ски АД да понесе своята отговорност за взривените над 400 камъни морени и унищожени тревни местообитания на площ от 18 дка през есента на 2008 г. Още тогава беше подаден сигнал с всички необходими доказателства и снимков материал до Софийска градска прокуратура. Една година по-късно няма решение по този драстичен пример за унищожаване на природата и нарушаване на законите в България.

Припомняме, че планът за управление на природен парк „Витоша”, приет с решение на Министерски съвет през 2005 г., и в сила до 2014 г., допуска модернизиране на ски съоръженията, но не и изграждане на нови ски писти и съоръжения.

Обществото очаква спазване на закона и гарантиране защитата на най-стария парк на Балканите. Ето защо, настояваме да предприемете:

  1. Всички възможни мерки за окончателната отмяна на решението на тройната коалиция за разрешаване на ново строителство и съоръжения върху незастроени досега територии в ПП Витоша.
  2. Да издадете Заповед за обявяване на защитена зона Витоша по Директивата на Европейския съюз за местообитанията, в която се забранява строителството на нови ски писти и съоръжения към тях и се позволява модернизацията на съществуващите такива.
Гражданските петиции в защита на Природен парк "Витоша" са инициирани от Коалиция от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България"* и Политическа партия "Зелените".

05 май 2010, гр. София                     С уважение:

От името на

Коалиция «За да остане природа в България»

От името на Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“.
Йорданка Динева

Българска фондация Биоразнообразие
тел./факс: 02 9316183; моб.тел.: 0896 798902
e-mail: jordanka.dineva@biodiversity.bg
http://bbf.biodiversity.bg/

За да остане природа в България!
http://forthenature.org/

Андрей Ковачев

Съпредседател

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

ПК 1554, София 1000

тел.: 0887788216

ел.поща: info@zelenite.bg; andrey.kovatchev@zelenite.bg

http://oldsite.zelenite.bg

* В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от над 50 организации, групи, инициативи и еко-бизнес.В подкрепа на Природен парк Витоша – протест и внасяне на подписки в Министерски съвет

30.04.2010

На 05.05.2010г. в Министерски съвет ще бъдат внесени подписки в подкрепа на Природен парк Витоша от Зелените и неправителствени организации от Коалиция за да остане природа в България.

Повече информация ще бъде публикувана допълнително.Ръководителите на паркове у нас трябва да бъдат професионалисти, а не марионетки на политическата конюнктура

07.01.2010

Становище на партия ”Зелените” във връзка с подготвяното уволнение на директора на Природен парк ”Сините камъни”

През последните дни в медиите беше анонсирано предстоящото уволнение на инж. Иван Иванов от поста директор на Природен парк ”Сините камъни”. Под безупречното управление на инж. Иванов ПП ”Сините камъни” досега е една от най-добре запазените природни територии у нас, с представителни за цяла Европа горски екосистеми.

Уволнението  се подготвя под натиска на членове на Областния съвет на ГЕРБ-Сливен, на кмета на града Йордан Лечков и на шефа на Регионално управление по горите – Сливен инж. Пейчо Върбанов. Единственият обявен в медиите мотив за това уволнение е принципа “нова партия-ново ръководство”.

През декември Лечков, започна публична кампания целяща управлението на Природните паркове да бъде прехвърлено от Изпълнителната агенция по горите на общините. Тази кампания засега претърпя неуспех и завърши със скандално напускане на кабинета на Министъра по околна среда, станало обществено достояние благодарение на медиите. Подготвяното уволнение на директора на Парк „Сините камъни” идва непосредствено след и явно е свързано с неуспеха на кампанията на кмета на Сливен.

Известно е, че на територията на Природен парк „Сините камъни“ са направени незаконни замени на 20 дка от неговата територия и за тези територии има проекти за застрояване спрени от Дирекцията на парка. Акцията срещу ръководството й започва именно след отказа на директора да съгласува това строителство и след подаване от негова страна на сигнал в прокураурата срещу незаконната замяна.

Партия Зелените декларира:

1. Природните паркове на България – Витоша, Рилски манастир, Русенски лом, Персина, Беласица, Странджа, Златни пясъци, Врачански Балкан, Сините камъни, Шуменско плато и Българка са национално богатство, притежание на всички български граждани и е недопустимо държавата да абдикира от тяхното управление и да го прехвърля на общините. Тези паркове изискват единно управление и обхващат територии на повече от една общини.

2. Желанието на ГЕРБ-Сливен и на г-н Лечков да кадруват в Изпълнителната агенция по горите и в Дирекцията на един природен парк е брутална намеса в природозащитното дело с цел защита на лични интереси. Природните паркове следва да се ръководят от професионалисти, отговорни пред закона, а не от политически марионетки на партията на деня  удобни за нечий местен частен интерес.

3. Евентуално уволнение на директора на Природен парк ”Сините камъни”, повтаря действията на правителството на Сергей Станишев, което чрез заплаха за уволнение на директорите на парковете Витоша, Странджа и Врачански Балкан се опита да прокара тяхното застрояване.

За контакти: д-р  Петър Шурулинков, 0885-455-536, shurulinkov@mail.bg