„Европа пропусна да си научи уроците от екологичните катастрофи“

24.01.2013

Джон Видал, „Гардиън“, 23.01.2013

Разчитане на първите сигнали можеше да предотврати загуби на хиляди човешки животи и увреждане на екосистеми, според доклад на ЕАОС
Останките от четвърти реактор на АЕЦ „Чернобил.“ Европа пропусна да си научи уроците от много екологични и здравни катастрофи като тази в Чернобил, предупреждава докладът.


Фото: Игор Костин / Corbis

Eвропа пропусна да си научи уроците от много екологични и здравни бедствия като катастрофата в Чернобил, оловните горива и инсектицидите с ДДТ, а сега пренебрегва сигналите от измирането на пчелите, генномодифицираните храни и нанотехнологиите, според доклад на Европейската агенция за околна среда (EАОС) в 800 страници.

Хиляди човешки животи можеха да бъдат спасени, и дълбоки екологични щети – предотвратени, ако „принципа на предпазливостта“ беше приложен въз основа на ранните предупреждения, твърдят авторите на излязъл в сряда доклад под заглавие „2013 Закъснели уроци от ранните предупреждения.“

Те обвиняват индустрията, че работи за да корумпира и подкопае регулаторните механизми чрез фабрикуване и манипулиране на изследвания и натиск върху правителствата за финансови печалби. „Те преднамерено наемат уважавани учени, медийни експерти и политици, които да оспорват всяко свързване на продуктите им с евентуални рискове. Някои индустриални групи и мозъчни тръстове явно са възприели стратегията да всяват съмнение, да пренебрегват научните сведения за опасности и да се оплакват от свръхрегулация, с цел да подкопаят вземането на предохранителни решения.“

С цел да подобри разбирането на научната информация, рецензираното изследване разглежда 18 области, включително излъчванията от мобилни телефони, таблетките за контрол на раждаемостта във водна среда и инвазивните биологични видове. То доказва, че правителствата често закъсняват твърде много с приемането на закони, които да ограничат смъртността или масовите финансови загуби и е много вероятно да се съпротивляват срещу каквато и да било регулация. Авторите са разкрили над 80 случая, при които не са били въведени регулации, докато не е станало ясно дали рисковете от дадена технология или химикал са реални или недоказани.

Ядрена енергия

Според изследването катастрофата във Фукушима през 2011 г. може да е излъчила два пъти повече радиация отколкото признава японското правителство. Според авторите, изтичането на радиоактивен цезии-137 от Фукушима е започнало по-рано отколкото признават властите, продължило е по-дълго и се разпространило в много по-широка територия отколкото се вярваше досега.
Авторите твърдят, че е прекалено рано за да се правят каквито и да било отговорни изчисления на потенциалното въздействие от катастрофата във Фукушима върху човешкото здраве.

Докладът отново отваря фронта на противоречие между защитници и опоненти на ядрената енергия по въпроса за здравните щети от чернобилската катастрофа през 1986. Докато Световната здравна организация /СЗО/ твърди, че само 28 души са загинали и изчислява броя на възможните смъртни случаи от рак на 4000, изследването на ЕС заявява, че смъртността може да се изчислява „най-малко между 17,000 и 68,000 за период от 50 години“.

В остро противоречие с твърденията на проядените защитници, според които катастрофата е причинила съвсем малко допълнителни заболявания от рак, докладът сочи, че е погрешно последиците от Чернобил да се свеждат единствено до рака. „Нераковите въздействия след Чернобил може да са много значими, в т.ч. имунологични разстройства и сърдечносъдови заболявания – особено сред младите,“ гласи той.

Инцидентите с реактори са посочени като най-сериозната обозрима заплаха свързана с ядрената индустрия. Според изследването, възможността от значими ядрени инциденти в бъдеще се е покачила двайсеткратно след Фукушима.
Отдавна трябваше да бъде предприето незабавно преработване на методите, по които се оценява сигурността на атомните електроцентрали, твърди изследването. „Независимо от личните виждания за рисковете и ползите от ядрената енергетика, ясно е че възможността за катастрофални инциденти трябва да се включи в разчетите на политическите и регулаторни процеси за вземане на решения. Както регулациите за действащи ядрени реактори, така и проектните изисквания за всеки предложен реактор трябва да бъдат сериозно преоценени.“

Генномодифицирани храни и култури

Докладът твърди също, че генномодифицираните култури не носят преки ползи за потребителите. Те са обект на пресилена еуфория, не са непременно безопасни, и са силно неподходящи за мнозинството от фермерите по света.
Той доказва, че йерархични ГМ компании цинично манипулират международните системи за патенти и субсидии за да си осигурят максимални печалби. „Модифицирането на генотипове за регистриране на патенти и защита на видови вариации осигурява финансови приходи много по лесно отколкото всички иновативни опити за покриващи насаждения, ротация на култури, компостиране, самонасочвано обучение на фермерите, програми за микро-маркетинг и кредитиране,“ гласи той.

Изследването сравнява потенциала на високоресурсното генномодифицирано земеделие и нискотехнологични „агро-екологични“ методи, които се ползват все по-широко от земеделците в развиващите се страни, и заключва, че рисковете свързани с ГМ се подценяват, докато ползите се преувеличават.

„Трупат се доказателства, че твърденията за ползите са раздути, и че има обратни ефекти. Ползите, които вероятно са преувеличени, засягат по-малката употреба на пестициди, намаленото използване на по-отровни пестициди, повишените добиви и приходи на фермерите. Сигурността на генномодифицираните култури се предполага винаги, когато липсват доказателства за вреди, сякаш това е равнозначно на доказана липса на вреди, което явно е погрешно. По този начин много от изводите за сигурността… се основават на презумпции вместо на доказателства.“

Изследването не отхвърля генномодифицираните култури, но твърди, че полезността им е ограничена от начина, по който се ползват понастоящем. Вместо да бъде широко-използвана технология, ГМ е ограничено в много малко страни и до едва 3% от световната обработваема земя, твърди докладът. „Изненадващо е, че въпреки повече от 30 години на изследвания и развитие, и близо 20 години на търговска употреба на генномодифицираните продукти, само две характеристики имат пазарно значение – толерантността към хербициди и производството на инсектициди. И дори те са пропорционално развити само в малък брой страни. Според изчисления, произлизащи от индустрията генномодифицираната култивация покрива огромен брой хектари в глобален мащаб, но при проверка се оказва, че подкрепата за ГМ култури по света е разпределена неравномерно.“

Към оригинала на статията: тукОт Агенция „Фокус“: Откриват първата лаборатория за ГМО в околната среда

20.04.2010

19 април 2010 | 14:20 | Агенция „Фокус“

Първата българска лаборатория за изследване на генетични промени в околната среда ще бъде официално открита в четвъртък, съобщиха от ИА „Околна среда” за Агенция “Фокус”. В лабораторията има четири автоматизирани системи, сред които е и апарат за анализ в реално време на евентуални промени в изследвания материал. Проби ще се вземат от почвата, водата, въздуха.

След множество протести преди месец депутатите приеха промените в Закона за ГМО. Под натиска на обществото бе прието генетично променени организми да не се отглеждат в защитените зони по екомрежата „Натура 2000”.

Заради изразената позиция на зам.-министъра на околната среда и водите Евдокия Манева от ПП „Зелените” поискаха нейната оставка. Техният мотив, е че тя е защитила опасни за българските граждани технологии и организми, включително ГМО и цианидна технология за добив на злато.

Очаква се на откриването на първата лаборатория за изследване на ГМО в околната среда да присъства зам.-министърът на екологията Евдокия Манева, допълниха от агенция „Околна среда”.

Весела ВЕСЕЛИНОВА

http://www.focus-news.net/?id=n1382485Кръгла маса „БЪЛГАРИЯ – ЗОНА СВОБОДНА ОТ ГМО“, 25.03.2010

26.03.2010

Кръгла маса „България – зона свободна от генетично модифицирани организми” беше организирана от Партия ЗЕЛЕНИТЕ на 25.03.2010 в София. Основната цел на срещата бе обсъждане на национална позиция по ГМО.

Идеята на организаторите за предприемане на гражданска законодателна инициатива за нова директива за биологична сигурност на Европейския съюз беше подкрепена от всички участници – представители на над 20 браншови, неправителствени организации и граждански групи.

„След приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за ГМО са необходими последващи конкретни промени в законите за храните, фуражите, посевния и посадъчния материал, включително въвеждането на лого за чисти от ГМО български хранителни продукти” заяви Борислав Сандов, Координатор на Работната група по ГМО към ЗЕЛЕНИТЕ. Постъпилите предложения след последващ анализ и обсъждане ще бъдат предложени за промяна в националното законодателство.

„Необходимо е да насочим нашите действия за осигуряване на свободна от ГМО България към Европейския съюз, като предложим промени в общностното законодателство”, каза и Андрей Ковачев, Съпредседател на ЗЕЛЕНИТЕ.

В едномесечен срок ще се проведе и последваща международна среща, на която са поканени и участници от Европейската Зелена партия, за предприемане на съвместни действия в Европа.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

За контакти:
Борислав Сандов, Координатор на работна група по ГМО към ЗЕЛЕНИТЕ, тел.: 0887 096 757; ел.поща: borislav.sandov@gmail.com
Андрей Ковачев, Съпредседател, ПП Зелените, тел.:0887788218ГМО в БНТ такси!

19.03.2010


Темата ГМО и в БНТ такси с участието на Криси от ЗЕЛЕНИТЕ:
http://bnt.bg/bg/productions/75/edition/6724/bnt_taksi_17_mart_2010България остава свободна от ГМО! – Преглед на гласуваните от Народното събрание промени в Закона за ГМО от Борислав Сандов, член на Националния съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ 18.03.2009г.

18.03.2010

Здравейте!

Искам да поздравя всички зеленомислещи с днешните промени в Закона за генетично модифицираните организами /ГМО/, които бяха гласувани на второ четене от Народното събрание, днес 18.03.2009г! Окончателните текстове бяха приети от народните представители въз основа на предложения, направени в зала, за редакция на трите най-важни члена от Закона. Въздържам се в това писмо да давам оценки, като бих искал да ви запозная с най-съществените решения:

чл. 79 се възстанови във вида на досега действащия закон по предложение на ГЕРБ, макар такова предложение да беше направено във времето от множество депутати в КОСВ. Смисъла му е да защитава традиционни български култури – лоза, роза, тютюн, зеленчуци и овощни растения.

чл. 80 се промени по предложение на народния представител Лъчезар Тошев (СДС) и има още по-надежден израз сега, а именно, макар и не дословно:
Забранява се освобождаването в околната среда по смисъла на раздел 2 и отглеждането на ГМО на следните територии:
1. Защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ (досегашния закон не третираше реално тези територии, а именно националните паркове, природните паркове, резерватите, защитените местности и др.) и защитените зони от екологичната мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (зоните по Натура 2000);
2. Отстоянията по-малки от 30 км. спрямо ал. 1;
3. Отстояния по-малки от 10 км. от стационарни регистрирани пчелини по смисъла на Закона за пчеларството;
4. Отстояния, по-малки от 7 км. от полета с биологично земеделие;
5. Отстояния, по-малки от разписаните в Приложение 2, към този закон, за отделни култури на конвенционалното земеделие.

чл. 133 отпадна, но намери приложение в чл. 134, а именно:
При неспазване на условията в чл. 79 и чл. 80, лицата и организациите търпят санкция от 500 000 до 1 000 000 лева. Това отново е редакционна промяна от последния момент (на крак, в зала), която възстанови чл. 134 и освен че вдигна долната граница от 300 на 500 хил. Лева санкция, той вече предвижда глоби и за юридически лица!

Засега това, като най-важно!
Поздрави и честито!

Борислав Сандов, член на Националния съвет на ПП Зелените
Тел: 0887096757; ел.поща: borislav.sandov@gmail.comoт медиите: Майки искат оставки заради ГМО

15.03.2010

http://www.burgasnews.com/stranata/obshtestvo/28435-majki-iskat-ostavki-zaradi-gmo

http://www.cross-bg.net/balgariya/88-novini-i-sabitiya/1107239-desetki-stolichani-se-sabraha-na-protest-protiv-gmo-podrobnostiстатия в 24часа.bg: Къде е контролът ни срещу мутанти?

15.03.2010

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=405288ПРОТЕСТ БЪЛГАРИЯ СВОБОДНА ОТ ГМО! – ДНЕС 13.03.2010 от 11 ч., градинката на Народното събрание

13.03.2010

НЕКА ДА СПРЕМ ГМООТВОРЕНО ПИСМО до Председателя на Европейския Парламент – г-н Йежи Бузек по повод неговото изказване за ГМО в отговор на въпроси на граждани, при неговото посещението в България по време на националния празник на страната – 03.03.2010

10.03.2010

Уважаеми г-н Бузек,

С настоящето писмо бихме искали да изразим искреното си учудване от Вашето изказване в отговор на въпроси по темата ГМО по време на посещението Ви в България на 03.03.2009 – Национален празник на страната. Препратка към Вашето изказване http://parliament.europe.bg/en/index.php?id=27659&category=375&page=3

Въпреки изразеното лично мнение „против” всъщност Вие защитихте въвеждането и разпространението на ГМО и обявихте каузата против отглеждането на ГМО в земеделието за предварително загубена, с което явно застанахте на страната на мултинационалните компании, притежатели на почти всички патенти върху ГМО и против интересите на европейските граждани.

В ситуация, когато сред българските и европейските граждани преобладава мнението против ГМО и в ситуацията, когато в българския парламент се разглеждат поправките в Закона за генетично модифицираните организми, Вашето изказване пряко подкрепи позицията на групите, защитаващи въвеждането на ГМО в нашата страна.

Още повече, че с това изказване демонстрирахте недобро познаване на Европейското, а също и на националното законодателство и обсъждания законопроект в страната и използвахте неверни или неприлягащи на Вашата позиция аргументи.

Относно дадения от Вас пример с отглеждания ГМ ориз в Бангладеш, въпреки нашите усилия не успяхме да открием достоверна информация за законно разпространяване на ГМ ориз в тази страна. В същото време хиляди са заведените дела срещу замърсяването с ГМ ориз на традиционно използваните сортове и култури. Също така във Вашето изказване не споменахте, че отглеждането ГМ ориз е свързано с опасни за човешкото здраве хербициди, което е валидно за повечето ГМ култури.

По повод Вашето изказване, че ГМО ще помогнат за справянето със световния глад, бихме искали да Ви обърнем внимание на една много плашеща статистика в световен план. Досега 99 % от ГМО насажданията са предназначени за фуражи и горива, а съвсем малка част се използват за справяне с проблемите на недохранването. Също така искаме да отбележим, че почти всички експерименти, свързани с подобряване на хранителните качества на значими земеделски култури се провалят и ГМО индустрията не дава никакви надежди за справяне с този проблем.

Отглеждането на ГМ култури в света е концентрирано в шест страни с окрупнено земеделие – САЩ, Аржентина, Бразилия, Индия, Канада и Китай, с над 94 % от отглежданите ГМ култури за 2008 г. В тази връзка питаме каква цена ще трябва да заплатят Европа и нейните граждани за постигане на конкурентно ниво в тази индустрия?

Пренебрегването на важните икономически ефекти върху населението, занимаващо се със земеделие, от окрупняване на земеделието и посевните площи във връзка с отглеждането на ГМО, представят ясно сегашната политика на ЕС и в частност тази на Европейската комисия за пълно либерализиране на ГМО на пазара и в околната среда, която Вие очевидно подкрепяте. В противовес на надпреварата за повече ГМО Европа може да играе водеща роля и да даде пример в развитието на природосъобразно земеделие и производство, гарантиращо човешкото здраве и осигуряващо повече заетост и чиста околна среда.

Бихме искали да получим отговор на въпроса: Каква би трябвало да е политическата позиция на ЕС, като се има предвид, че редица страни от Африка отказаха приемането на продукти от ГМО за изхранване на населението, последвани и от няколко страни в Азия. Това, сам разбирате, доказва несъстоятелността на тезата за справянето с гладуващото население в Африка.

Омаловажаването от Вас на позицията против ГМО на над 10 милиона европейски граждани, заявено чрез подписки или в проучвания на общественото мнение, с фразата, че тази битка е предварително загубена, е обидно. Настояваме да поднесете своето официално извинение на европейските и в частност на българските граждани, които все още виждат надежда в Европейските процедури и общностното право да запази и развие едно природосъобразно земеделие и да защити и гарантира добро човешко здраве в страните ни. В противен случай Вие подкрепяте засилването на евроскептицизма.

Очакваме от Вас като Председател на Европейския парламент да окажете необходимата подкрепа в процеса при създаването на по-строго законодателство за осигуряване на биологична сигурност, по-добра защита на правата на земеделските производители и защита от агресивните политики на международните корпорации, собственици на патентите на ГМ хибриди, а също и правото за водене на национална политика, свързана с разпространението на ГМО култури и правото на всяка страна членка на ЕС да налага мораториум върху въвеждането на пазара и в околната среда на ГМО с неизяснен ефект върху човешкото здраве и околна среда.

Смятаме, че като Председател на Европейския парламент Вие трябва да сте гарант за здравето на европейския гражданин и за опазването на малкото останала природа в рамките на ЕС.Очакваме Вашите действия в тази посока.

С уважение,

Деница Петрова, Съпредседател

ПП Зелените

Писмото е адресирано до: Г-н Йежи Бузек, Председател на Европейския Парламент, с копие до:
Г-н Жозе Мануел Дурау Барозу, Председател на Европейската комисия
Група на Зелените/Европейски свободен алианс, Европейски Парламент
Група на Европейската Народна Партия (Християндемократи), Европейски Парламент
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа, Европейски Парламент
Европейски консерватори и реформисти, Европейски Парламент
Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, Европейски Парламент
Група „Европа на свободата и демокрацията”, Европейски Парламент
Европейската Зелена партия
МЕДИИТЕЕлате в неделя на митинг концерт: БЪЛГАРИЯ – СВОБОДНА ОТ ГМО!

27.02.2010

Anti GMO Meeting Zelenite