ЗЕЛЕНИТЕ: Министърът на спорта подкрепя изнудването на гражданите и държавата от „Витоша ски“ АД

26.01.2012

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ; МИНИСТЪРА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА; ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА; МЕДИИТЕ, БТА, БНР, БНТ, БТВ, Нова телевизия, ТВ7, ТВ+, Канал 3, Дарик радио, радио Витоша, вестници Труд, 24часа, Преса, Телеграф, Стандарт, Монитор, Капитал, Капитал дейли, Земя, ИА ФОКУС, ИА БГНЕС, София прес, news.bg, mediapool.bg, e-vestnik.bg, bivol.bg, Днес +, energyonline.bg, blitz.bg, bluelink.net, forthenature.org

Относно: Министърът на спорта подкрепя изнудването на гражданите и държавата от „Витоша ски“ АД

С началото на сезона „Витоша ски“ АД обяви, че ски-зона „Алеко” в природен парк „Витоша“ спира работа и няма да функционира, което беше определено от председателя на Парламентарната комисия по земеделие и гори Десислава Танева като изнудване.

Оказа се, че министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков също подкрепя рекета върху любителите на зимните спортове и държавата. Министерството се явява собственик на най-стария влек в туристически център „Алеко“ – „Заека“ (Алеко), но съоръжението сега е спряно от действие и не обслужва скиорите в център Алеко въпреки чудесните условия за ски-спорт на Витоша през тази година.

През 2008 г. председателят на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) Весела Лечева отдава без конкурс за 5 години следните сгради и съоръжения – стационарен влек „Заека“ (Алеко); сграда долна лифтова станция „Алеко” с обща разгърната застроена площ 289 кв. м.; техническа сграда финал писти ски-бягане и алпийски дисциплини „Лалето” с обща разгърната застроена площ 483 кв.м.; съоръжения, част от инсталация за изкуствен сняг – 2100 м, тръбна инсталация, 20 резервоара, бент, водохващане, подпорни стени, помпени агрегати, кабелизация на пистата; десет броя бунгала в местност „Игликина поляна” с обща разгърната застроена площ 385 кв.м., или изброените съоръжения и общо застроена площ 1157 кв.м. за сумата 2950 лв. месечно.

Наемател е Българската федерация по ски (БФСки) с председател Цеко Минев, който според медиите стои зад офшорните компании – собственици на ски зоните в България като „Юлен“ АД, „Витоша ски“ АД, а така също и дружеството „Бороспорт“, заложено пред Първа инвестиционна банка. Наемателят се задължава с грижите на добър стопанин да ползва изброените съоръжения без правото да преотдава имота на трети лица с изключение на оператора на ски зона „Витоша” – „Витоша ски“ АД. Десетилетия наред влек „Заека”, като собственост на Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС), е ползван срещу закупуване на отделна карта на ниска цена, позволяващ облекчен достъп за спортните клубове, училищата и скиорите на София. При новата схема ползването на влека вече минава през закупуване на карта от „Витоша ски” АД на многократно по-висока цена. Или с други думи:

БФСки плаща сметката за наема от държавната субсидия, която получава, а „Витоша ски“ АД прибира приходите от предоставяните услуги, като увеличава многократно цената.

От две години обаче влек „Заека“ не работи и БФСки не предприема нищо за неговото възстановяване, въпреки задължението за поддържане на съоръжението и въпреки отправеното през 2010 г. предложение към собственика МФВС от Български туристически съюз (БТС) за неговия ремонт и възстановяване. Отгоре на всичко два от стълбовете на съоръжението са съборени и заедно с носещото въже стоят 2 години необезопасени, като застрашават здравето и сигурността на посетителите на Витоша!

През 2010 г. вследствие на сигнал от сдружение „Витошки ски и сноуборд училища” министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков заявява в писмо с Изх. № 03-00-41/6/09 г. от 21.01.2010 г. до Министерски съвет на Р. България: „Във връзка с неизпълнение на задълженията по сключения договор за наем № 23-00-13/15.02.2008 г. от наемателя БФСки, МФВС ще предприеме съответните действия за прекратяване на договора преди изтичане на наемния срок.”

Впоследствие, също през 2010 г. и в отговор на сигнал от БТС, администрацията на Министерски съвет на Р България отговаря: „… с цел спазване на законосъобразността и прозрачността на дейностите на територията на природен парк „Витоша”, се отбелязва, че договорните отношения между МФВС и БФСки ще бъдат преразгледани, ще бъде осъществяван периодичен контрол от страна на наемодателя върху предоставяния и при констатирани нарушения на договорните условия или неизползване на имота по предназначение, ще бъдат предприети необходимите действия от страна на институцията.”

Две години по-късно ски влек „Заека“ все още не действа, а от октомври 2011 г. „Витоша ски“ АД изнудва българските граждани и институции като спира действието на всички наети и приватизирани ски писти и съоръжения.

Но както е видно от посочените по-горе факти, изнудването става възможно с активното бездействие на министъра на физическото възпитание и спорта и Министерски съвет въпреки поетите ангажименти за прекратяване на договора.

Ето защо настояваме Министърът на физическото възпитание и спорта да прекрати незабавно договора за наем с БФСки и да предприеме действия за възстановяване на съоръженията, собственост на министерството, с което да предостави на гражданите и гостите на столицата възможност за практикуване на зимни спортове и ски туризъм в Природен парк „Витоша” съобразно действащия План за управление на парка и въпреки рекета на фирма „Витоша ски” АД.

За повече информация: Андрей Ковачев, член на Националния съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ, тел.:0887788218.

От името на ПП ЗЕЛЕНИТЕ:

Стоян Йотов – Съпредседател
Георг Тупарев – Съпредседател

26.01.2012г.Шествие в подкрепа на българската гора – неделя, 21.11.2010, 14 ч., НДК

19.11.2010

Зелените подкрепяме Кампанията на WWF – „Гората не е само дървесина“ и призоваваме за участие в Шествието в подкрепа на българската гора – 21 ноември 2010 г. от 14:00 – 18:00 ч., от НДК до парламента.

Проектозаконът за горите влиза за разглеждане в парламента. Сегашният закон за горите има нужда от промени, но между добрите идеи са се промъкнали и някои много тревожни. Например:

– Някои от заменените гори ще могат да се застрояват, а обещаваха, че заменените гори ще останат „бутикови гори“.
– Държавните гори в защитените територии като Витоша, Рила и Пирин ще може да стават частни. А преди 76 години държавата е купувала частни гори, за да може да обяви Народен парк Витоша.
– В горите ще може да се строят например ски писти и вятърни централи, но изсечените терени ще продължат да се водят гори.
– Управлението на природните паркове ще мине от държавата към общините. Представете си община Царево да управлява Природен парк Странджа.

В дните преди шествието WWF връчи петицията „Гората не е само дървесина“ на зам.-председателя на парламента Анастас Анастасов. Петицията досега е подписана от над 70 хил. души на хартия и в електронен вид на интернет страницата на WWF .

Протест в подкрепа на българската гора ще се проведе и в Бургас – неделя, 14 ч.-16 ч., пред Община Бургас.

Особено важно е колкото се може повече хора да се включат в шествието и протеста. Неделя следобед – какво по-удобно време от това!

Кажете на приятели!Внасяне на подписки в подкрепа на Природен парк Витоша – Писмо до Mинистър-председателя на РБългария, г-н Бойко Борисов

05.05.2010

Уважаеми господин Борисов,

Обръщаме се към Вас във връзка с планирането на специализиран подробен устройствен план на ски-зона Алеко в Природен парк «Витоша». Информирали сме Ви за проблемите, произтичащи от този план в предишни наши писма. Поводът да внесем подписките в подкрепа на природния парк сега е решението на 3-членен състав на Върховния административен съд, което отхвърля решение на Министерството на околната среда и водите да се отмени становище по екологична оценка на специализиран подробен устройствен план (сПУП) на ски-зона «Алеко».

С това писмо внасяме послание от 43594 граждани, които изразяват подкрепата си за опазване на най-стария парк на Балканите и настояват да се прeдотврати изсичането на близо 400 дка гори и урбанизирането на над 600 дка ливади. Наред с това Витоша-ски АД да понесе своята отговорност за взривените над 400 камъни морени и унищожени тревни местообитания на площ от 18 дка през есента на 2008 г. Още тогава беше подаден сигнал с всички необходими доказателства и снимков материал до Софийска градска прокуратура. Една година по-късно няма решение по този драстичен пример за унищожаване на природата и нарушаване на законите в България.

Припомняме, че планът за управление на природен парк „Витоша”, приет с решение на Министерски съвет през 2005 г., и в сила до 2014 г., допуска модернизиране на ски съоръженията, но не и изграждане на нови ски писти и съоръжения.

Обществото очаква спазване на закона и гарантиране защитата на най-стария парк на Балканите. Ето защо, настояваме да предприемете:

  1. Всички възможни мерки за окончателната отмяна на решението на тройната коалиция за разрешаване на ново строителство и съоръжения върху незастроени досега територии в ПП Витоша.
  2. Да издадете Заповед за обявяване на защитена зона Витоша по Директивата на Европейския съюз за местообитанията, в която се забранява строителството на нови ски писти и съоръжения към тях и се позволява модернизацията на съществуващите такива.
Гражданските петиции в защита на Природен парк "Витоша" са инициирани от Коалиция от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България"* и Политическа партия "Зелените".

05 май 2010, гр. София                     С уважение:

От името на

Коалиция «За да остане природа в България»

От името на Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“.
Йорданка Динева

Българска фондация Биоразнообразие
тел./факс: 02 9316183; моб.тел.: 0896 798902
e-mail: jordanka.dineva@biodiversity.bg
http://bbf.biodiversity.bg/

За да остане природа в България!
http://forthenature.org/

Андрей Ковачев

Съпредседател

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

ПК 1554, София 1000

тел.: 0887788216

ел.поща: info@zelenite.bg; andrey.kovatchev@zelenite.bg

http://oldsite.zelenite.bg

* В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от над 50 организации, групи, инициативи и еко-бизнес.ЗА ВИТОША – ПРОТЕСТ И ПОДПИСКИ НА 5ти МАЙ 2010, 9:00ч., площад Независимост, срещу Министерски съвет

04.05.2010
За Витоша - Протест пред Министерски съвет на 5ти май 2010 (сряда) от 09:00 часа и внасяне на над 39000 подписа в подкрепа на природния паркот ЗЕЛЕНИТЕ и Коалиция "За да остане природа в България"! 

Отделете половин час За Витоша!

oldsite.zelenite.bg


В подкрепа на Природен парк Витоша – протест и внасяне на подписки в Министерски съвет

30.04.2010

На 05.05.2010г. в Министерски съвет ще бъдат внесени подписки в подкрепа на Природен парк Витоша от Зелените и неправителствени организации от Коалиция за да остане природа в България.

Повече информация ще бъде публикувана допълнително.На страха очите са големи – 100 бона са повече от десетки милиони…

28.08.2009

Отговор на ЗЕЛЕНИТЕ по повод атаките срещу партията в някои „медии” или истината за зеления „рекет“

Зелени „рекетьори“ и „терористи“
Снимки: Калина Бибишкова и Василена Вълчанова

Както преди, така и след изборите за Европейски парламент и Народно събрание т.г. партия „Зелените” продължава да работи по наболели за нашето общество теми, които явно не допадат на определени бизнес кръгове.

Поредно свидетелство за това е материалът със заглавие „Зелените рекетират България и големите в бизнеса” , публикуван наскоро в печатното и електронното издание на безплатното вестниче „19 минути”, който се разпространява в София. Темата на материала е срещу активната гражданска позиция  изразявана от „Зелените” по „горещи” проекти от екологична и социална гледна точка, както на национално, така и на местно ниво, което явно се явява спънка за редица бизнес начинания, слабо обосновани от гледна точка на обществения интерес, деловата далновидност и устойчивото развитие. Като някои конкретни примери за такава активна гражданска позиция са посочени закономерните „спънки” на „Зелените” срещу начинанията:

  • за безогледното приватизиране на част от черноморското крайбрежие при Варна (т. нар. проект „Алея първа”);
  • за посегателствата върху природното богатсво и обществения интерес в природен парк „Витоша” и Черноморското крайбрежие; и
  • за плановете за изграждането на български ядрени мощности в земетръсни райони, непопулярни сред енергийния и банковия бизнес сектори у нас и в чужбина.

„Ентусиазмът” и „будната” гражданска позиция на анонимните журналисти от в. „19 минути” заслужават само похвали и по-нататъшно окуражаване. Те също така обясняват и извиняват някои „дребни” фактически несъответствия, допуснати явно несъзнателно в материала. Като хора, очевидно по-отдадени на словото, отколкото на математиката, те например наивно се впечатляват от сумата, платена от „Зелените” за участие в скорошните избори за европейски и национален – два пъти по 50 000 лв., или общо 100 000 лв, като премълчават обаче факта, че тези депозити за участие са от една страна, едни от най-високите в ЕС, а от друга, че бяха въведени по-малко от 2 месеца преди началото на предизборната кампания за изборите за НС и ЕП през 2009 г. В техните очи тази сума е главозамайващо висока, по-голяма дори от официалната информация за партийните изборни бюджети, публикувани неотдавна за общ достъп и от всички останали партии.

Както може да бъде видяно и от изнесената информация на уеб сайта на Сметната палата, общата сума изразходвана от „Зелените” за депозити и за предизборна кампания е нищожна в сравнение с „инвестициите” направени за тази цел от други партии, като голяма част от тази сума беще привлечена чрез лични дарения от симпатизанти в порядъка на 10-20 лева за по-малко от два месеца.

Друго явно несъответствие в „писанията” на анонимните автори на материала във в-к „19 минути” е констатацията, че „през последните 20 години планината до София бе оставена на самотек, така че софиянците забравиха любимото си място за отдих и развлечения и започнаха да водят крайно нездравословен начин на живот”, като пропускат факта, че „Зелените” бяха регистрирани едва в края на 2008 г. и няма как да им бъде приписана вината, че са довели до „затлъстяване и боледуване” на младите софиянци и за все още нерешената съдба на такива мастодонти на комунистическата икономика като Кремиковци, КЦМ, ОЦК и Нефтохим.

А „унищожаването на масовия спорт” и „съвременния туризъм” –  понятия с които авторите на статията явно определят усилията на „Зелените” да се спре строителството на нови ски-писти в защитени територии – е естествен процес, който се дължи, от една страна, на глобалното затопляне на климата и факта, че дори и над 2000 м надморска височина, вече е трудно да се карат ски повече от 2-3 месеца в годината, поради простата причина, че няма достатъчно сняг, а от друга – на факта, че нашите „съвременни” курорти се превръщат в бетонни чудовища, в които основната цел е как да прецакаме туриста с високи цени и лошо обслужване.

„Зелените” тепърва започват да растат, и нищо чудно в скорошен бъдещ момент всички тези и още много други (може би недостатъчно информирани) хора, като анонимните автори на статията във в-к „19 минути”, да заемат своето място като активни и достойни наши членове, безрезервно отдадени на каузата за опазване на природата и обществения интерес.

В по-широк контекст, изглежда независимо от някои скорошни позитивни стопански сигнали за смекчаване или може би край на глобалната криза, в България конкуренцията в различни сектори продължава да се изостря. В. „19 минути” е поредно потвърждение за този процес, като с гореописаната публикация категорично влиза в конкуренция с някои други утвърдени издания на българския пазар, от рода на вестниците „Стършел” и „Тримата глупаци”. И да се надяваме, че неговите редактори ще имат поне доблестта да дадат чрез страниците на изданието поисканото право на отговор от „Зелените”, за да докажат, че поместената статия е по-скоро изключение, отколкото практика в този и някои други електронни и печатни медии, които все още упорито отказват да подпишат Етичната харта на медиите в България.

С целия материал и с коментарите по него можете да се запознаете на сайта на „вестника“ИСКАНЕ от политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ

28.07.2009

До г-н Бойко Борисов
Кмет на община Столична

София, 28 юли 2009 г.

ИСКАНЕ
от политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ

Уважаеми господин Борисов,

Настояваме за незабавно уволнение и търсене на административна отговорност на главния архитект на община Столична господин Петър Диков.

Той е извършил грубо съзнателно нарушение на процедурата за екологично съгласуване на изменението на Общия устройствен план на общината, след като преди общественото обсъждане на изменението на ОУП е включил в изменението на плана ски зона Алеко в Природен парк Витоша.

При извършване на екологичната оценка и оценката за съвместимост с мрежата от защитени зони, в плана не  е присъствал такъв елемент. Съответно изготвените доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост не включват оценка на въздействията на ски зона  Алеко. Според направеното публично изявление на г-н Диков пред Висшия екологичен експертен съвет към Министъра по околна среда и води на 17 юли 2009 г., тя е добавена еднолично по решение на г-н Диков в плана и по-специално в схемата за туризъм заедно с информационна записка към нея.

С това явно и съзнателно нарушение на процедурата се създават и предпоставки за сериозни нарушения на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и свързаните Европейски директиви.

Подобни действия са несъвместими с длъжността главен архитект. Настояваме да ни информирате публично за Вашата позиция по поставения проблем.

Настояваме също така за изключване на ски зоната от всички документи, схеми и карти на общия устройствен план на общината.

Намираме, че Вашата позиция по този случай има голяма политическа значимост предвид честото представяне на г-н Диков като управленец пред медиите и очакваната в резултат политическа дейност от името на партия ГЕРБ.

Подчертаваме, че Витоша ски е офшорна компания с неясно финансиране, с неизплатени задължения към държавата (неплатени такси за ползване – като ски писти на земи, които са държавна публична собственост), зад чийто проект публично застават лица от кръговете на червената олигархия. Вашите действия по този случай ще смятаме за показателни за реалните политически намерения на ГЕРБ да се отстрани тази олигархия от власт.

С уважение:

Съпредседатели

/Андрей Ковачев/        /Деница Петрова/        /Петко Ковачев/ЗЕЛЕНИТЕ поискаха оставката на Главния архитект на София

28.07.2009

ПП ЗЕЛЕНИТЕ днес поиска публично оставката на Главния архитект на София Петър Диков.

В писмо до кмета на Столична община се иска отстраняването му и търсене на административна отговорност, заради  грубо и съзнателно нарушение на процедурата за екологично съгласуване на изменението на Общия устройствен план на общината.

ЗЕЛЕНИТЕ обвиняват Главния архитект, че преди общественото обсъждане на изменението на ОУП, г-н Диков с еднолично решение е включил в изменението на плана ски зона Алеко, която е защитена територия в природен парк Витоша.

С това явно нарушение на процедурата се създават предпоставки за сериозни нарушения и на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, се казва още в писмото на ЗЕЛЕНИТЕ.

По време на предизборната кампания ЗЕЛЕНИТЕ събраха близо 50 000 подписа в подкрепа на запазването на целостта на природните паркове Витоша и Странджа, които ще бъдат връчени на новия министър-председател.

Пълният текст на писмото

Отзвук в медиите:

Дневник

News.bg

Сега

BGNES

Vesti.bg

19min.bg

Speshno.info

Blitz.bg

Cross-bg.net

Днес+

Bulfax

EkipnewsЗЕЛЕНИТЕ организират протестна акция срещу разширяването на ски-зоната в Природен парк Витоша

23.07.2009

Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ ще внесе във вторник, 28 юли от 13.00  часа в Софийска община на ул. „Московска“ 33 протестно писмо срещу незаконното включване на ски зона „Алеко“ в общия устройствен план на София. ЗЕЛЕНИТЕ ще поискат политическа и административна отговорност за това незаконно действие.

ЗЕЛЕНИТЕ призовават всички зелено-мислещи граждани да започнат да внасят на същия ден от 13.00 часа на „Московска“ 33 своите лични протестни писма и ако пред входа на общината се образува опашка, да бъдат търпеливи и да изчакат заедно с нас.

Ето и текста на протестното писмо:

Уважаеми г-н кмет,

Настоявам за незабавно изключване на ски зона „Алеко“ в Природен парк Витоша от изменението на Общия устройствен план на община Столична – от всички документи, схеми и карти на общия устройствен план на общината. Ски зоната е добавена в плана като записка и в схемата за развитие на туризма неправомерно след изготвянето на докладите по екологична оценка и оценка за съвместимост. Съответно изготвените доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост не включват оценка на въздействията на ски зоната.

Настояваме да информирате обществеността публично за Вашата позиция по поставения проблем.

Считаме, че Вашата позиция по този случай има голяма политическа значимост предвид факта, че Витоша ски е офшорна компания с неясно финансиране, с неизплатени задължения към държавата (неплатени такси за ползване – като ски писти на земи, които са държавна публична собственост), зад чийто проект публично застават лица от кръговете на червената олигархия. Вашите действия по този случай ще считаме за показателни за реалните политически намерения на ГЕРБ да се отстрани тази олигархия от властта.

ПП ЗЕЛЕНИТЕОпитите за изграждане на по-голяма ски зона в Природен парк Витоша създават опасност от наказателна процедура в Европейския съд, алармират ЗЕЛЕНИТЕ

13.07.2009

Заради плановете за изграждане на нова ски зона в Природен парк Витоша ще се изсекат хектари смърчови гори, за да се изгради язовир за вода за изкуствен сняг, както и за да се увеличи двойно площта, заемана от ски съоръженията, алармираха от ПП ЗЕЛЕНИТЕ.

vitosha_bager

Всичко това е забранено от Плана за управление на Природен парк Витоша, приет от Министерски съвет, и на Общия устройствен план на столицата, приет от парламента.

ЗЕЛЕНИТЕ припомнят, че законът позволява старите лифтове да бъдат заменени с нови, при това без необходимостта от промени в устройствения план.

Опитите за изграждане на много по-голяма ски зона в Природен парк Витоша създава опасност от индивидуална наказателна процедура по случая в Европейския съд.

Тя може да доведе и до спиране на средствата по европейски програми за проекти в Столична община, предупреждават ЗЕЛЕНИТЕ.

Представители на партията и още около 30 неправителствени организации и граждански групи  ще присъстват на общественото обсъждане на доклада за екологична оценка на подробния устройствен план на новата ски зона, насрочено за утре, 14 юли от 10.00 часа в зала 3 на Националната спортна академия.