Подкрепа за запазване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни 2010г.

11.04.2010

Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ подкрепя Становището на Коалиция за живот без тютюнев дим за запазване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни 2010 г. и призовава своите симпатизанти и членове да участват и подкрепят организираните от коалицията кампания и протести:
http://www.facebook.com/event.php?eid=113564838655398&ref=ts
http://www.facebook.com/group.php?gid=299283766121

Настояваме Правителството на Р България да засили контрола по спазването на чл.56 от Закона за здравето, който въвежда забраната.

За контакти: Петко Цветков, Член на Изпълнителния съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ, тел:0878201885, ел.поща:petko.tzvetkov@zelenite.bg

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Пълният текст на становището следва
Коалиция за живот без тютюнев дим
Coalition for Life With NO Tobacco Smoke

С Т А Н О В И Щ Е

Ние, долуподписаните неправителствени организации, граждански движения и граждани, се обединихме в Коалиция за живот без тютюнев дим, като заявяваме нашето категорично искане Народното събрание на Република България да не отменя пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни 2010 г.

Ние, повече от 170 000 граждани, обединени в интернет пространството, сме заети в различни сектори на икономиката и обществения живот – бизнес, туризъм, социални дейности, образование и наука, здравеопазване, държавна администрация и др.

Ние се обединяваме зад становището, че спазването на закона такъв какъвто е приет – а именно пълна забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места – няма да засегне интересите на нито един обществен сектор. Напротив, именно промяната на един закон, при това приет наскоро и без да бъде дадена възможност да влезе в сила, би могло да засегне доверието в българския парламент. Прилагането на този закон ще приобщи България към съвременната международна общност, където основна ценност е опазването на живота и здравето на хората.

Ние се обявяваме против промяна на правила в последния момент и под натиск. Ние сме против това България да даде държавна подкрепа на тютюнопушенето във време, в което светът отбелязва Международната година за борба с болестите на белия дроб.

Ние уважаваме и отстояваме личните свободи на гражданите, но държим държавата да изпълнява функцията си на регулатор, когато тези свободи влизат в противоречие с основни човешки права, като правото на здраве и живот. Нещо повече, ние считаме, че държавата трябва да работи за своите граждани и да бъде водена с визия и воля за прогресивна промяна за благосъстоянието на нацията в областта на здравето и социалното благоденствие.

Приканваме гражданите, неправителствените организации, фирмите и всички отговорни институции да подкрепят настоящото становище, за да живеем всички ние в една цивилизована и здравословна обществена среда.

За да се присъедините към нас вие можете да се свържете с на следния електронен адрес: koaliciajivotbezdim@gmail.com, както и във Facebook групата http://www.facebook.com/group.php?gid=299283766121

Организации подкрепили настоящото становище (по азбучен ред):

1. АББА – Асоциация на българите боледуващи от астма и други белодробни заболявания;
2. АДРА-България – Международна благотворителна организация;
3. „Активни потребители”;
4. Асоциация „Родители”;
5. Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес”
6. Асоциацията на студентите медици в България;
7. Асоциация „Солидарност”;
8. БЧК – Български младежки червен кръст;
9. „България, младежка превенция”;
10. Българска асоциация за закрила на пациентите;
11. Българска асоциация „Диабет”;
12. Дружество на кардиолозите;
13. Инициатива „Граждани без дим”;
14. Международен институт за здравеопазване и здравно осигуряване;
15. Национална асоциация за профилактика на белодробните заболявания;
16. Национална мрежа за децата;
17. Пациентска асоциация за репродуктивно здраве „Усмихни се”
18. Рекламна агенция на кампанията на Европейската комисия за отказване от тютюнопушене – „Help.EU” – „Янев и Янев”
19. Фондация „Борба с рака”;
20. Фондация „Грижа за здравето”;
21. Фондация „За хората”;
22. Фондация „Имеон Балкани”;
23. Health Media Group.