Обръщение на Зелените към Президента и Народното събрание

25.02.2013

До: Г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България

До:  Народните представители в 41-вото Народно събрание

Копие до: Българските медии и общественост

Уважаеми г-н Плевнелиев,

Уважаеми дами и господа народни представители, журналисти, съграждани,

Поради необходимостта от спешни решения, изтичащия мандат на 41-вото Народно събрание и направените предложения за решения в седмицата след приемането на оставката на кабинета Борисов, ПП ЗЕЛЕНИТЕ настояваме да бъдат предприети следните действия:

1.  Промени в Избoрния кодекс, гарантиращи по-широко гражданско участие, плурализъм и прозрачност. Предложените промени можете да видите тук.

Ако това не бъде направено, ще последва пълно възпроизводство на досегашния политически модел, колкото и безпартийни граждани да бъдат привлечени в него, тъй като остава доминиращата ролята на парите на олигарси, които се използват за заплащане на скъпото медийно време и таксите за регистрация на кандидатите.

2.  Да бъдат гласувани изменения в Закона за енергетиката, които да гарантират:

2.1.  Отмяна на териториалното разпределение на ЕРП-тата и техния фиксиран брой. Всяко населено място да може да има отделно общинско ЕРП.

2.2.  Разделяне на преносните функции на ЕРП-тата от търговската им (посредническа) дейност.  Като търговци да предлагат мрежата си на еднакви условия до всеки  клиент. Търговците могат единствено да определят  микса на електроенергията в различни, прозрачни за крайния потребител пакети.

2.3.  ЕРП-тата се задължават да доставят качествено енергия до всеки  потребител и да включват всеки нисковолтов производител на същите условия и цени, както и  потребителите.

3.  Да не бъдат приети предложенията за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, тъй като са в нарушение на европейските изисквания и демократичните устои. Подобни спешни и популистки ходове отново ще отдалечат страната ни от разумните решения в енергийния сектор.

4.  Да бъде обсъден резултатът от провелия се на 27.01.2013 г. референдум и Народното събрание да изрази позиция против развитието на ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала поради изключително ниската подкрепа на тезата.

5.  Да бъде гласуван мораториум за изсичане и застрояване в националните паркове и 100 метровата ивица от Черноморското крайбрежие, както и да бъдат приети предложенията на Коалиция “За да остане природа в България” от 29.01.2013 г.,  включително и спиране действието на издадени разрешения за строеж. Докато трае този мораториум действащото правителство да издаде заповедите за обявяване на защитените зони за опазване на местообитания от НАТУРА 2000 в крайбрежната ивица като забрани новото строителство в зоната от 2 километра с изключение на обществена инфраструктура.

Разпускането на 41-во НС, без да бъдат направени и приети тези действия, ще разглеждаме единствено и само като открита провокация и саботиране на крехкото обществено равновесие и предизвикване на стъпки към кулминация на напрежението, сблъсъци и хаос в страната! Нямаме и капка съмнение, че подобен ход би обслужил интересите на олигархични, монополни и криминални кръгове и групи!

Отговорността за възстановяването на гражданския мир и осигуряването на справедливи и честни условия за предстоящите предсрочни избори, както и за предотвратяването на наказателни процедури от ЕК е в ръцете на Президента и парламентарно представените политически партии.

Ние, ЗЕЛЕНИТЕ, призоваваме всички активни граждани, граждански и неправителствени организации, политически партии непредставени в  НС, синдикати и духовни институции да поемем своята отговорност и да не позволяваме държавата и бъдещото й управление да бъдат хвърлени в съзнателно провокирано беззаконие и нестабилност! Готови сме да работим с всеки, който споделя нашите принципи и цели или близки до тях!

В тези дни ще изпъкнат ясно истинските демократи и защитаващи интересите на България граждани и организации.

25.02.2013 г., София

ПП ЗЕЛЕНИТЕИзборният кодекс спешно трябва да бъде изменен

25.02.2013

До: Народните представители в 41-вото Народно събрание

Копие до: Българските медии и общественост

Уважаеми дами и господа народни представители, журналисти, съграждани,

На Вашето внимание предлагаме необходимите според ПП ЗЕЛЕНИТЕ спешни поправки в Изборния кодекс.

1. Да бъдат направени необходимите промени, позволяващи на НПО, сдружения на граждани и всички граждански организации да участват и издигат кандидати в изборния процес при равни условия с тези за политическите партии.

2. Условията за регистрация в ЦИК,респективно за участие в избори на всички граждански и политически  субекти да бъдат променени. Депозитът за участие в избори да не може да бъде по-голям от 10 средни работни заплати, а подписите необходими за регистрация да не превишават тези необходими за регистриране на политическа партия – 2500.

3. По време на предизборната кампания участието на всички кандидати в  обществените медии да е безплатно и равнопоставено, да отпаднат всички преференции за парламентарно представени партии.

4. Да бъде забранена политическата реклама и репортажи и се излъчват и организират единствено дебати с предварително  определени и обявени  теми, равнопоставено спрямо всички, без преференции, като време, за парламентарно представените партии.

5. Да се промени статута на наблюдателите и застъпниците в СИК, РИК, ОИК и ЦИК като те имат правата при нарушение на ИК да спират изборния процес до отстраняването на нарушенията и тези, които са при преброяването да подписват окончателния протокол. Присъствието им и запознаването с документацията на всички нива да бъде гарантирано също от ИК. В бъдеще да се създаде постоянно действаща изборна администрация на всички нива със статут на държавни служители по време на изпълнение на задълженията им, като РИК и ЦИК са постоянно действащи и не се попълват от парламентарни квоти, а се назначават след отворен и под граждански контрол конкурс.

6. Да се направят още на тези избори тестове на ел. гласуване както с терминали, така и гласуване по интернет на различни нива – секции с различен брой гласоподаватели, села, малки и средни градове, както и в секции в ЕС,в посолства и консулства. Секциите извън България да се организират при подадени поне 50 заявления за гласуване по интернет.

7. Да не се допускат нарушения при нагледната агитация и реклама, като стриктно се съблюдават определените места и време за това. При нарушения да следва предупреждение и глоба съизмерима с депозита, а при повторно такова да бъде отстраняван субекта чиито рекламни материали са поставени незаконно.

8. При констатация на нарушение на ИК , ЦИК, РИК и ОИК са длъжни да реагират в рамките на 1 час, като при необходимост се удължава изборния процес или се касират съответните резултати за секцията или районът.

9. Да бъде въведена пропорционална избирателна система с преференции, без праг за тях и се гласува с интегрална бюлетина.

10. Резултатите от преброяването да бъдат достъпни веднага след въвеждането им в изчислителните центрове, също както и сканираните протоколи от СИК, ОИК, РИК и ЦИК.

11. Да се отмени закупуването на копирни апарати за СИК, а да се ползват досегашните препис -извлечения, като за неподписване, без основание, членовете на СИК да носят наказателна отговорност.

12. Заседанията на ОИК, РИК, ЦИК да се предават онлайн в интернет.

13. Правото за участие в разпределението на мандати да имат всички участници, получили минимум 2% от гласовете в страната.

 Отговор на Зелените към поканата на НАС за Kръгла маса

23.02.2013

Уважаеми НАС,

 

От политическа партия „Зелените“ бихме искали да Ви благодарим за поканата, но също така да изразим учудването си от някои от заявените позиции в нея:

–   Кому е  нужно делението между партии и граждани – нима партиите не се предполага да представят чрез платформите си граждански интереси? Член на партия престава ли да бъде гражданин?

–   Защо, по какви критерии, едните имат право на изказване, а другите не? Защо трябва да седим/бъдем разделени? Да не заразим с невярна болест невинните граждани?

Разбираме неприязнените чувства към партиите и породилите ги причини, но те не стоят във формата „партия“ – нито той автоматично омърсява, а деянията на индивида, нито пък „граждански“ (групи, коалиции, прочее формации) гарантира чистота и морал.

Затова и недоумяваме защо на едното давате право на глас, а другото пращате на зрителската скамейка? Ако не се интересувате от позицията ни, защо е всичко това тогава?

Ние, Зелените, се чувстваме представители именно на граждански интереси и заради това се сформирахме.

Отказваме да носим вина!!!!!! че останалите партии – преди и след нас – внушиха позорност на този формат, но той е основният възможен за правене на политика, затова и го избрахме.

Сега и най-важното: гражданинът и данъкоплатецът със своите заинтересованост, контрол или липсата им са тези, които допускат или не беззаконие, корупция и др. и границите, в които те да се случват.

Когато едни хора отделят от личното си време, за да седнат на пейка и да гледат какво правят други хора, това се нарича представление, на входа му се късат билетчета и се очаква забавление според вложената сума. Вашата цена каква е?

С уважение и усмивки оставаме отворени за сътрудничество,

Зелените – партия на свободно избралите да защитават правата на гражданите, включително това на чиста околна среда

п.с.

Освен това подчертаваме, че войнстващата защита на пушенето е ретроградно нетолерантна, макар и сред самите нас да има пушещиПолитическата криза в България. Предложенията на „Зелените” за промяна

21.02.2013

Цялата пресконференция можете да гледате тук.

“Зелените” подкрепяме исканията за промяна на системата в България, които да доведат до прозрачност, гражданско участие и контрол. Радваме се, че все повече хора подкрепят голяма част от нашите предложения за незабавна промяна в устройството на държавата, които инициирахме след обществен дебат още през 2009 г. в платформата “Да върнем държавата на гражданите” – http://bulgariangreens.blogspot.com/2009/01/blog-post_8703.html

Те бяха част от нашата предизборна програма за последните парламентарни избори –  http://www.scribd.com/doc/16638273/-2009-
Апелираме към спешни промени в Изборния кодекс, които да позволят на неправителствени граждански организации да участват в следващите извънредни избори със същите права и по същите критерии, както политическите партии.

 

Предвид ниското обществено доверие към сегашния състав на Народното събрание и краткия оставащ срок за действие, ние не можем да разчитаме то да разгледа сериозен проект за нова конституция съгласуван с гражданското общество и да свика Велико народно събрание.

 

Инициираме широк обществен дебат за проект за нова Конституция, която да бъде приета от Велико народно събрание, свикано от следащия мандат на обикновеното 42-ро Народно събрание. В оставащия период до началото на предизборната кампания за извънредни избори, ние се ангажираме да проведем дебати с формални и неформални граждански обединения, като за целта ще изработим специална платформа и ще използваме социалните мрежи.

 

Основни наши принципни предложенията за промяна на конституцията са:
– Членовете на съдебната система да не се избират от политиците;
– Референдуми, които контролират решенията за обществените ресурси;
– Пряко приложение на конституцията в по-голямата й част;
– Право на гражданите директно да сезират конституционния съд;
– Пряко избираеми омбудсмани, които заедно с гражданските организации да имат права на обществени обвинители за длъжностни престъпления;
– Лична отговорност на всеки участник в управлението, независимо на какво ниво;
– Офшорни компании да не могат да участват в обществени поръчки;
– Прозрачност и достъп до информация на всички нива на управлението в общинската и държавна администрация и фирми;
– Премахване на политическите квоти при избора на независимите институции (СЕМ, ДКЕВР, БНБ и др.);
– Приоритетност на текстовете в конституцията, касаещи опазването на човешкото здраве и околната среда;
– Земята, горите и водите са национално богатство;
– Гарантиран правен интерес на гражданите при дела от обществен интерес;Оставката на правителството на ГЕРБ е първата от нужните стъпки, но е необходима смяна на системата

20.02.2013

„Зелените“ смятаме за логично подаването на оставка от правителството, за каквато и ние призовахме, предвид безредиците, които можеха да ескалират непредсказуемо.

Настояваме за отмяна на последните решения в полза на монопола в Пирин, но освен това:

Не смятаме, че друго правителство, излъчено от този парламент, ще има подкрепата на протестиращите и в този смисъл ние не бихме подкрепили правителство на БСП или друга партия в парламента, който се доминира от политическия картел.

Велико народно събрание би могло да промени порочните практики за възпроизвеждане на политическото статукво, както и да даде възможност за по-голям граждански контрол, прозрачност и гражданско участие във вземането на важни за страната решения. В тази връзка настояваме за механизми за отзоваване на депутати и представители на местната власт.

Досегашната политическа система не позволяваше на граждански организации, както и на партии като „Зелените“, които имат широка обществена подкрепа, да бъдат представени в законотворчеството. Нужни са механизми за гражданско участие и контрол.Зелените искаме оставка на целия кабинет Борисов

19.02.2013

Политическата ситуация в страната вече е с необратими последствия. Управляващите показват за сетен път, че работят в услуга на олигархията и монополите. Време е за оставка на правителството, разпускане на Народното събрание и свикване на ВНС за нова Конституция и после честни избори с безплатни представяния на партии и платформи по обществените радио и телевизия. Зелените сме уверени във възможностите за драстична промяна и сме готови да работим с други организации, извън политическия картел от последните 10 години, за нейното осъществяване.

Особено след днешното решение за окончателно унищожаване на Пирин нека не позволим на правителството в последните си дни да довършва политическите си поръчки в услуга на някоя монополна компания с офшорни капитали. Призоваваме българските граждани да участват в протестите срещу монополите, политическото статукво и в защита на Пирин.

Елате днес (19-ти февруари) от 18:30 пред Министерски съвет. Призоваваме към ненасилие от страна на протестиращите и полицаите! Линк към събието тук.Зелените: София не расте, а дебелее

13.02.2013

Последните решения на комисиите по екология и градоустройство в Столична община са илюстрация на тенденцията от последните години, която презастроява площите в границите на София и насърчава основно автомобилният транспорт, чрез разширение на съществуващи и изграждане на нови булеварди. Копират се стари и доказано неефективни модели, вместо да се търсят нови, модерни решения, което доказва несъвместимостта на девиза на София с реалността на днешния ден.
Идеята за “градска магистрала” допълнително ще замърси въздуха в Столицата. В този вид на проекта ще се увеличат и нивата на шума, както и ще се  създадат условия за увеличен трафик и задръствания около трасето. Изчезването на зелените площи за сметка на масовото бетониране и презастрояване е признак на нездравословно развитие. Напомняме, че подобни грешки са отчетени в редица европейски градове. Ние не следва да ги повтаряме, а да търсим устойчиви решения за градската среда, в синхрон с ефективен алтернативен транспорт и с повишаване на здравословните условия за гражданите.

Партия “Зелените” подкрепя исканията и протеста на гражданските инициативи за максимално щадящо природата и живеещите в района на разширение на кръстовището на булевардите “Стоян Михайловски” и “Пейо Яворов”. Приветстваме активните граждански действия, в които се включихме и ние, и които накараха общината и главният архитект на София Петър Диков да се съобразят и да променят проекта в частта, където се предвиждаше изсичането на голям брой дървета от Борисовата градина и изграждането на дълга естакада, която го оскъпяваше с милиони левове.

Смятаме за разумни възраженията на гражданите по процедурата на общественото обсъждане от 04.01.2013 и настояваме общината да се съобрази с тях. Подкрепяме също предложенията им проектът да е в полза на всички участници в движението, като предимство се дава на пешеходци, обществен транспорт и велосипедисти; да бъде изграден тунел от Семинарията до болница Токуда; проектът да бъде обвързан с проекти за съседните кръстовища и други.

Подкрепяме също предложението на Сдружение за градски железопътен транспорт, които предлагат проектиране и изграждане на кръгова транспортна връзка от типа „градски пътнически влак” или „леко метро” по съществуващите трасета Красна поляна – Захарна фабрика – Централна гара – гара Подуене – гара Пионер – Зоопарк. Като следващ етап проектирането на линия по съществуващите околовръстни ЖП линии която да свързва близко разположените до града села и отдалечени квартали чийто жители пътуват ежедневно към центъра на София и обратно. С такава система разполагат повечето големи градове в Европа. Тя би допълнила ефективно лъчите на софийското метро (circle-radial system) на относително ниска цена поради отчасти наличната инфраструктура и собствеността на терените.

От “Зелените” смятаме, че основната причина за проблемите с транспорта в София, особено в част автомобилно движение е свързан с липсата на разумно планиране на плътността на застрояване в София: в случая с кръстовището на булевардите “Стоян Михайловски” и “Пейо Яворов” става дума за презастрояването на южните квартали Драгалевци, Симеоново и горната част на “Лозенец”.

За пореден път настояваме Петър Диков, който заема длъжността главен архитект от 2006 година и е сред главните “заподозрени” за сегашните проблеми на столицата да подаде оставка и Столична община да назначи специалист с дългосрочна визия за София, който ще съблюдава интересите на всички граждани на столицата и ще води с тях разумен и конструктивен диалог.

Нашето виждане за развитието на София е в посока модерен и приветлив европейски град, който дава приоритет на екологичен и нисковъглероден транспорт (обществен железопътен, велосипеден, пешеходен), в който зелените площи, вместо да се изсичат, се опазват и умножават, и в който се мисли за иновации  (градско земеделие, зелени покриви, интегриран транспорт, използване на чиста местна енергия за отопление и охлаждане и др.), както и за максимално улеснени административни процедури по санирането на сгради и за стимулирането строежа на нови пасивни сгради.

Настояваме членовете на Столичния общински съвет да отхвърлят проекта, заложен в т. 20 от дневния ред на редовното заседание на 14.02.2013 г. и да се съобразят с аргументираните искания на гражданите. Подкрепяме протеста пред Столична община, съвпадащ с това редовно заседание.Зелените: НЕ на монополите в енергетиката! ДА на енергийната независимост на домакинствата!

11.02.2013

Партия “Зелените” изразяваме своята подкрепа към гражданите и протестите, насочени срещу монополите в енергетиката в България. Според нас монополите не са в полза на демокрацията, икономиката, обществото и околната среда и следва да бъдат разбити.

Ние винаги сме отстоявали позицията за децентрализация, прозрачност, конкуренция, свободен пазар и информиран избор. Предлагали сме редица мерки за антимонополно законодателство. Смятаме, че монополите – частни или държавни са еднакво недобре работещи за гражданите, затова за нас национализацията не е решение на проблемите. ЕРП следва да работят в пазарни условия, с възможност за прозрачност и контрол от страна на ресорните органи.

“Зелените” подкрепяме европейските политики и цели за създаване на свободен енергиен пазар на територията на Европейския съюз до 2014 г. Призоваваме максимално бързо да се пристъпи към хармонизиране на законодателството с принципите на „Третия енергиен либерализационен пакет“ и бързо да се започне създаването на енергийна борса тъй като тя е инструментът за създаване на стабилни инвестиции в дългосрочен план и енергийна сигурност в краткосрочен. За тази идея у нас се говори от 2009 г., но реални действия не са предприети. През последните 10-15 години в сектора на енергетиката българските официални власти допуснаха големи грешки, в това число и при сключването на договорите с енергоразпределителните дружества.

България все още е “заложник” на монополите по отношение на енергийните суровини. Над 70% от енергийните ни суровини идват единствено от Русия, като това включва 90% от газа, 90% от нефта и 100% от ядреното гориво. Настояваме за пълна прозрачност в сектор енергетика и категорична промяна в посоката на декарбонизация и развитието на този сектор и свързаните с него, планове и стратегии, следващи и дългосрочните цели на ЕС за закриване на конвенционалните енергоносители и преминаване към безплатна възобновяема и неизчерпаема енергия.

Най-добрите решения в енергетиката, които реално ще доведат до намаляване на стойността на сметките, според нас, но също и според Европейската комисия е прилагането на мерки за енергийна независимост на домакинствата и общностите, чрез енергийна ефективност, микс от възобновяеми енергийни източници и “интелигентни” мрежи за разпределение и съхранение на енергията.  Това трябва да е и съчетание с преструктурирането или закриването на мега-енергийните фирми, тип БЕХ, НЕК, ЕСО и останалите надолу по веригата. Това са единствените реални действия. които могат да доведат до съществени намаления на сметките за електро- и топлоенергия, и то с устойчив дългосрочен аспект.

Настояваме тази промяна да започне да се случва веднага и тя да бъде съпътствана с промени в законодателството, нови финансови схеми за гражданите и юридическите лица и подкрепа на всички нива за личния пример и инициативност, както на гражданите, така и на институциите – държавни и общински. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма например може да свали и подмени всички над 120 климатици от прозорците на основната си сграда на ул. “Славянска” в София и да намери устойчива и много по-ефективна система за отопление и охлаждане.

Партия “Зелените” сме убедени, че само и единствено цялостната подкрепа на всички нива за нови, устойчиви и ефективни решения в сектор енергетика, а също и отказ от бъдещо развитие и подкрепа на конвенционалните енергийни източници и електропреносна система  е правилният път да се намери балансирано решение за реален преход и намаляване на цените. В противен случай ще станем свидетели на предлаганите познати решения от същите енергийни консултанти и монополисти, което ще представлява „хвърляне на пясък” в очите на хората без реални и измерими резултати и със задълбочаване на проблемите и покачващи се цени на всички нива и сектори, превръщайки се в омагьосан кръг.

“Зелените” приветстваме също оставката на Ангел Семерджиев като председател на ДКЕВР. Той определено не успя да защити обществения интерес, забави реформата в сектора и създаде сериозни затруднения сред хилядите малки и средни компании, изграждащи възобновяеми енергийни източници.

Настоящата позиция на партия “Зелените” цели да насочи вниманието на всички участници в протестите, но също и на управляващите към най-добрия изход за България: постепенното оттегляне от класическата енергетика, което означава също така твърда и ясна позиция против нови АЕЦ мощности, постепенно разбиване на монопола на „Топлофикация” и спиране развитието на сегашния модел на „битовата газификация”, защото тя също е на път да се превърне в енергиен монопол с тежки последици.

Само подход към децентрализирана енергетика, базирана на възобновяеми енергийни източници за производство на електричество, отопление и охлаждане е реалното решение за България, което ще ни позволи да променим статуквото и да намалим реално своите сметки в съчетание със създаването на нови работни места, сигурност, устойчиво развитие и опазване на околната среда. Това трябва да се случва при условия на свободен избор за всеки производител и  потребител.Зелените подкрепяме постоянния протест срещу проектозакона за задължителната детска градина от 4 год.

10.02.2013

Зелените подкрепяме постоянния протест на родителите срещу заложените в проектозакона задължителната детска градина на 4 год. и срещу санкциите за родители, които се организират, за да отглеждат, възпитават и обучават децата си до 7 год възраст. Проектозаконът задълбочава държавния монопол в образователната система, засилва зависимостта от държавата на частната инициатива в образованието, лишава децата от избор, не допуска родителите до участие в образователния процес и най-скандалното – въвежда принудителна институционализация на децата от годината, в която навършват 4 год.

Повече можете да научите тук.

 Пътепис „Една седмица в Япония. Пътни бележки“

04.02.2013

Една година след ядрената катастрофа във Фукушима, Ребека Хармс – съпредседател на Групата на Зелените в Европейския парламент – посещава Япония. Обикаля страната заедно с активисти на японското антиядрено движение, което се радва на все повече поддръжници.

Цяла седмица тя записва в дневника си своите впечатления – всичко, което чува и вижда, което я тревожи и трогва. Получава отговор на много въпроси.

Мислите си, че това е някакъв скучен политически дневник? Или че е пропаганда на антиядреното движение? Нищо подобно. Книгата се опитва да покаже какво се случва в Япония в резултат от преживяното тройно бедствие – земетресение, цунами и ядрена авария. Днес 80% от населението на Япония подкрепят отказа от използване на атомна енергия. Протоколите от разговорите със селяни, родители, учени и жители на района около Фукушима показват какво се крие зад тази дискусия. Във Фукушима нещо, което беше смятано за невъзможно, стана възможно.

Струва си човек внимателно да слуша Ребека, особено когато става дума за атомна енергия. Тази малка книга трябва да бъде прочетена – също така от онези, които и до днес продължават да мислят, че отказът от използването на атомна енергия е невъзможен.

RebeccaHarms-Fukushima