Декларация на Балканската анти-ядрена коалиция (БАЯК)

30.03.2011

На 26 март 2011 по инициатива на ПП ЗЕЛЕНИТЕ в София се проведе учредителна конференция на Балканската анти-ядрена коалиция (БАЯК). В Коалицията влязоха зелени партии и граждански организации от България, Македония, Сърбия, Румъния, Турция. Основната цел на БАЯК е да мотивира гражданите на страните от Югоизточна Европа за развитието на чиста и безопасна енергетика, която изключва ядрената заплаха за днешното и бъдещите поколения.
Участниците в срещата набелязаха идеи за съвместни действия и приеха следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Балканската анти-ядрена коалиция /БАЯК/

Ние, обезпокоени граждани, екологични организации и зелени партии от Югоизточна Европа изразяваме искрената си симпатия към хората в Япония, които се борят, за да възстановят живота си от катастрофалното земетресение, цунами и серия от ядрени аварии. Обединяваме усилията си за превръщането на нашия регион в място, свободно от ядрена енергия.

25 години след аварията в Чернобил светът, изглежда, забрави за ядрените рискове. Ядреното лоби прави опити да пропагандира „ядрен ренесанс“, безочливо злоупотребявайки с претекста за проблемите с климатичните промени.

Инцидентът в Япония за съжаление потвърди, че нито една атомна електроцентрала в света не е проектирана да устои на комбинацията от няколко едновременни природни бедствия и/или предизвикани от човека проблеми. Изправено пред последиците от изменението на климата и увеличаване броя на природните бедствия, съчетани с повишената уязвимост на ядрените резервни системи за безопасност, през постоянно влошаващото се състояние на глобалната екологична и социална стабилност, населението в целия свят трябва да знае, че ядрената енергия не може да избегне тези рискове с никакви средства. Напротив, тя внася допълнителен рисков фактор.

Бедствието в Фукушима още веднъж показа, че ядрената индустрия не е научила уроците от Чернобил и други ядрени аварии. По ирония на съдбата, едно от най-развитите, глобално осъзнати и организирани общества в света бе подведено с фалшиви уверения относно безопасността на своите ядрени инсталации. Загрижени за постоянната липса на прозрачност от страна на ядрената индустрия и нейните политически защитници, ние настояваме за пълна и навременна информация за реалността на ядрената енергия и нейната безопасност и максимална прозрачност в съответствие с Орхуската Конвенция.

Белязани не само от ендемична корупция, дефицит на демократични практики и прозрачност, но също и от висока степен на сеизмична активност, страните от югоизточния европейски регион са сред най-рисковите райони в света по отношение на ядрената енергетика.

Необходимо е ново отношение и нови работни практики, при които правителството, политическите партии, местните власти, организациите от гражданския сектор и експерти си сътрудничат в развитието на устойчивата енергетика. Настоящата коалиция представлява пример за подобна съвместна работа и обхваща някои от горепосочените сектори: зелени партии от Балканския регион, работещи заедно с експерти и неправителствени организации.

Ние заявяваме нашето намерение да не допуснем ядреният бизнес, откъдето и да идва, да застраши бъдещето ни със своите неизпитани технологии и опит.

Настояваме за следното:
• Незабавна, тотална и постоянна забрана за строителството и планирането на каквито и да е нови ядрени мощности в Югоизточна Европа;
• Пренасочване на всички публични средства в енергийния сектор към възобновяеми източници на енергия и мерки за енергийна ефективност с незабавен резултат;
• Устойчива енергийна политика с цел оползотворяване на огромния потенциал на региона за възобновяема енергия и увеличаване на капацитета за енергийно сътрудничество между страните, основано на този потенциал;
• Закриване на всички съществуващи ядрени централи незабавно след изтичане на срока им, както и забрана за продължаване на живота им след проектирания срок;
• Достатъчно финансови средства за безопасното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, получени при погребването на блоковете;
• Пренасочване фокуса на Енергийната общност и регионалните пазари на енергия в Атинския процес от използването на изкопаеми горива и ядрена енергия към възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност;

Докато все повече страни и региони се пренасочват към енергийна независимост, ние намираме за неприемливо страните от Югоизточна Европа да останат в хватката на остарелите изкопаеми горива и ядрена енергия.

Подписали:

България:
ЗЕЛЕНИТЕ
За Земята
Земя завинаги
Институт за зелена политика
Фондация за околна среда и земеделие
Български център за зелена икономика

Гърция:
Зелените (Екологичните зелени), (Ecologist Greens)

Турция:
Зелена партия (Yeşiller Partisi)

Македония:
ДОМ (DOM)

Румъния:
Устойчива Сигишоара (Sustainable Sighisoara)
TERRA Mileniul III
Зелена партия (Partidul Verde)

Сърбия:
Сръбски млади зелени (Zelena Omladina)Елате да посрещнем „топло“ Путин! събота, 13.11.2010, от 9:30 ч. на Орлов мост

11.11.2010

ЗЕЛЕНИТЕ призоваваме: Елате на протеста в събота сутрин на Орлов мост за „топло посрещане“ на
премиера на Русия Путин, държащ кранчето на енергийните ни доставки.

Премиерът на България (70-та по свобода на словото в света) се среща с премиера на Русия (140-то място).

Двамата ще обсъждат една от най-скритите и най-недостъпните за гражданите теми – енергетиката.

Три са енергийните проекти, планирани между Русия и България: газопроводът Южен Поток, петролопроводът Бургас – Александруполис и АЕЦ Белене. Всички те обричат страната ни на абсолютна енергийна зависимост, която ще изплащаме поколения наред.

Елате в събота, за да настояваме за:
1. Намаляване на енергийната зависимост от Русия и за нова енергийна стратегия, основана на чиста енергия, произведена от вятър, слънце и възобновяеми източници.
2. Свобода на словото в България и в Русия.

Елате да заявим това заедно!

Събота, 13.11.2010, 9:30 часа
Място: Орлов мост

Организатори: АСС „Ана Политковская“, ПП ЗЕЛЕНИТЕ, Група ГЕО, Гражданска
инициатива „Справедливост“, Институт по зелена политика, Гражданска лига на
България

За повече информация:

Кристина Димитрова, 0887965869, kristina.dimitrova@zelenite.bg
Борислав Сандов, 0887096757, borislav.sandov@zelenite.bg

ПП ЗЕЛЕНИТЕПОЗИЦИЯ относно последното развитие на разговорите между България и Русия по повод на АЕЦ „Белене“

14.07.2010

Представените резултати от разговорите за АЕЦ „Белене“ между българския премиер Борисов и руския вице-премиер Зубков показват за пореден път, че българското правителство и управляващата партия ГЕРБ нямат желание да ревизират и да прекратят този ненужен, вреден и генериращ огромна корупция и зависимост проект. Имаме всички основания да смятаме, че този развой на събитията е в резултат на три взаимно преплитащи се причини:
1. натиск от страна на Русия във връзка с бъдещите договори за газа и за отработеното гориво от АЕЦ „Козлодуй“;
2. обещания за или реализирани корупционни практики сред управляващите;
3. недалновидност и неподготвеност на хората, отговарящи за управлението на държавата.

Обещанията на Борисов да има пътна карта на проекта до месец септември т.г., да бъдат изплатени 280 милиона евро на „Атомстройекспорт“ (АСЕ) и да бъде намерен стратегически инвеститор с помощта на Европейската комисия и комисаря Йотингер показват не само несъстоятелността на това правителство по отношение на българската енергетика, но и компрометират процесите на обсъждане на новата енергийна стратегия и изготвянето на новото енергийно законодателство на страната. Очевидните абсурди за фиксиране на цената на 7 милиарда евро и за определяне на продажната цена на електроенергията, споменати от премиера, следва да се разглеждат като опит за намеса в пазарните механизми и за предоставяне на монополни непазарни права на бъдещия собственик на централата, в ущърб на българските граждани и чуждестранните клиенти.

Постигнатите договорки между Борисов и Зубков за АЕЦ „Белене“ обричат България на дългогодишна зависимост от руските имперски интереси и от енергийната мафия. Те де факто ликвидират възможността за чиста енергетика и – в по-широк план – за устойчиво развитие на България.

В тази връзка настояваме:

1. Правителството да прекрати безусловно изграждането на АЕЦ „Белене“ като проект опасен за живота и здравето на хората и околната среда, като противоречащ на съвременните разбирания за устойчиво развитие, като икономически неизгоден за страната и като затвърдяващ енергийната зависимост на България от една единствена държава – Русия.
2. Правителството да се обърне към съответния арбитражен съд, предвиден в договорите с АСЕ, за да потърси правата си за претърпени загуби от досегашното развитие на проекта.
3. Правителството да поиска незабавно разследване на ролята на политици, бизнесмени и лобисти за развитието на АЕЦ „Белене“, започвайки от първият анонс на Симеон Сакс-Кобург-Гота за възобновяването на проекта до настоящия момент.

Мълчанието по тези проблеми и продължаването на проекта ще смятаме за доказателство, че Борисов, правителството и ГЕРБ работят срещу България в полза на Путин, руската и българската мафия.

Като алтернатива на ядрената енергетика и в частност на проекта за АЕЦ Белене настояваме Правителството на РБългария да работи за постигане на енергийна ефективност и осигуряване на енергийна независимост на домакинствата и общностите.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ