Пътепис „Една седмица в Япония. Пътни бележки“

04.02.2013

Една година след ядрената катастрофа във Фукушима, Ребека Хармс – съпредседател на Групата на Зелените в Европейския парламент – посещава Япония. Обикаля страната заедно с активисти на японското антиядрено движение, което се радва на все повече поддръжници.

Цяла седмица тя записва в дневника си своите впечатления – всичко, което чува и вижда, което я тревожи и трогва. Получава отговор на много въпроси.

Мислите си, че това е някакъв скучен политически дневник? Или че е пропаганда на антиядреното движение? Нищо подобно. Книгата се опитва да покаже какво се случва в Япония в резултат от преживяното тройно бедствие – земетресение, цунами и ядрена авария. Днес 80% от населението на Япония подкрепят отказа от използване на атомна енергия. Протоколите от разговорите със селяни, родители, учени и жители на района около Фукушима показват какво се крие зад тази дискусия. Във Фукушима нещо, което беше смятано за невъзможно, стана възможно.

Струва си човек внимателно да слуша Ребека, особено когато става дума за атомна енергия. Тази малка книга трябва да бъде прочетена – също така от онези, които и до днес продължават да мислят, че отказът от използването на атомна енергия е невъзможен.

RebeccaHarms-FukushimaТупарев: Нови АЕЦ мощности означават 4-5% риск от ядрена авария в България

10.12.2012

„За мене ядрената енергетика беше решението на енергийните проблеми на човечеството“, разказва възгледите си от преди години Георг Тупарев, един от съпредседателите на партия „Зелените“. Като студент той учи физика у нас, но е изключен от университета по политически причини и продължава образованието си в Германия, където вижданията му за атомната енергия се променят. Пред EnergyOnline Георг Тупарев обясни какво е преобърнало тотално възгледите му.

Негов професор по ядрена физика в университета възлага задачата да се изчисли вероятността за изтичане на радиация от атомен реактор при зададени параметри. „Аз започнах да смятам… и получавам около 1%. И си казвам: „Не може да бъде. Сметките са ми грешни.“ Защото никога не ми е минавало през главата, че такова нещо може да се случи. Пак смятам, пак толкова…“ След като все стига до този отговор, Тупарев се обръща към професора, за да му посочи грешката. „Той ми се усмихна и каза: „Ми няма грешка. … Това беше една от безсънните ми нощи.“, сподели Тупарев и разказа как само месец по-късно се включва в немските движения против ядрената енергетика. Цялото интервю четете тук: http://www.energyonline.bg/2012/12/%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B0%D0%B5%D1%86-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-4-5-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%8F/Зелените внесоха заявление за участие в референдума

29.10.2012

Днес, 29.10.2012 г., политическа партия ‘Зелените’ внесе заявление в ЦИК за участие в референдума и застъпничество на тезата ‘Против’ в предстоящата информационна кампания и изборния ден.

‘Зелените’ имат категорична позиция ‘Против’ ядрената енергетика, която е предмет на предстоящия референдум. Tя присъства в програмните документи от самото създаване на партията през 2008 г. и се поддържа публично и до днес. Последно тя беше потвърдена от решение на Националния съвет на 21-ви октомври т. г. и беше оповестена на следващия ден по време на прес-конференция в БТА. В това отношение няма друга партия, която да е отличима с такава позиция и да разполага с капацитет за национална кампания.

‘Зелените’ направиха опит да въздействат за окончателния текст на въпроса за референдум, за да бъде той законосъобразен. Според експертите на партията нито внесения от Инициативния комитет, нито утвърдения от Народното събрание въпрос отговаря докрай на изискването на закона  към настоящия момент.

В историята на референдумите по отношение на ядрената енергетика в Европа винаги най-активна страна по тезата за недопускане изграждането на нови ядрени мощности са били партиите от зеленото политическо семейство, тъй като това е основен принцип на техните програми. Политическа партия ‘Зелените’ не прави изключение в тази си политика и го е доказвала многократно на национално и регионално ниво. Доказателство за това са както множеството становища и акции, така и инициативата за създаване на Балканска анти-ядрена коалиция на 26-ти март 2011 г. и борбата срещу ядрени проекти в България и в съседни държави. Такава кампания „Зелените“ стартираха и срещу турския проект ‘АЕЦ Инеада’, който се планира да бъде изграден на крайбрежието на Черно море, в непосредствена близост до българската граница. Освен внесеното писмо в началото на тази година „Зелените“ ще участват и в планираното за 31-ви октомври обществено обсъждане в гр. Инеада.Продължава инициатива на Зелените за развитие на зелената и велоинфраструктура в община Благоевград

15.10.2012
Във вторник (09.10.2012г.), ПП „Зелените”, съвместно с представители на неправителствени организации (НПО) и спортни клубове от Благоевград, отново внесоха заявление за информация към общинското ръководство, свързани  с развитието на зелената система и инфраструктурата за велосипеден транспорт в Община Благоевград.
След проведени две граждански подписки и внесените в резултат от тях конкретни предложения през месец май и август т.г.,  и получените отговори от страна на община Благоевград , остават неизяснени въпросите свързани с развитието на парк „Бачиново”, велоалеите и зелените площи в общината.
От получения в края на м. август отговор от кмета на община Благоевград г-н Атанас Камбитов, става ясно, че за парк „Бачиново” общината предвижда изготвянето на подробен устройствен план (ПУП), който ще бъде подложен на обществено обсъждане. Не става ясно обаче кога и как гражданите, неправителствените организации и всички останали заинтересовани страни, ще могат да се запознаят предварително с неговото съдържание и представят предложенията си. На този етап, общинското ръководство не е предоставило нито времеви график за изготвяне на ПУП, нито информация за това кой и как разработва този ПУП. Обществен интерес представлява и информацията относно  съществуващите планове за застрояването на парка (напр. на територията на тенис-кортовете) и поставянето на временни обекти (които в миналото, често са се превръщали в постоянни). Организациите, които иницираха двете подписки искат от общината да оповести публично заявените инвестиционни намерения за имоти на територията на парка и плановете за поставяне на временни обекти и да ги подложи на обществено обсъждане.  Или иначе казано: искат ли гражданите на Благоевград нови жилищни комплекси и будки за семки и сладолед в Бачиново или не?
Въпреки проведената подписка през м. април т.г. за разширяване на системата от велоалеи и зелени площи, и подкрепена от над 4600 граждани, все още се очаква общинското ръководство да оповести как ще се възползва от тези предложения и какви проектни идеи разработва в момента за тяхното реализиране (напр. по текущи схеми към ОП „Регионално развитие“). По настоящем, не е разработен механизъм, чрез който представителите на НПО и други заинтересовани страни да бъдат включвани в работни групи към община Благоевград , отговорни за изготвянето на проектни предложения за финансиране по оперативни програми на ЕС.
За контакти:
Наталия Димитрова, член на НС на ПП „Зелените“, 0884018708


Декларация за солидарност и съвместни действия в минните райони и Европейския парламент

28.09.2012

 

 

На 21-ви Септември 2012 г. в София се състоя Международна конференция, която дискутира проблемите, свързани с корупцията и заплахите за човешкото здраве, генерирани от безконтролното развитие на минния сектор на Балканите.

 

В конференцията участваха представители на граждански групи от България, борещи се срещу минни проекти, нарушаващи екологичните норми,

ПП „Зелените”, Български център за зелена икономика,  представители на местни граждански съпротивителни групи от Гърция / Халкидики, Килкис, Александрополис /.

 

Участниците в конференцията заявяват готовността си чрез взаимна солидарност и съвместни действия да работят за:

 

1. Защита на околната среда и здравето на хората в минните райони от

замърсявания и отравяния.

 

2. Преустановяване чрез законови промени на практиката минни концесии да се

предоставят без търг за находища, които вече са известни.

 

3. Договаряне от държавата в нейна полза на най-малко 50 % концесионни

отчисления при концесионните договори в минния сектор.

 

4. Строг държавен и граждански контрол за установяване на действителните

състав и количества на добиваните и търгувани рудни концентрати.

 

5. Пълна прозрачност и строга отчетност на средствата, получавни от държавата

от минни концесии.

 

6. Увеличаване 200 пъти на глобите за замърсяване на околната среда от минни

дейности.

 

7. Премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивен подоходен данък

върху доходите на концесионерите на мини.

 

8. Изобличаване и сигнализиране на прокуратурата за държавни служители,

толериращи безконтролния добив и износ на подземни богатства или

участващи в процедури по ОВОС при конфликт на интереси.

 

9. Образоване на местните общности в минните райони за техните права

свързани със здравето им и опазването на околната среда и подпомагане на

действията им за защита на тези права.

 

10. Съдебна защита на тези права във всички национални съдебни инстанции ,

както и в Европейския съд в Люксембург.

 

11. Информиране на Европейския парламент и Европейската Комисия за всички

нарушения на договорите на ЕС и директивите и регламентите на ЕК, свързани с

минната дейност и активни действия на застъпничество за отстраняване на тези

нарушения.Чрез Синя и Зелена зона Столична община рекетира гражданите!

05.09.2012

От Политическа партия „Зелените“ възразяваме срещу Синята зона  на София, увеличението на цената за престой на час, въвеждането на новата „Зелена зона“, както и сме твърдо срещу таксата за собствениците на автомобили в центъра. Ние сме против всички тези мерки, защото липсва качествена алтернатива за придвижване на жителите на София; няма никаква прозрачност какво се случва с парите, събирани от „Синя зона“; събраните пари не отиват целево за развитие на транспортната инфраструктура на София; на живущите в центъра собственици на автомобили се налага непосилна и неоснователна годишна винетка за паркиране на първи автомобил, а в същото време не им се гарантира паркомясто.

Следват разписани по-подробно основните ни мотиви:

1.      Липса на качествена алтернатива – преди въвеждането на подобни рестриктивни зони в центъра на един град първо трябва да бъде изградена качествена алтернатива, с която жителите му да се придвижват от жилищните квартали до централната част и обратно. При липсата на такава алтернатива хората са с извити ръце, принудени да пътуват с личните си автомобили и да плащат за „Синя зона“. Макар че преди дни бе пуснат в експлоатация втори метродиаметър, той отново не решава кардинално транспортните проблеми на София, а е само стъпка в правилната посока. Големи жилищни райони на София продължават да остават без качествен транспорт, както и големи площи в централната част на града остават необслужвани от обществен транспорт. Така дори и да ползват наличния градски транспорт, на много хора би им се наложило да ходят пеш продължително време.

2.      Липса на прозрачност за събраните пари от „Синя зона“ и потъването им в общата каса на общината – липсва каквато и да е прозрачност за събраните пари от „Синя зона“. Дори е трудно откриваемо в публичното пространство с колко точно места разполага съответната зона. След справка в Търговския регистър се оказва, че общинската фирма „Център за градска мобилност“ ЕООД е пуснала годишния си финансов отчет за изминалата година с близо два месеца закъснение след крайния срок. За предходните две години 2009-та и 2010-та отчетите са публикувани едва през март тази година, тоест с още по-сериозно закъснение.

Освен липсата на прозрачност друг сериозен проблем е, че събраните пари от „Синя зона“ не отиват целево за изграждане на велоалеи, бусленти, подземни паркинги в периферията на центъра или други сходни мерки, които да решат трайно транспортната нужда на жителите на София. Вместо това събраните пари потъват в общия бюджет на „Център за градска мобилност“ и не водят до сериозни стъпки в правилната посока, а напротив – статуквото се запазва.

При   гореизложените мотиви от ПП “Зелените“ настояваме парите, събирани от „Синя зона“, да бъдат използвани единствено за развитие на транспортната инфраструктура на София, но различна от изграждане на нови пътища за автомобили и преасфалтиране на пътни настилки за автомобили. Настояваме още на сайта на „Център за градска мобилност“ в секцията „Паркинги и гаражи“ да се публикува подробен годишен отчет, който да съдържа следната информация:

  • Общ брой на местата в платените зони за паркиране
  • Продадени талони и получени смс-и за Синя зона
  • Брой на служебните абонаменти и общ брой месеци на абонамент
  • Вдигнати коли от паяк
  • Събрани пари от наказателен паркинг
  • Събрани пари от скоби
  • Друга информация, която би могла да донесе повече прозрачност

3.      Изнудване на собствениците на автомобили, живеещи в центъра – От ПП“Зелените“ възразяваме срещу задължаването на живеещите по постоянен адрес в центъра на София да заплащат винетен стикер на стойност от 150 лева за „Синя зона“ и 100 лева за „Зелена зона“, за да имат правото да паркират личния си автомобил. Още по-абсурдно е, че въпреки заплатената такса общината няма да им гарантира конкретно място, на което да паркират. Настояваме към всеки един адрес в централната част на София за всеки първи автомобил винетния стикер да бъде безплатен, както и да бъде фиксиран към конкретно паркомясто непосредствено до жилищната сграда. Едва за втори автомобил може да се обмисли възможността да се плаща такса, а ако е електромобил или хибриден – отново да е безплатно паркирането.

 

Поради всички изброени мотиви от ПП “Зелените“ смятаме, че „Синя зона“ в този й вид не трябва да съществува, а повишаване на цената за ползването й е съвсем неприемливо.

За контакти:
Пламен Атанасов – Член на Изпълнителния съвет и местна организация Люлин на ПП “Зелените“ – 0899-756-903


Инициатива за опазване на зелените площи в община Благоевград

30.08.2012

На 23.08.2012 г. ПП „Зелените“ и активисти на „Велоклуб Благоевград“ внесоха протестна подписка и конкретни искания до кмета, областния управител и общинския съвет на Благоевград за опазване на единствения градски парк «Бачиново» и разширяване на зелената система на града. Инициативата е подкрепена от 21 неправителствени организации и спортни клубове и стотици граждани и гости на общината.

Подписката беше инициирана, след като стана ясно по-рано през годината, че големи терени общинска и държавна собственост на територията на парк «Бачиново» и тенис- кортовете са извадени от територията на парка и са отредени за строителство на жилищни комплекси,  спа центрове, развлекателни заведения, което е в пълен разрез със заявените на местните избори през 2011 г. намерения от всички политически партии, представени в ОбС Благоевград, да превърнат Благоевград в един по-зелен, достъпен и привлекателен град за живеене.   Недоумения будят и заявените нееднократно от ръководството на община Благоевград  през 2012 г. инвестиционни намерения за развитието на част от територията на казармите в центъра на града в международен Експоцентър, предвид на  неколкократните граждански подписки, чиито резултати недвусмислено показват, че широката общественост предпочита на мястото на бившите казарми да се изгради нов и модерен градски парк с открити площадки за спорт и отдих.   Конкретните предложения в подписката са:

1. Пълна забрана на строителството и поставянето на преместваеми обекти на територията на парк „Бачиново“ и другите зелени площи в община Благоевград.

 

2. Пълна забрана на замяната на земи и гори държавна и общинска собственост на територията на парк „Бачиново“.

 

3. Поетапно разширяване на зелената система и изграждане на система от велоалеи на територията на общината чрез широко обществено обсъждане при отреждане на терени и реализиране на конкретните проекти.

 

4. Предоставяне на пълната налична документация относно предвидените терени за застрояване в парк „Бачиново“ по време на специална  пресконференция.

 

6. Отреждане на допълнителни зони за паркинг в близост до парк „Бачиново“ и предприемане на незабавни мерки от община Благоевград срещу незаконното паркиране и унищожаване на зелените площи около езерото в парка.

 

7.  Провеждане на широк обществен дебат и обществено допитване относно зелените площи в град Благоевград и алтернативи за развитие на територията на бившите казарми в града в нов градски парк.

Подписката можете да намерите тук.

За контакти относно направените предложения:

Наталия Димитрова-Попова, член на Националния съвет на ПП «Зелените», 0884018708.

 Декларация на ПП“Зелените“ относно обявени търгове за продажба на земи с компесаторни бонове

23.08.2012

На 20 август във вестник Труд, Министерството на земеделието и храните обяви търгове за продажба на земя от държавния поземлен фонд срещу поименни компенсационни бонове в 26 области (всички с изключение на София град и Габрово). Представители на министерството по-късно поясниха, че става въпрос за 154 хиляди декара земи. Засега се отказва да бъдат обявени парцелите за продажба.

През последната година цената на компенсационните бонове, които се търгуват на фондовата борса, нарастна близо три пъти. Това е показател, че близки до властта групировки са имали информация за планираната разпродажба на земя, и са се подготвили предварително да нямат реална конкуренция за този търг. Причината е, че дори и да искат да участват и да имат парите за това, инвеститорите ще бъдат ограничени да го направят, тъй като не могат да си купят необходимите количества компенсаторни инструменти на адекватна цена.

Според нас е налице злоупотреба с информация от страна на служители на Земеделското министерство на най-високо ниво, от която държавата ще бъде ощетена с пропуснати приходи от десетки милиони левове (независимо дали в реални пари или изразходвани компенсационни бонове).
„Зелените“ предлагаме следния изход от създадената ситуация:

1. Прекратяване на обявените търгове в 26 области в страната;

2. Разследване на служители в Министерството на земеделието и храните, включително и на най-високо ниво, за изтичане на информация за провежданите търгове;

3. Проверка от страна на Комисията за финансов надзор на сделките с поименни компенсационни бонове през последните 12 месеца, и разследване на лицата, които са закупили големи количества от тези инструменти за злоупотреба с вътрешна информация.
Евентуален нов търг може да бъде обявен след широка разяснителна кампания за предлаганите парцели и възможности за участие в него на всички заинтересовани лица след не по-малко от 12 месеца.

 

 

НС на “Зелените”Отворено писмо до Министър-председателя на Р България относно предложения референдум за АЕЦ „Белене” и призива му към ЗЕЛЕНИТЕ

02.08.2012

Уважаеми г-н министър-председателю,

ЗЕЛЕНИТЕ сме изключително поласкани, че в труден за правителството момент се обръщате публично към нас, за да се опитаме да повлияем на общественото мнение да откаже своята подкрепа на антибългарската акция на БСП и нейните сателити за изграждане на АЕЦ „Белене“.

Ние също Ви поздравяваме за това, че искате да спестите парите на данъкоплатците, които биха били похабени в тази акция, маскирана като референдум – най-демократичната форма на допитване до хората. От самото си създаване ЗЕЛЕНИТЕ сме на мнение, че всеки допълнителен лев за АЕЦ „Белене“ е още един пропилян лев. Радваме се, че сега и Вие вече стоите зад позицията на ЗЕЛЕНИТЕ!

Трябва да признаем обаче, че е тъжно, когато работата за защита на обществения интерес се забелязва от управляващите само когато бива блокиран „Орлов мост“. За едностранно и безвъзвратно прекратяване на проекта АЕЦ „Белене“ ние Ви призоваваме от самото начало на мандата на това правителство. Дълбоко съжаляваме, че се колебахте цели 3 години! Три изгубени години, три години на страхливи и непоследователни действия пред заплахите на Кремъл и българската ядрена мафия. Дори обявеното прекратяване на проекта звучи нееднозначно. Настояваме прочее, да представите пред българското общество актуалната информация за развитието на преговорите по т. 4 от Решението на МС от 28 март 2012 г.: „4. Да се проведат преговори за уреждане на отношенията между „НЕК” АД и „Атомстройекспорт” ЗАО във връзка с решенията по точки 1, 2 и 3.“.

Искаме също така да Ви попитаме, г-н министър-председателю, как така руската АЕЦ „Белене“ е неизгодна и лоша за България, а руската АЕЦ „Козлодуй“ – нови блокове 7 и 8 – не е? Пресметнахте ли загубите за България от това строителство или просто продължавате тактиката на предшественика Ви, Симеон Сакскобургготски, който, за да притъпи атаките срещу затварянето на 1-4 блок в „Козлодуй“, реши да пусне „Белене“? Атаки, които и тогава бяха инспирирани, водени и платени от БСП, сателитите й като ВМРО и „Гергьовден“, ядрената мафия и руската пета колона в България! Не пускате ли Вие днес „Козлодуй“ 7 и 8 в неуспешен опит да „укротите“ БСП? Нищо ли не научихте от историята на българската ядрена енергетика? И отново не казвате, че цените на тока и от новите блокове в Козлодуй ще вървят нагоре, че икономическата и геополитическата зависимост от „Големия брат“ ще се засили, че вместо децентрализация и възможност за лични приходи от и по-малки разходи за енергия, Вие ни предлагате засилване на енергийния монопол, високи цени и изнемогване на хората и бизнеса!

Защото референдумът засяга не само мястото на АЕЦ. Въпросът е дали данъкоплатците искат да изхарчат милиардите евро за АЕЦ, където и да е разположена тя.

ЗЕЛЕНИТЕ имаме всички аргументи, за да бъдем срещу подобни проекти, но в светлината на последните трагични събития в Бургас, искаме отново да Ви напомним един от тях – че всяка АЕЦ е потенциална цел на терористична атака. Убедени сме, че след атентата в Бургас, правителството вече ще разглежда това предупреждение с необходимата сериозност и отговорност.

ЗЕЛЕНИТЕ продължаваме да твърдим, че всеки лев, инвестиран във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е в пъти по-добра инвестиция отколкото в атомни, въглищни или газови централи. Това е стратегическата визия за устойчиво развитие на България. Но доколкото Вие и правителството популистки громите ВЕИ като основни „виновници“ за бедността на хората (позовавайки се на сгрешените схеми на досегашното им развитие), в същото време реално разгромявайки малкия и среден бизнес, трябва да сте наясно, че изборите през 2013 г. ще са истинският референдум за днешната власт.

Национален съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ

П.С.: Не трябва да има никакво съмнение, че ЗЕЛЕНИТЕ ще продължим да стоим на своята позиция относно АЕЦ „Белене“ и да пропагандираме вредата от този проект, дори и да се проведе референдум. Подозираме обаче, че и тогава няма да „ни забележите“ – защото в страна, в която властта контролира тотално медиите и се стреми да убие чрез финансови и други рестрикции извънпарламентарните партии, „забелязването“ става само на „Орлов мост“!Пресконференция „Корупция, правосъдие и избори – истината за България“

11.06.2012

На 6.06.2012 г.  в Прес клуба на БТА се проведе пресконференция на тема „Корупция, правосъдие и избори – истината за България„. Събитието бе организирано от Национално движение “Обединено гражданско общество”, Гражданско движение “Бъдеще за Русе”, сдружение СОПА, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие,  с подкрепата на ПП „Зелените”.

 

Документи, представени по време на пресконференцията:

 

Становище на СОПА до ЕK във връзка с доклада за наблюдението по глава „Правосъдие и вътрешен ред”

http://www.sopa.bg/news.php?extend.156

 

 

Анализ на корупцията, качеството на правосъдието и работата на Съда прокуратурата и полицията в Република България, изготвен от независимите граждански организации: Национално движение “Обединено гражданско общество”, Гражданско движение “Бъдеще за Русе”

http://www.sopa.bg/request.php?1666

 

 

 

На вниманието на Европейската комисия, по повод изготвяне на доклад за мониторинг на правосъдието в България от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие
http://www.sopa.bg/request.php?1667