Декларация относно споразумението за “Бургас-Александрополис” и нарушаване от Народното събрание на Закона зо прякото участие на гражданите

20.02.2011

Във връзка с появилите се нови противоречиви сведения за бъдещето на споразумението за нефтопровода „Бургас-Александруполис“ и реакцията на българското правителство в посока изчакване на екологичната оценка на проекта, ПП Зелените заявяваме следното:

Ние винаги сме алармирали обществото, че споразумението за проекта Бургас-Александруполис е изцяло неизгодно и с високи рискове за България и продължаваме да считаме, че проектът ще остане неизгоден независимо от екологичната оценка и даването на някакви екологични гаранции за съоръжението.

На 15 юли 2010 г. ПП Зелените и група неправителствени организации внесохме в Народното събрание Национална гражданска инициатива – мотивирано предложение и събрани в негова подкрепа подписи на граждани – за денонсиране на споразумението за Бургас-Александруполис, ратифицирано от 40-то НС на 30 май 2007 г. Тази инициатива беше продължение на гражданската активност на три поредни референдума в общините Бургас, Созопол и Поморие, на които повече от 70000 български граждани изразиха категорично неодобрение на проекта за петролопровод.

Съгласно чл. 52 ал.1 на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Народното събрание на Р България беше длъжно да разгледа предложението и в тримесечен срок от връчването му да обяви своето решение и мерките за изпълнението му.

Народното събрание не е разгледало направеното предложение и не е отговорило на него и до днес – повече от 7 месеца след връчване на Националната гражданска инициатива. С това българският законодателен орган нарушава собствените си закони.

Последното е повече от недопустимо в една правова държава, каквато претендираме да бъдем. Поведението на Парламента и парламентарното мнозинство доказва, че правото на пряко участие на гражданите в управлението е едно фиктивно, а не реално гражданско право, което дори законодателят не уважава.

От друга страна липсата на ответни действия на Парламента в случая показва, че въпреки многобройните изявления на министър-председателя за това, че България няма да строи петролопровод, тази позиция не е окончателна. А следното поражда основателни опасения, че българските граждани и природа ще продължат да бъдат заложници на пакетната сделка с Русия, в която Бургас-Александруполис е бонус към доставчика на газ и атомни реактори.

В заключение бихме желали да предупредим общественото мнение за манипулативните ходове на заинтересованото енергийно лоби, което се старае да внуши в някои медии, че Бургас-Александруполис е “златна кокошка” и да заявим отново, че единственото разумно действие, което българското правителство следва да предприеме по отношение на Бургас-Александруполис е излизане от споразумението.

ПП ЗЕЛЕНИТЕГражданска инициатива за денонсиране на споразумението Бургас-Александруполис внася днес в Народното събрание инициативен комитет от ЗЕЛЕНИТЕ и граждански организации

15.07.2010

Национална гражданска инициатива с предложение за денонсиране на споразумението за петролопровод Бургас-Александруполис със 700 подписa в нейна подкрепа ще бъдат внесени днес, 15.07.2010 г, в Народното събрание от Инициативен комитет от представители на ПП ЗЕЛЕНИТЕ и граждански организации: Сдружение “Чисто море” (Поморие), Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (Бургас) и Граждански комитет за спасение на Бургаския залив.

Инициативата е потвърждение на вече изразената воля на повече от 70000 български граждани, които на референдумите в Бургас, Созопол и Поморие през 2008 и 2009 г. показаха своето неодобрение към проекта.

Народното събрание следва да разгледа и вземе решение по внесената Национална гражданска инициатива съгласно реда и срока, предвиден от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Инициативният комитет призовава Народното събрание да денонсира споразумението Бургас-Александруполис, с което да превърне в официално и окончателно държавно решение многократните изявления на българския премиер, че проектът за петролопровод няма да бъде реализиран.

Подписката ще бъде заведена в деловодството на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ №1, в 15 часа.

За повече информация:
Даниела Божинова, Съпредседател на ПП Зелените и Председател на Инициативния комитет, daniela.bozhinova@zelenite.bg тел. 0899145652ПОЗИЦИЯ НА ПП ЗЕЛЕНИТЕ ОТНОСНО ПОСЛЕДНОТО РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ПРОЕКТА “БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС”

08.07.2010

Във връзка с изявления на премиера и членове на правителството на ПП ГЕРБ, направени през последния месец, за отказ от реализиране на проекта за петролопровод Бургас – Александруполис, но при условие да се изчака екологичната оценка на проекта, искаме да подчертаем за пореден път нашата твърда позиция, че:

Споразумението за петролопровод „Бургас-Александруполис” е неизгодно и не защитава българския суверенитет и национални интереси. То предоставя суверенна българска територия за преминаване на контролирано от чужда държава съоръжение за „жълти стотинки“.

Проектът за петролопровод не е енергиен за България и не решава проблеми на българската енергетика, както и на българското стопанство като цяло. Напротив, петролопроводът би създал проблеми на България, застрашавайки състоянието на морските екосистеми и бъдещето на туризма и морската икономика срещу незначителни, при това негарантирани приходи от транзитни такси.

“Бургас-Александруполис” не носи никакви ползи на България и е очевидно, че е бил договорен от правителството на Тройната коалиция като бонус към пакетната сделка от атомни и газови енергийни проекти с Русия.

В три поредни референдума в общините Бургас, Созопол и Поморие повече от 70000 български граждани показаха категорично неодобрение на проекта за петролопровод.

Ние сме убедени, че този проект не може да бъде подобрен и ще остане неизгоден за България, дори и да бъдат дадени по-високи екологични гаранции за съоръжението.
Единственото разумно действие, което българското правителство следва да предприеме по отношение на Бургас-Александруполис е излизане от споразумението.

Ето защо ПП Зелените учреди неотдавна Национална гражданска инициатива, с която предлага на Народното събрание да денонсира споразумението за проекта Бургас-Александруполис, сключено от Р България с Русия и Гърция през 2007 г.

Предложението и събраните в негова подкрепа подписи ще бъдат внесени в парламента до края на предстоящата работна седмица (16 юли), след което в 3-месечен срок народните представители ще трябва да го разгледат и вземат решение по него (съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление).

ПП ЗЕЛЕНИТЕ