Декларация на ПП „Зелените“ относно ‘разселването’ на структури на държавната власт

04.06.2012

Разселването на структури на държавната власт:

панаирджийски номера вместо реална децентрализация и усвояване на европейските фондове

 

 

През последните седмици се наслушахме на „идеи“ за премествания офисите на различни държавни институции из България. Официални информации и вестникарски слухове пращат кое ли не министерство, агенция, холдинг, компания в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Хасково, Перник… Стигна се и до първите истерични „междусъседски“ сблъсъци от ревност, че агенцията Х или Y отивала не във Варна, а в Бургас, не в Хасково, а в Плевен… Дели ни съвсем малко време от истерията, съпътствала създаването на областите по времето на Живков през 1987 – 88 г.

 

ПП ‘Зелените’ заявява, че подобни игри обслужват единствено циментирането на централно-бюрократичната структура на държавното управление и отлагат в неизвестното бъдеще реалната децентрализация на управлението на местно и регионално ниво.

 

България е единствената държава в Европейския съюз, която няма ефективно действащо второ (регионално) ниво на управление. Областните администрации са елементарни маши на централната власт и техните функции биват променяни и допълвани не според обективната логика за децентрализирано управление, а според желанието или нежеланието на силните на деня.

 

България е единствената държава, в която финансовата децентрализация е на най-ниското ниво на развитие, ниво, близко до нулата. Това пречи на ефективното местно и регионално планиране, на въвеждането на местните инициативи, на създаването на устойчиви местни добри практики.

 

България е с неадекватна териториално-административна система, която не позволява истинско местно и регионално самоуправление.

 

Поради тази причина:

1 Не се усвояват ефективно европейските фондове. Липсата на оперативни програми, които да се управляват от регионите, спира местната инициативност, поддържа ниския жизнен статус и работи за обезлюдяването на регионите.

2 Огромен брой от българските общини бедстват, нямат нито адекватен административен капацитет, нито финансов ресурс за развитие.

3 Спират се възможности за лесно и ефективно сътрудничество между общини и региони, вкл. на международно ниво, което би довело до внедряване на полезни, евтини и ефективни решения за гражданите и бизнеса.

4 Не се поддържа адекватно местната и регионална инфраструктура. Вместо това поредното правителство финансира поредните гигантомански проекти или съмнителни бизнес-начинания.

5 Липсата на териториални звена на администрацията или ниският капацитет на съществуващите такива, от своя страна позволява България да няма събрана в достъпен вид основната информация за една държава – общ кадастър на цялата територия, регистри на сградния фонд и т.н.

6 България е страна с най-лошата демография в Европа, като негативните тенденции се засилват.

 

В най-общ план, липсата на второ ниво на регионално управление торпилира самата демокрация в България като позволява решенията да се взимат централно и без отчитане мненията на гражданите. Безконтролно се вихрят местни олигарси (мутри), някои от които успяват да се доберат до кметска власт чрез фалшификации на изборите, заплахи и купуване на гласове.

 

Вместо да се мисли за решаването на тези проблеми, правителството предлага части от българската администрация да бъдат развеждани като панаирджийски мечки из страната. Освен, че ще глътне огромни пари, този процес ще засили хаоса, ще противопостави едни региони на други и няма да повиши ефективното управление. Нито ще реши истинските проблеми.Ще се превърне в поредното необмислено харчене на публични средства без реалните публични ползи за всички граждани, каквото е изискването за разходването на публични средства в нормалните демократични страни.

 

Да не говорим, че през 2013 година, когато обещаното от сегашните „бащици на народа“ електронно правителство би следвало да направи безпредметни конкретните локации или дислокации, на която и да било висша и по-нисша администрации на България, ще лъсне цялото безсмислие на сегашната инициатива.

 

Настояваме да се прекрати всякакво практическо прилагане на нерелевантните идеи за разместване на централната администрация.

 

Настояваме за започване на процес на обсъждане на новата териториално-административна система на България, включваща реална, административна и финансова реформа и децентрализация.

 

 

ПП ‘Зелените’

31.05.2012 г.,

СофияЕвропейските зелени казват „НЕ“ на проучването и добива на шистов газ (чрез фракинг) в Европа

21.05.2012

Fracking resolution _ European Greens_BGСтановище на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ” относно управлението на парите от „Сребърния фонд”

15.05.2012

Във връзка с полемиката около промените в Закона за държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система (по-известен като Сребърния фонд), от ПП “Зелените” заявяваме, че е нужно дебатът да се концентрира върху това как може да се попълни фондът с повече средства, а не как да се изхарчат съществуващите. Демографската обстановка в България изисква наличието на значителни парични резерви за посрещане на свръхдефицитите в пенсионната система след 2018 година. Натрупаните досега около 2 милиарда лева средства са крайно недостатъчни за тази цел. Краткосрочното мислене при управлението на държавните финанси може и да затваря бюджетните дупки в момента, но отваря пропаст за след години.

За предотвратяване на бъдещите дисбаланси, “Зелените” предлагаме следните мерки:

1. държавата да прехвърли в Сребърния фонд по 20% от капитала на всички държавни дружества, включително Български енергиен холдинг (БЕХ), Летище София и други. По този начин дивиденти от тези компании ще постъпват по сметката на фонда. Срок – до края на 2012 година

2. продажба на 10% от капиталите на БЕХ и Летище София на фондовата борса. Съгласно сегашния закон средствата от сделките ще постъпят в Сребърния фонд. Освен това листването на тези компании на борсата ще направи управлението им много по-прозрачно. Те ще са длъжни редовно да публикуват тримесечни отчети, както и да оповестяват веднага всяка по-важна информация, свързана с дейността им. Това ще реши и проблемът със съмненията за неефективно управление на тези дружества. В същото време държавата ще запази пълния си контрол върху тях. Срок – до края на 2013 година.

3. продажба на фондовата борса на прехвърлените към Сребърния фонд пакети от по 20%, когато дойде време за покриване на свръхдефицита в пенсионната система. Срок – 2018-2022 година.

Чрез тези мерки, както и с по-ефективното управление на активите на фонда, натрупаните средства в него, според нашите разчети, трябва да достигнат поне 5 млрд. лева в рамките на следващите 10 години.

Колкото до управлението на наличните парични активи, от Зелените считаме че сегашното законодателство предлага достатъчно решения в тази насока, които не се използват въобще. Съответно на този етап няма нужда от нормативни промени, които да разрешат част от активите на фонда да се влагат в български книжа. Според нас разумният им мениджмънт би бил БНБ да инвестира средствата в консервативни инструменти директно от името на фонда. В момента централната банка получава цялата доходност от тези инвестиции, докато заплаща на Сребърния фонд нищожните 0.5% годишно.Декларация относно гороломните поправки в Закона за горите

10.05.2012

      Декларация на политическа партия „Зелените“

относно

гороломните поправки в Закона за горите

 

Днес парламентът възнамерява да приеме на второ четене в пленарна зала промени в Закона за горите. От началото на 20 век български парламент не е приемал толкова гороломни и скандални разпоредби за горите. Под  надзора на депутата от ГЕРБ Емил Димитров и председателя на Парламентарната Комисия по земеделие и гори Десислава Танева тези промени бяха вмъкнати тихомълком и без предизвестие от Комисията на второ четене  заедно с добилите известност поправки „Витоша ски“. Законопроектът идва след безпрецедентна медийна кампания за очерняне на представителите на активните природозащитни неправителствени организации и „Зелените” с клевети и дискриминационни послания, дирижирана лично от премиера и Министерския съвет и организирана от лобистите и  инвеститори на този закон – „Витоша ски“.

Според поправките:

  • Държавните и общинските гори ще могат да се изсичат до 160 % от прираста – тоест повече, отколкото растат. Това става с разрешаване  на допълнителна извънредна сеч, равна по обем на допустимата от 10-годишните лесоустройствени проекти, която е 80 % – т.е. удвояване на позволените сечи за същия период. Така за няколко десетилетия горите, от които идва 70% от питейната ни вода, ще изчезнат.
  • Позволява се стопанисване на частните гори до 2 ха без лесоустройствен план. Това са 80-90% от тези гори  и практически означава изсичане до  голо.
  • Позволява се застрояване на гори, без да се изключват от горския фонд, без заплащане на такси за купуване на гората, без търгове и конкурси, само с писмо от ръководителя на ДАГ и с решение от РИОСВ, че няма нужда от ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда): инфраструктура за ВЕЦ-ове, лифтове и влекове, стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена, зооветеринарни съоръжения, биотехнически съоръжения, ски писти, открити обекти за спортни дейности, открити съоръжения, обслужващи културни нужди – концертни естради, летни амфитеатри, открити съоръжения, обслужващи религиозни нужди, леки второстепенни постройки на допълващото застрояване, свързани с функционирането за откритите съоръжения. Под претекст за такива съоръжения ще могат да се изсичат и застрояват включително държавни и общински гори от морското равнище до върховете на планините независимо от условията за ски много по-лесно от някогашните заменки.

След приемането на закона в този му вид всеки ден управление на партия ГЕРБ вреди на българската икономика, общество и природа и води до разграбване на ценни жизнени  ресурси. „Зелените“ вече заявихме искане за оставка на премиера Борисов, ако се приеме поправката „Витоша ски“, но сега заявяваме, че с такива промени следва да си отиде и парламентът, приел подобни антинационални закони. Напомняме, че в историята няма гороломно управление, което да е останало  на власт.

Приемането на тези поправки е престъпление. Заявяваме, че започваме действия за отмяната им  чрез всички възможни извънпарламентарни средства  и ще организираме гражданска инициатива и подписка за референдум.

ПП „Зелените“ ще информираме европейските си партньори и други организации за безпрецедентната дирижирана от правителството атака срещу гражданското общество в България и за нарушенията на Директивата за местообитанията в резултат на промените в закона за горите.

За контакти:
Андрей Ковачев – Член на Националния съвет на ПП ”Зелените” – 0887 788 218
Стоян Йотов – Съпредседател на ПП „Зелените“ 0886 365 999


На 26 април се навършват 26 години от ядрената катастрофа в АЕЦ Чернобил

25.04.2012
На 26 април се навършват 26 години от ядрената катастрофа в АЕЦ Чернобил.В българският контекст актуални са въпросите и около аферата ‘АЕЦ Белене’, както и намеренията за изграждане на ядрени в съседна Турция. На вашето внимание предоставяме позиция, която е свързана с разследването на източените средства и корупционни схеми около проекта АЕЦ Белене. Също така прилагаме наше писмо до МОСВ и МнВР, свързано искането ни за участие в процедурата по Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

Позиция

Каква седмица изминава скъпи сънародници! Най-после и на нашата улица – тази на противниците на безумието АЕЦ „Белене” – започна да наднича слънцето. Първоначално боязливо, но сигурни сме, че с всеки изминал ден то ще набира сили. Оказа се, че сме били изключително толерантни към нашите ядрени спецове. Това, което узнахме, че се е случвало надвишава и най-песимистичните ни очаквания. Сега, когато крайчето на завесата се повдигна, си задаваме въпроса – що за специалисти са тези хора? Качествата им са безспорни, но не като специалисти в областта на енергетиката, а в областта на висшето майсторство в далаверата. Далавера на ползу России, но и на ползу джобу. А файда за България от нийде взора не види.

Какво се оказа?

Токът от Белене щял да е 9,54 пъти по-скъп от този в Козлодуй. Но не това е важното. Оказва се, че НЕК е пред фалит и причината е, че те са теглили кредити и плащали за „нероден Петко“, какъвто се оказа проектът „Белене“. Става въпрос за стотици милиони евро. В историята на България не е извършвано по-голямо стопанско престъпление. И тези грабители имат очи да ни гледат. Искат дори златният поток към пръснатите им от претъпкване джобове да продължи. Оказва се, че пазарлъкът, който са водили с руснаците не се отличава от този, който водим на кооперативния пазар, когато си купуваме връзка лук. Това е обаче най-скъпата връзка лук на планетата. Предлагаме да помолим издателите на Гинес да включат като рекорд тази свръхлуксозна придобивка.

Видяхме и нещо друго. Видяхме, че глупостта и наглостта нямат граници. Доказа ни го Румен Овчаров с нечуваната дивотия за двестате милиарда, които сме губели с отказа си от „Белене“. А застиналия в далечното комунистическо минало Корнезов се изтъпанчи на трибуната на Народното събрание и се провикна патетично – „ние ще победим, другари“! Просто се усети, че все пак е в България, иначе щеше да обяви гръмовното VENCEREMOS на другаря Че.

Скъсването на бента на лъжите ни удиви с новината, че нашите корифеи не знаели какво е това Закон за обществените поръчки и сключвали споразумения на честна дума. Именно споразумения, а не договори. За договора са необходими точни разчети. Виж, споразумението е нещо друго. Но когато на основата на това споразумение плащаш милиарди, работата като че ли загрубява до степен, че панделата за някои толкова сговорчиви хора ще е милост свише.

Във връзка с казаното по-горе предлагаме Симеон Сакскобургготски, Милко Ковачев, М. Севлиевски, С. Станишев, Р. Петков, Р. Овчаров, П. Димитров, Б. Манчев, всички шефове на НЕК и БЕХ от 2002 г. насам да бъдат подложени на изследване с детектора на лъжата и да отговорят на един простичък въпрос – вземали ли са пари от руснаците или от техни агенти в България, за да натворят толкова глупости и да ни натоварят с такива непосилни задължения. Предлагаме също така към щетите от техния ядрен ентусиазъм да се прибавят и щетите, които търпим в резултат от липсата на средства за инвестиции в енергийния отрасъл, защото ако тези стотици милиони бяха ползвани разумно, ефектът щеше да е видим още днес. Към тази грамада от щети да се прибавят и пропуснатите ползи от радикално сбърканата инвестиционна политика в тази област. Тогава ще стане ясно, че се сблъскваме с грабежа не на века, а на цялата ни история.

За контакти:

Ганка Спасова – 0877 604 554 – Комитет за еколого-икономическа защита на Свищов

Тодор Тодоров – 0887 122 801 – Екологично сдружение „За Земята“

Албена Симеонова – 0888 215 268 – Фондация за околна среда и земеделие

Деница Петрова – 0889 880 908 – GREENPEACE – България

Борислав Сандов – 0887 096 757 – ПП „Зелените“Новата опаковка на старият план за Западен парк

25.04.2012

От местната организация на „Зелените“ в Люлин продължаваме да следим подготовката на концесията на ‘Западен Парк – представителна част’. С разочарование забелязваме, че от преди месец, когато за първи път алармирахме за недомислици в договора за концесия, в него не се е променило почти нищо. Също така запознавайки се с всички документи по тази концесия, се натъкваме на още сериозни пропуски и нарушения.
1. Нарушаване на ЗУТ (чл. 108, ал. 2) и неизготвяне на редица планове, сред които е паркоустройствен план – Докато ПУП е по-общ, то паркоустройственият план дава точните параметри на това къде какво ще се строи.

2. Изготвен е анализ на концесията без паркоустройствен план, т.е. заложени са минимални суми за ремонти или строеж на сгради, без да се знаят техните размери. Също така в този анализ са заложени над 2,6 милиона лева за реконструкция или ново изграждане на настилки, които от 87 000 квадратни метра по-надолу в документа без никакво обяснение стават 120 000 квадратни метра. Разглеждайки анализа, оставаме с впечатлението, че едни дейности са със завишени стойности, а други са занижени, за да може да се докаже необходимостта да не се иска концесионна такса.

3. В договора, който се планира да бъде предложен за гласуване в Общинския съвет продължава да има голям брой пропуски.

o       Според така записания текст на предложения концесионен договор и по-конкретно точка 2 представителната част на парка се застроява според действащ към момента ПУП. Така разписан, текстът на тази точка дава възможност след няколко години подробният устройствен план да се смени с друг, който предвижда в пъти по-голямо застрояване.

o       При прекратяване на договора от страна на общината поради вина на концесионера общината ще дължи обезщетение.

o       След приключване на концесионния договор общината ще трябва да плати обезщетение, с което да откупи всичко, което е изградено от концесионера.

 

Тъй като този документ е рамката, която определя цялата концесия, е изключително важно в нея да не се оставят никакви вратички.
4. Разминаване между проектодоговора, който ще бъде подписан с концесионера, и договора за концесия, който предстои да бъде гласуван от СОС:

Едно от разминаванията е в стойността на банковата гаранция. В единия договор е 200 000 лева, а в другия е в порядъка на 50 000 – 90 000 лева, а след четвъртата година ще падне драстично.

 

5. Проектодоговорът има много пропуски и вратички.

o       Законът изисква тайна да е само техническа или търговска информация. Член 61 прави по-голяма част от договора да е тайна.

o       Банковата гаранция първата година е 78 000, а четвъртата – 19 000. След това ще падне още по-драстично.

o       0,5 % от банковата гаранция е глобата за незаконно строителство. Това прави 390 лева за първата година и 95 лева за четвъртата. След това ще падне драстично.

o       Вратичката за промяна на ПУП и ново застрояване на парка продължава да си стои.

 

Това са само част от проблемите, които открихме в документите за концесията. Съдейки по тяхното качество, сериозно се съмняваме, че Столична община ще следи за качественото изпълнение на тази концесия. Затова ние от местната организация на „Зелените“ в Люлин настояваме нашите възражения да бъдат чути и договорите да бъдат променени така, че общественият интерес да бъде защитен.

––

Следват по-детайлно разписани нашите възражения.

 

1. Стартиране на процедурата:

 

Още със стартирането на процедурата по изготвяне на концесия е извършено сериозно нарушение на закона – чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията, който определя, че при изготвянето си подробният устройствен план (ПУП) трябва да бъде придружен от редица други планове, най-важен между тях е паркоустройственият план. Той определя точните размери на всяка една сграда, алея и други предвидени за изграждане в ПУП.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: Да бъде спазен законът, да се изготви паркоустройствен план и на база на него да се подготвя цялата концесия.

 

2. Анализът на необходимостта от концесия:

Неговото изготвяне би трябвало да се базира основно на паркоустройствения план, където са посочени точните размери на планираните търговски площи, алеи и друга инфраструктура.

В таблицата на 34 страница са посочени суми за реконструкция или изграждане на заведения, но липсват точни или поне приблизителни размери на планираните сгради. На каква база са определени тези суми?

В таблица на страница 12 са описани всички видове площи, върху които ще бъде изградена някаква настилка. Това са алейна мрежа, спортни площи, транспорт и паркинги, застроена площ обекти, атракционни съоръжения. Общият им сбор е 8,71 хектара или 87 100 квадратни метра. Но пък на страница 24 е посочено, че ще бъдат реконструирани 120 000 кв. м. настилки на минимална стройност 2 672 580 лева. Тоест от нищото се появяват едни 32 900 квадратни метра настилки, които биха стрували поне 732 733 лева.

Тези и други подобни разминавания будят сериозно съмнение в качеството на този анализ и в неговото основно твърдение, че Общината трябва да се откаже от концесионна такса.

 

3. Договор за концесия, предложен за гласуване от СОС:

 

Този договор, който общинските съветници ще гласуват, е рамката, която определя договора за концесия, който в последствие ще бъде подписан с концесионера, а не обратното. Поради този факт трябва да бъдат затворени всички вратички в него и общественият интерес да бъде защитен максимално.

Ето и основните ни възражения към договора за концесия, който предстои да бъде гласуван от СОС.

 

т. 2

Предвижданите търговски обекти и атракционен комплекс са с площ, определена от приетия в момента ПУП. Това означава, че след време ПУП може да се измени така, че да позволи по-големи площи за търговски обекти. Това, че сега действащият ПУП ще бъде приложен към конкурсната документация по никакъв начин не гарантира, че цялата отдавана на концесия площ няма да се застрои. Подобна порочна практика за промяна във вече сключен концесионен договор е позната и от ски-зона Банско. (Това е все едно да пуснеш наемател в къщата си, без да знаеш дали ще ползва 3 или 5 стаи или дали няма да реши да събори цялата ти къща.)

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се опише ясно в договора квадратурата на терените, които ще се ползват за търговски площи и атракционен комплекс за срока на концесионния договор.

 

т. 7.1

Нe е ясно разписано какво се има предвид под „цялостно управление и поддържане на обекта”. Няма общински стандарт за това и на практика концесионерът сам ще решава какво точно включва поддържането и рехабилитацията: може да е измитане на алеите веднъж месечно, може да е 1 път годишно; може да е поставянето на 2 или 20 пейки и т.н.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се разпише в точна годишна програма какви са задълженията на концесионера за поддържане на обекта.

 

т. 7.3

Общината следва да придобие собственост върху направените подобрения (без атракционните съоръжения) – същевременно в т. 8.4.2 се казва, че Общината ще ги заплати под формата на обезщетение. Тоест, след 25 г. експлоатация Общината ще компенсира финансово концесионера и на практика ще му върне направените инвестиции, като ги изкупи обратно. Според Закона за концесиите такова обезщетение се дължи единствено при предсрочно прекратяване на договора.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: в точка 8.4.2. да се каже ясно, че това обезщетение е само ако договорът бъде прекратен предсрочно.

 

т. 8.1.5.

Ако принципно ще се отдават търговски площи под наем, нужно ли е това да става чрез посредник – концесионер? Защо Общината не изпълнява тази дейност?

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се преосмисли цялостната идея за концесията.

 

т. 8.1.6

Концесионерът ще получи обезщетение дори ако в резултат на нарушения на договора същият се прекрати предсрочно. Тази точка лишава Общината от механизъм за ефективен контрол върху изпълнението на договора и позволява на концесионера да нарушава договора, без да носи финансова отговорност.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се разпише по-детайлно, така че да може да се защити максимално общественият интерес.

 

т. 8.2.3.

Няма разписана дефиниция какво включва поддържането на парка. Предложението да е спрямо действащото законодателство е несъстоятелно – няма законова уредба за поддръжка на зелена система.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се разпишат точно видовете и обема на услуги, които концесионерът ще извършва по поддържането на зелената система.

 

т. 8.2.5

Няма срок, в който да се правят ремонтите на обектите и техническата инфраструктура. На практика концесионерът може  изобщо да не извършва ремонти, след като няма определен срок за това (може след 10 или 20 години да реши да ремонтира даден обект).

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се запишат срокове и финансови обезщетения при неспазването им от страна на концесионера.

 

т. 8 .2.7

Изискването за охрана не е обвързано с носене на отговорност. Ако има сечи или унищожаване на паркова инфраструктура, концесионерът е освободен от отговорност.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се опише какво се опазва и гарантира с наличието на охрана.

 

т. 8.2.9

И сега има безплатни детски площадки и съоръжения, направени с инвестиции на Общината. Ако не се опише какво друго ще направи концесионерът, той може да се възползва от съществуващите площадки и да  ги обяви като свое изпълнение.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се опише колко, къде и какви като съоръжения нови детски площадки ще изгради концесионерът.

 

т. 8.2.12

Дава се възможност да се променя инвестиционната програма след сключване на концесионния договор. Под предлог за извършване на подобрения (без да е уточнено какви – нови платени паркинги, нови търговски площи?)  се променя предметът на договора.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да отпадне т. 8.2.12.

 

т. 8.2.15

Застраховката е в полза на Общината, без да има посочена сума. На практика концесионерът може да направи нереално ниска застраховка и да не носи последствия при увреждане на общинското имущество.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се фиксира сума на застраховката, която да е по оценка на международно признати институции.

 

т.8.4.2.

След приключване на концесионния период общината ще трябва да откупи изградените съоръжения, което обезсмисля принципа на отдаването на концесия. Тази точка влиза в директно противоречие със Закона за концесиите.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин : т. 8.4.2 да се промени така, че такова обезщетение да се дължи единствено при предсрочно прекратяване на договора, но не и при неговото изтичане.

 

 

 

4. Проектодоговор за концесия:

 

За съжаление голяма част от проблемите, които откриваме в предложения на общински съвет за гласуване договор за концесия, ги откриваме и в проектодоговора, като някои от текстовете не съответстват на предложения за гласуване от СОС договор за концесия. Някои членове и алинеи са по-скоро вратички за злоупотреби вместо защита на обществения интерес.

 

1 Член 61 – предвижда по-голяма част от договора, отколкото изисква законът, да е тайна и без съгласието на двете страни да не могат да се споделят тези текстове с трети лица. Това е договор за концесия на обществена площ и трябва колкото се може по-голяма част от този договор да бъде явна. Обратното буди съмнение, че Общината иска да скрие нещо.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: Текстът на член 61, ал. 1 да бъде променен така: „Страните по договора нямат право да споделят с трети лица единствено технически или търговски тайни на участника. Споделянето на тайна информация може да става единствено чрез писмено съгласие на другата страна. Цялата останала информация по договора е явна.” Поради обществения характер на концесията алинея 2 да отпадне.

 

2 Член 43, ал. 1 определя банковата гаранция да е в размер на 2 % от предвидените инвестиции за съответната година. Този член влиза в противоречие с предложения за гласуване от СОС договор за концесия, където е записана сумата от 200 000 лева. За първите 4 години според този член се получават сумите 78 000, 40 000, 24 000, 19 000 лева. Тъй като Концедентът не изисква инвестиции за периода след това вероятно и стойността на гаранцията ще падне драстично. Независимо от това концесионерът ще продължи да оперира с парка. В резултат на тази дейност е възможно да бъдат нанесени сериозни щети на парка и да няма никакви финансови гаранции, с които да бъдат покрити.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: процентът да бъде увеличен на 5 %, но не по-малко от 100 000 лева.

 

3 Член 47, ал. 1 определя глобата за незаконно строителство/разрушаване на 0,5 % от банковата гаранция за съответната година. Взимайки цифрите от горната точка излизат съответните стойности на глобата за първите 4 години – 390, 200, 120, 95 лева. Такава стойност не би имала сериозен възпиращ ефект върху концесионера, каквато е целта на глобите, а само протоколно значение. Дори и да бъде увеличена стойността на банковата гаранция според нашите предложения в горната точка, отново няма да се получи глоба, която да не е с протоколен характер.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: – стойността на глобата да бъде фиксирана и да е сходна със сумите в член 48 – от 20 000 до 90 000 лева.

 

4 Член 6, ал. 2.3 – Остава ПУП на парка като определящ какво и къде да се строи на територията на парка. Това представя възможност след определен период чрез гласуване на Общински съвет подробният устройствен план на парка да се смени и с анекс към договора да се разшири строителството в парка. (Член 6, ал. 2.3)

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин:  – в самия концесионен договор да бъде вписан размерът на застрояване.

 

5 В договора не е ясно записано, че при прекратяване на концесията по вина на концесионера концедентът не плаща обезщетение.

Предлагаме: Да се впише текст, който категорично да казва, че няма да се плаща обезщетение при горецитираните условия.

 

6 Член 48, ал. 1.5. Санкцията за неподдържане на алейната мрежа е на прекалено ниска стойност. Предвид че тук ще са 97,5 % от инвестициите в паркова инфраструктура или почти 2,7 милиона лева, глоба от 4 000 лева е прекалено ниска.

Препоръка – стойността на глобата да се увеличи многократно така, че да е сходна с останалите глоби по член 48.

 

 

Заключението ни е, че тази концесия не трябва да бъде гласувана, докато не бъдат отстранени всички пропуски, така че да бъде защитен максимално общественият интерес.

 

 

За контакти:
Пламен Атанасов – член на Изпълнителния съвет на ПП ”Зелените” и на МО-Люлин – 0899 756 903
Ива Братанова – съ-председател на МО-Люлин – 0884 589 384
Борислав Сандов – съ-председател на ПП „Зелените“ – 0887 096 757
––


Общоевропейска декларация срещу фракинга

24.04.2012

Ние, коалицията на природозащитни и здравни обществени организации, имаме сериозни опасения относно метода хидравлично разбиване (фракинг) за проучване и добив на шистов газ, нефт от битуминозни шисти и газ от въглищни пластове (Coal Bed Methane) в Европа.

С пълния текст на декларацията можете да се запознаете на следния линк.Становище на Национална коалиция ‘БелеНЕ!’ по повод решението на Министерски съвет за отказ от проекта за втора ядрена централа в България

30.03.2012

Национална коалиция ‘БелеНЕ!’ приветства решението на Министерски съвет от днес, с което България се отказва от изключително вредния проект АЕЦ’’Белене”.

С нетърпение очакваме да се запознаем с текста на решението и да проследим процедурата по приключването на проекта за втора ядрена централа в България.

Отказът от проекта не означава да престане да се търси отговорност за откраднатите огромни обществени средства.

 

През последните години ние непрестанно сме апелирали и работили за такова развитие, като сме организирали множество публични събития, в това число протести, конференции, изложби и др. Ядрената енергетика няма място в новите условия на енергийно развитие, в които възобновяемите енергийни източници могат безопасно и на ниска цена да осигуряват нужната енергия на отделните домакинства и общности, като по този начин ни придвижват към енергийна независимост. Конвенционалните източници на енергия доказаха своите щети върху околната среда, човешкото здраве и икономиката, като предизвикаха огромни по мащаб катастрофи. Примерите от ядрените аварии в МАЯК, Три майл айлънд, Чернобил и Фукушима оставиха нелечими белези върху целия свят, като последствията от тях продължават да нарастват прогресивно. Изкопаемите горива водят до промени в климата и често замърсяват огромни пространства територии и акватории.

 

Решението за бъдещето на площадката на АЕЦ „Белене” би следвало да бъде взето след обществена дискусия и конкурс за избор на най-добрия вариант.

 

Време е България да се включи в ‘коловоза’ на интелигентните решения в енергетиката и да преустанови своите ‘стари’ намерения и проекти. Бъдещето е в чистите, евтини и децентрализирани енергийни решения, базирани на безопасни възобновяеми източници и енергийна ефективност.
Национална коалиция ‘БелеНЕ!’ не подкрепя и не смята за разумно поставянето на нов блок в ‘АЕЦ Козлудуй’.

 

Забележка: Подробно становище ще бъде изработено и разпространено веднага след запознаването с официална информация, която да гарантира пълният отказ от страна на България и окончателно прекратяване на проекта ‘АЕЦ Белене’

 

 

В Национална коалиция ‘БелеНЕ!’ участват: НД Екогласност, ЕС ‘За Земята’, Фондация за околна среда и земеделие, Институт за зелена политика, ПП ‘Зелените’, Комитет за еколого-икономическа защита на Свищов и свищовския регион, ‘Земя завинаги’, Информационен и учебен център по екология, СДП Балкани, Greenpeace и др.

 

 

 

За контакти:

Петко Ковачев – Национален координатор, 0888-420-453

Деница Петрова – Greenpeace, 0889-880-908

Борислав Сандов – ПП Зелените, 0887-096 757

Тодор Тодоров – ЕС ‘За Земята’ – 0887-122-801Анализ на концесионния договор за Западен парк – София

22.03.2012

Местната организация (МО) на ПП „Зелените” в Люлин приветства днешното отлагане на гласуването от Столичния общински съвет по договора за концесия върху части от „Западен парк – представителна част” и настоява за преработването му преди окончателното гласуване.

През последните няколко години главният архитект на София лансира проекта „Софияленд 2” в район Западен парк – представителна част. Може би умишлено години наред тази представителна част се държи в окаяно състояние, за да се ползва като аргумент за реализирането на този проект. Истината е, че това, което се предлага като концесионен договор показва, че за реконструкция на парка ще бъдат влагани по-малко средства годишно (400 000 лева), отколкото сега влага общината. Също така при изграждането на заведения и други търговски площи, планирани по ПУП и тяхното отдаване на минимални пазарни цени общината би печелила двойно повече (700 000 лева), отколкото концесионерът би влагал за възстановяване на парка.

Самият концесионен договор, който бе предложен за гласуване на сесията на СОС на 22.03.2012 г., има изключително много пропуски и по никакъв начин не гарантира запазването на обществения интерес. Дори дава предостатъчно възможности за обратното.

Аргументите в подкрепа на тази теза са много и са представени в приложения анализ на концесионния договор заедно с решенията, които предлагаме. Най-основните са:

  1. Според така записания текст на предложения концесионен договор и по-конкретно точка 2 представителната част на парка се застроява според действащ към момента ПУП. Така разписан текста на тази точка дава възможност след няколко години подробния устройствен план да се смени с друг, който предвижда в пъти по-голямо застрояване.
  2. При прекратяване на договора от страна на общината поради вина на концесионера общината ще дължи обезщетение.
  3. След приключване на концесионния договор общината ще трябва да плати обезщетение, с което да откупи всичко, което е изградено от концесионера.

 

Това са само част от конфликтните точки в предложения договор за концесия, където всъщност почти всяка точка е конфликтна. Повече подробности ще намерите в прикачения анализ и дадените от нас предложения.

 

Така предложеният текст на договора за концесия за увеселителен парк в представителната част на Западен парк само потвърждава намерението на управата на община Столична в лицето на г-жа Йорданка Фандъкова и арх. Петър Диков да стартират през тази година застрояването на общо половината Западен парк, без да защитят по какъвто и да е начин обществения интерес. В началото на 2012-та арх. Диков представи редица проекти за „развитието на София”. Един от тези проекти беше увеселителният парк, а втори беше изграждането на комплекс с нискоетажно строителство в другата половина на Западен парк. Тези два проекта ще заличат общо 50 % от парка.

 

 

Ние от МО-Люлин на ПП „Зелените” не сме против развитието на Западен парк, а срещу нарушаването на обществения интерес. След като тази територия е предвидена за зелена площ, е добре тя да бъде използвана именно като такава, а не да бъде застроявана. Още повече, че въпреки обществената цел на проекта няма гаранция, че той няма да бъде ‘изкористен’ и приватизиран, както се случи със ‘Софияленд’, също построен върху бивша зелена територия.

 

 

 

Основни възражения и предложения на МО ЗЕЛЕНИТЕ – Люлин:

(конкретния текст на точките можете да видите в предложението за концесионен договор)

т. 2

Предвижданите търговски обекти и атракционен комплекс са с площ, определена от приетия в момента ПУП. Това означава, че след време ПУП може да се измени така, че да позволи по-големи площи за търговски обекти. Нищо в тази точка не гарантира, че цялата отдавана на концесия площ няма да се застрои. Подобна порочна практика за промяна във вече сключен концесионен договор е позната и от ски-зона Банско. (Това е все едно да пуснеш наемател в къщата си, без да знаеш дали ще ползва 3 или 5 стаи, или дали няма да реши да събори цялата ти къща.)

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се опише ясно в договора квадратурата на терените, които ще се ползват за търговски площи и атракционен комплекс за срока на концесионния договор. Така описаните терени да не могат да се променят с последващи актове на общината.

 

т. 7.1

Нe e  ясно разписано какво се има предвид под „цялостно управление и поддържане на обекта”. Няма общински стандарт за това и на практика концесионерът сам ще решава какво точно включва поддържането и рехабилитацията: може да е измитане на алеите веднъж месечно, може да е 1 път годишно; може да е поставянето на 2 или 20 пейки и т.н.

Предложение на МОЗелените – Люлин: да се разпише в точна годишна програма какви са задълженията на концесионера за поддържане на обекта.

 

т. 7.3

Общината следва да придобие собственост върху направените подобрения (без атракционните съоръжения) – същевременно в т. 8.4.2 се казва, че общината ще ги заплати под формата на обезщетение. Тоест, след 25 г. експлоатация общината ще компенсира финансово концесионера и на практика ще му върне направените инвестиции, като ги изкупи обратно.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да отпадне т. 8.4.2.

 

т. 8.1.5.

Ако принципно ще се отдават търговски площи под наем, нужно ли е това да става чрез посредник – концесионер? Защо общината не изпълнява тази дейност?

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се преосмисли цялостната идея за концесията.

 

т. 8.1.6

Концесионерът ще получи обезщетение дори ако в резултат на нарушения на договора същият се прекрати предсрочно. Тази точка лишава Общината от механизъм за ефективен контрол върху изпълнението на договора и позволява на концесионера да нарушава договора, без да носи финансова отговорност.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да отпадне т.8.1.6.

 

т. 8.2.3.

Няма разписана дефиниция какво включва поддържането на парка. Предложението да е спрямо действащото законодателство е несъстоятелно – няма законова уредба за поддръжка на зелена система.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се разпишат точно видовете и обема на услуги, които концесионерът ще извършва по поддържането на зелената система.

 

т. 8.2.5

Няма срок, в който да се правят ремонтите на обектите и техническата инфраструктура. На практика концесионерът може въобще да не извършва ремонти, след като няма определен срок за това (може след 10 или 20 години да реши да ремонтира даден обект).

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се запишат срокове и финансови обезщетения при неспазването им от страна на концесионера.

 

т. 8 .2.7

Изискването за охрана не е обвързано с носене на отговорност. Ако има сечи или унищожаване на паркова инфраструктура, концесионерът е освободен от отговорност.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се опише какво се опазва и гарантира с наличието на охрана.

 

т. 8.2.9

И сега има безплатни детски площадки и съоръжения, направени с инвестиции на общината. Ако не се опише какво друго ще направи концесионерът, той може да се възползва от съществуващите площадки и да  ги обяви като свое изпълнение.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се опише колко, къде и какви като съоръжения нови детски площадки ще изгради концесионерът.

 

т. 8.2.12

Дава се възможност да се променя инвестиционната програма след сключване на концесионния договор. Под предлог за извършване на подобрения (без да е уточнено? какви – нови платени паркинги, нови търговски площи? )  се променя предметът на договора.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да отпадне т.8.2.12.

 

т. 8.2.15

Застраховката е в полза на общината, без да има посочена сума. На практика концесионерът може да направи нереално ниска застраховка и да не носи последствия при увреждане на общинското имущество.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се фиксира сума на застраховката, която да е по оценка на международно признати институции.

 

т.8.4.2.

След приключване на концесионния период общината ще трябва да откупи изградените съоръжения, което обезмисля принципа на отдаването на концесия.: Предложение на МО Зелените – Люлин : да отпадне т. 8.4.2

 

т. 11.1.1

Годишната гаранция за изпълнение на инвестиционната програма е 200 000 лв, което е по-малка сума от тази, която в момента общината влага като средства за поддържане.

Предложение на МО Зелените – Люлин: гаранцията следва да е поне равна на планираните годишни инвестиции – 440 000лв.

 

т. 11.1.2

Намалява гаранцията по предходната точка 2 пъти.

Предложение на МО Зелените – Люлин: гаранцията да е равна на планираните годишни инвестиции.Въпросът с ACTA трябва да бъде решен окончателно

24.02.2012

Политическа партия „Зелените“ осъжда решението на правителството на България да изчака да бъде изработена единна европейска позиция по АСТА (търговското споразумение за борба с фалшифицирането) и настоява за оттегляне на подписа на България от споразумението. Особено след като ЕС отложи гласуването по този въпрос в Европейският парламент.
Спирането на процедурата по ратификацията на АСТА от страна на българското правителство на практика няма правна стойност. Проблемът е поставен ‘на пауза’ от правителството, което е недостатъчно. Трябва да е подчертано и доказано, че страната ни оттегля подписа си от международния договор.
Правителството трябва да осъзнае, че АСТА заслужава сериозно внимание и едно-единствено категорично действие – „Не на АСТА!”.

„Зелените“ настояват правителството да отстоява българските национални интереси, да спазва демократичните принципи и основните човешки, граждански, социални, икономически и политически права, провъзгласени в Конституцията.

„Зелените“ принципно винаги сме се ангажирали с позиции за човешките права и за интернет свободите. През 2010 „Зелените“ бяхме съорганизатори на националния протест срещу промените в Закона за електронните съобщения (14.01.2010г.), и по-конкретно срещу следенето от службите на телефонните разговори и кореспонденцията в интернет.

Друг сериозен проблем, който би възникнал от прилагането на това споразумение, е ограничаването на информация относно опасни за човека продукти, флуиди и разтвори и др., които все по-лесно ще се крият под наименованието „търговска тайна” и ще излагат на риск околната среда и човешкото здраве. Още повече, тези търговски тайни ще бъдат използвани най-вече от транснационални корпорации, които и сега крият обществено значими факти и информация като състава на химикалите за фракинг, състава на храни и напитки, хибриди на семена и т.н.

Друг сериозен проблем, произтичащ от АСТА, са зависимостите на обществото от монополи, олигополи и картели в сектора на земеделието, храните и генеричните лекарства. Дребните производители, малкия и среден бизнес ще бъдат съсипани и заменени от корпорации, които купуват все по-скъпите патенти.

Патентите в земеделието, храните и лекарствата ще доведат и до увеличение на крайната цена на продуктите, като в същият момент ще намалят цената на първичната суровина – природния продукт. Така бедните страни, които основно изнасят непреработена продукция, ще стават по-бедни,  а богатите страни и компании ще се окрупняват и забогатяват. За съжаление България също попада сред страните-износителки на непреработена първична суровина и това пряко ще доведе до загуби за всички българи, като обезцени българския продукт на международния пазар. До момента 22 държави в Европейския съюз са подписали ACTA. Германия, Естония, Словения, Кипър и страните от БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай) все още категорично отказват да ратифицират търговското споразумение. Други оттеглили се страни са Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Латвия, Литва, а в САЩ над 35000 души подписаха петиция за спирането на АСТА.
Буди внимание и фактът, че двете основни организации за защита на интелектуалната собственост: Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), която е в основата на 95 на сто от споразуменията в света в тази област, и Световната търговска организация (WTO), която е в основата на така нареченото споразумение „ТРИПС”, свързано с търговските аспекти на интелектуалната собственост – до момента официално стоят встрани от споразумението.

Ние отхвърляме всяка форма на нарушаване на основни граждански права и настояваме за неприкосновеност на свободата и тайните на кореспонденцията в глобалната мрежа.
Отхвърляме всяка приоритетна защита на интересите на големите компании – правоносители за сметка на гражданските права. Присъединяваме се към евродепутатите от Групата на Зелените, които на 14.02.2012 в Страсбург протестираха срещу АСТА с искане Европейският парламент да отхвърли споразумението. Призоваваме и останалите евродепутати да се обявят и гласуват срещу АСТА.

Настояваме да не бъде неглижиран многохилядният протест срещу АСТА (11.02.2012 г.), който се проведе в 19 града на България, но не беше излъчван директно от водещите медии (само в София присъстваха над 10000 души). Хората протестираха не срещу авторските права, а срещу нарушението на човешките права и срещу тайното подписване на АСТА.

Призоваваме всички български граждани да се включат в протеста на 25 февруари и да  подчертаят позицията си, че не желаят България да е страна по това скандално споразумение!