НЕ на употребата на цианиди в златодобива!

20.01.2010

Парламентарната комисия по петициите* разглежда Гражданската подписка срещу добива на злато, чрез излужване с цианиди на територията на Р България.

Петицията беше подкрепена с подписите на над 13000 граждани и внесена в парламента от Коалицията «България без цианиди» и ЗЕЛЕНИТЕ.

Първи добри стъпки  в законодателно отношение вече бяха направени при 40тото Народно събрание с внасянето на предложение за забрана за използването на цианиди при добива на злато от независимият народен представител Мария Капон.

Разглеждането на петицията в Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите на 41-то Народно събрание ще е политически тест за отношението на различните парламентарни групи в сегашния Парламент по този проблем. В заседанието ще участват представители на Коалиция «България без цианиди» и ЗЕЛЕНИТЕ.

Само преди няколко месеца на територията на Европейския съюз, във Великобритания бе регистриран поредния тежък инцидент и отравяне на река с цианиди. Независимо от това, че измереното цианидно замърсяване на река Трент в началото на октомври 2009 бе една десета  от допустимата стойност, определена в Директивата за минните отпадъци на ЕС (1 милионна част, т.е. 1ppm), въпреки това причини масово измиране на рибата.

През 2002 Чехия и Германия въведоха забрана за цианидно излужване. Съвсем наскоро Унгарския парламент с пълно мнозинство въведе пълна забрана.

В навечерието на десет годишнината от Инцидента в Бая Маре и замърсяването на река Тиса, призоваваме за разумни политически решения за да сведем до минимум опасността от повторение на цианидната катастрофа от 2000та година.

*Парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите ще заседава на 21.01.2010, в 15 часа на адрес пл. „Княз Александър I“ №1, зала 232.

За контакти:

Андрей Ковачев, съпредседател на Зелените

Тел: 0887 788 218; Ел.поща: andrey.kovatchev@zelenite.bgЗабрана на цианидите в Унгария!

08.12.2009

Унгарския парламент забрани използването на цианиди в минната индустрия

На 7.12.2009 г. Унгарското народно събрание гласува забрана за използването на технологии с цианиди в минната индустрия на територията на страната. Законопроектът, иницииран от Коалицията „Унгария без цианиди”, бе одобрен с 356 гласа „за” и един глас „против”.
Коалиция „Унгария без цианиди”, която беше инициирана от Унгарската зелена партия – LMP  („Политиката може да бъде различна“), „Защити бъдещето“ (Vedegylet), Грийнпийс Унгария и  Приятели на Земята, Унгария е съставена от 50 унгарски и 13 европейски НПО. Целта на Коалицията бе прокарването и одобрението на законопроект за промяна на Унгарския минен закон, въвеждащ забрана на технологии, използващи цианиди. Законопроектът бе внесен в Народното събрание от пет народни представители от различни парламентарни групи.
Основната цел на инициаторите бе да се осигури защита от минни аварии като цианидния разлив в Байа Маре, Румъния. През януари 2010 г. се навършват десет години от аварията, причинила значително трансгранично замърсяване, като голяма част от речното биоразнообразие по реките Тиса и Дунав бе унищожено.
„Това гласуване е не само символично”, обясни Явор Бенедец, говорител на Унгарската зелена партия, „С нарастването на цената на златото на няколко места в Унгария бяха раздадени концесии и започнаха проучвания. Ние искаме да сме сигурни, че тези места с неповторима природна красота ще бъдат опазени от цианидите.”
„Това е исторически ден за Унгария! Забраната за използване на цианиди в минната индустрия е важен прецедент и послание към всички държави-членки на ЕС. Ние показахме, че промяната към по-добър живот е възможна и се надяваме, че съседните ни държави ще бъдат насърчени да въведат подобен регулаторен механизъм. Тази забрана прави нашите реки по-сигурни; водата е по-ценна от златото”, коментира г-н Золт, доректор на Грийнпийс, Унгария.
„Днешното гласуване значително ще промени динамиката на трансграничните консултации относно минни проекти, които засягат Унгария”, добави Фридрих Роберт, говорител на „Приятели на Земята”, Унгария.  Золт Бода, говорител на „Да защитим природата” подчерта: „Прогресивността на нашите народни представители е толкова окуражаваща! С удоволствие отчитаме, че сигурността на околната среда и човешко здраве бяха поставени над политическите различия и са обект на общо разбиране и съдействие на всички политически действащи лица”.
ЗЕЛЕНИТЕ и коалиция „България без цианиди” напомня, че миналата година по тяхна инициатива и със съдействието на народния представител г-жа Мария Капон в Народното събрание бе внесен проектозакон за забрана на използването на цианидни технологии за добив и преработка на метали, подкрепен от над 13000 хиляди български граждани. При гласуването в пленарна зала на 7.11.2008 г. предложението бе отхвърлено с 53 гласа „против” срещу 45 гласа „за” и 67 „въздържали се”! Това гласуване, макар и да не постигна желаната цел, показва че отношението към използването на цианиди съвсем не е еднозначно.
Коалиция „България без цианиди” за пореден път призовава Правителството на Р България и отговорната институция, Министерство на околната среда и водите, да отхвърли инвестиционните намерения за добив на злато с цианиди и да изиска от компаниите да инвестират в технологии, които не носят толкова голям риск за околната среда и човешко здраве.