ЗЕЛЕНИТЕ за инициативите на гражданското общество във Варна

28.11.2009

Поради зачестилите клевети, нападки и интриги с имена на граждански активисти във Варна и за да се избегнат бъдещи  манипулации, предоставяме следната информация, за да бъде ползвана като ориентир в медийното и обществено пространство:

Основни принципи на ПП ЗЕЛЕНИТЕ са утвърждаване и спазване на човешките и гражданските права и защита и опазване на природата и околната среда. Ето защо представителите на ПП ЗЕЛЕНИТЕ са активна част от варненското гражданско общество. Като такива ние работим съвместно и си сътрудничим с други граждани и граждански организации. В нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) – без задължителното обществено обсъждане, в края на 2008 г. бе приет предварителния проект на Общ устройствен план на Варна (ПП на ОУП) от тогавашния Министър на регионалното развитие и благоустройството. По този повод в началото на 2009 г. се оформи съвместно  работещ обществен кръг от неправителствени организации, инициативни комитети на граждани  и  индивидуални експерти, между които СОПА, ОЦОСУР, БДЗП, „Зелена Варна“, ОГС, независимия архитект Калина Павлова – член на ОЦОСУР, инициативни комитети по квартали – Изгрев, Сотира, Възраждане, Виница, Казашко, Владиславово, Звездица,  Инициативен комитет на родители и граждани, г-н Николай Цветков и още много други граждани, както  и членове на ЗЕЛЕНИТЕ. С всички тях  продължаваме ползотворното си сътрудничество по инициативата за прозрачно и целесъобразно проектиране на общия устройствен план на Варна с участието на гражданите в процеса на вземане на решения за бъдещето на града и следващите поколения. При организирането на протести към инициативната група се присъединиха още две (нови) сдружения – ООС ”Едно” и НАББ – представлявани от Светлозар Николов. Всички изброени организации реагираха с обща декларация и подписка срещу скандалната сделка с държавна земя от крайбрежието и Морската градина на Варна.

В подготовката на новия ОУП на Варна и сделката с Морската градина са намесени колосални икономически интереси на групировката ТИМ.  Групировката е основен инвеститор в Холдинг Варна АД, скандално закупил държавните земи и 100% собственик на ТПО „Варна“ – проектантското дружество, изготвящо Общия устройствен план на града. В светлината на подобен сблъсък на интереси е наивно да се мисли, че ходовете на опозицията ще бъдат оставени на произвола.
Много от организираните събития бяха последвани от опити за натиск върху хора от инициативната група и контра медийна кампания на Холдинг „Варна“, придружена с апатично мълчание от страна на централната и местна власт.

Напрежението зае своя връх през месец септември, преди наближаващите обществени обсъждания по ОУП на Варна, когато част от непокорните и неподкупни активисти бяха заплашвани. Заплахите бяха предимно срещу г-н Николай Цветков, арх. Калина Павлова и нейни близки. Г-н Кънчо Бонев бе подложен на натиск от работодателя му „Армеец“ АД и гражданският му договор с дружеството бе прекратен.

Протестният митинг пред Областната управа срещу мълчанието по сделката беше откровено умишлено дублиран от тълпа нахъсани ултраси, протестиращи срещу новините на турски език по БНТ. Всичко това е удар по общоприети  демократични ценности като свободата на словото и човешките права. Институциите и органите на реда останаха безучастни.

Премиерът и до днес упорито премълчава въпросите на журналисти във връзка с Морската градина. Няма реакция от негова страна на призивите ни за ревизия на сделката. Все още няма отговор на въпроса ни депозиран в Министерски съвет: „Може ли правителството да гарантира нашата сигурност?”.

Отговорите на наши заявления по Закона за достъп до обществена информация  са бавени и частично премълчавани.
Потърсихме помощта на европейския журналист Юрген Рот с надежда събитията да бъдат осветлени пред широката общественост. След неговото отворено писмо до Премиера на България атаките срещу независимия експерт арх. Калина Павлова станаха все по-агресивни. Тя бе набедена в източване на еврофондове чрез междуправителствен проект на Холандското и Българското министерство за регионално развитие, с обвинението, че е участвала като обучаващ се млад архитект (http://www.mycoast.eu/?lang=BG). За сплашване й бяха образувани следствия в прокуратура и икономическа полиция, от които първото на този етап е вече прекратено.

Агресията придоби нова форма с пресконференция на Светлозар Николов – председател на ООС – „Едно“ и НАББ, на която той се разграничи от „националните предатели, потърсили помощ от европейски журналист“! С лъжа г-н Николов е събирал подкрепа за тази инициатива от няколко представители на граждански организации – Инициативните комитети ”Сотира”, ”Виница” и „Възраждане”, за да обяви пред журналисти заедно с инж. Татяна Иванова (член на Зелена Варна и ООС – Едно), че в гражданската коалиция цари раздор и разцепление. Г-н Светлозар Николов (председател на ООС – Едно и НАББ) и инж. Татяна Иванова сами напуснаха широката гражданска коалиция.

Спекулациите с имената на арх. Калина Павлова и Николай Цветков за медиен тормоз смятаме за неоснователни и необосновани, предвид личния ни опит от съвместното ни сътрудничество с тях.
Опитите да се отмести фокусът от важните теми за града като ОУП и продажбата на изключителна държавна собственост от крайбрежието и да се насочи към дребнотемия, лични нападки и „жълти” новини, е опит за  заглушаването на гражданското общество.
Интригите, заплахите и клеветите спират развитието на обществото ни,  целенасочено разединяват прохождащите граждански формации и разрушават  общностното съзнание.
Бъдещето зависи от нас: от собствените ни решения и действията, които осъществяваме или си спестяваме.

ОТНОСНО „ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ПРОЯВИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ВЪВ ВАРНА“

Декларацията на журналисти от някои варненски медии е поредния опит потребителите на журналистическия продукт да бъдат отровени с интриги и задълго отказани от интерес към обществения живот. Всъщност по тази изпитана схема се работи отдавна чрез поставени в обществото  фигури, които да водят недоволството на гражданите към една безмислена, прегаряща и безплодна активност, целяща в крайна сметка социална апатия. Приветстваме куража и гражданската позиция на тези журналисти и медии, които продължават да отразяват професионално и обективно проявите на гражданското общество и проявяват нетърпимост към заобикалящите ни несправедливост и беззаконие.

ПП ЗЕЛЕНИТЕПредвиденото в ОУП застрояване на крайбрежната ивица на Варна нарушава закона

20.11.2009

Общо становище на граждански организации и ЗЕЛЕНИТЕ по предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна.
Тринадесет граждански организации и партия „Зелените“ подписаха общо становище за предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна. Становището на организациите е изпратено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), до Националния експертен съвет по устройство на територията, до кмета и Общинския съвет на Варна, както и до районните кметове на града.
Становището е подкрепено от инициативните комитети „Изгрев“, „Сотира“, „Възраждане“, „Виница“, „Казашко“, „Звездица“, „Владиславово“, на родители и граждани, Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, БДЗП, ОЦОСУР, „Зелена Варна“, „Обединено гражданско сдружение“ и партия „Зелените“. Позицията на организациите е съобразена с мненията на хората, изказани по време на обществените обсъждания на плана в различните райони на Варна.

В текста са представени 17 конкретни забележки към разработката и провеждането на досегашните процедури за приемането на плана. Всички възражения са придружени с конкретни предложения за корекции.

От градска брегова зона за рекреация, определена като такава с Подробен устройствен план (ПУП) от 2002 г., в проекта за Общ устройствен план (ОУП) на Варна крайбрежната ивица се превръща в зона за обществено обслужване с увеличени показателите за застрояване в нарушение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Като алтернатива организациите предлагат поради влизането в сила на ЗУЧК, територията да бъде отбелязана като градски паркове и градини, с възможност за устройване на подзони за застрояване за отдих, но с параметри, отговарящи на изискванията на ЗУЧК, и след широко и информирано обществено обсъждане, с ясни критерии за измерване и отчитане одобрението на обществеността.

„Липсва зелена политика в проекта за ОУП. Планираните зелени територии са разпокъсани и предимно съсредоточени в двата противоположни края на град Варна. В компактното градско ядро отсъстват зелени площи за широко обществено ползване и отговарящи на изискванията за пешеходен достъп за определено време (пешеходен изохрон) от 500 до 1000 метра от 6-7 до 15 мин.” се заявява със становището.
„Не се отчита естественият ландшафт (съществуващите дерета), за да се осигурят зелени коридори. Планът предвижда сериозно застрояване в горски територии без яснота за кого и с каква цел ще се строи”
В проектоплана предложената процедура за допускане и одобряване на ПУП-ове за централната градска част, остава без ясен ограничителен режим за строителство. В становището се предлага да има точни параметри за застрояването на историческата част на Варна, както и да бъдат въведени принципи за външно оформление и поддръжка на сградите в центъра на града.

С предложения нов план се предвижда унищожаването на Ботаническата градина и залесената територия с курортно строителство, а незалесената и частна земя да бъде определена за специализирани паркове.

Също така е неприемливо обслужването на връзките между централната част на града и южната част на града през следващите 30 години да се осъществява посредством един мост над Варненското езеро – съществуващия Аспарухов мост. Премостване в западната част на Варненско езеро не решава проблема с комуникацията на тези две части на града. Предвиденото съоръжение е в нарушение на съществуващата заповед на ЗМ“Казашко”. Вторият мост да бъде проектиран в по-тясната част на езерото, а не край Казашко, предлагат от гражданските организации.
Друго предложение на организациите се отнася до търсенето на варианти за изнасяне на летищните дейности за големи самолети извън града в рамките на стартиралото планиране на Регионална устройствена схема.
Предлага се и като алтернатива на необходимостта от територии за нови гробищни паркове в Общинския съвет да се обсъдят варианти за частни такива.
Други основни пропуски в проекта за нов ОУП са: липса на актуален и достоверен кадастър на Варна, на карта с общинските и държавни имоти, липса на информация за приоритети, срокове и гаранции за реализиране на планираните отчуждителни мероприятия и др.
Поради множеството съществени възражения планът следва да претърпи сериозна преработка, поради което е необходимо решението на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при
МРРБ и Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на община Варна да включва изричната препоръка към кмета в процеса на изработването на нов ОУП да не допуска изработване на проекти за нов ПУП, или на проект за изменение на ПУП по реда на чл.133 ал.7 от ЗУТ.

Подписалите общото становище настояват „протоколите от всички проведени обществени обсъждания да бъдат публикувани на сайта на община Варна”, както и „при определянето на членовете на комисията, която ще разглежда и обобщава възраженията и становищата по ОУП, кметът на община Варна да включи в нея представители на гражданските организации, които те сами да определят”.

Организациите настояват за свой представител при коригирането на предварителния проект на ОУП съобразно забележките, направени по време на обществените обсъждания по плана.

Изпълнителният съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ подкрепи Становището на свое заседание на 10.11.2009г.

Може да се запознаете с пълния текст на Становището тук.

Приложение 1 – Карта на необосновано проектирани или променяни зони в ОУП на Варна

Приложение 2 – ОУП на Варна – Предложение на граждански организацииПП ЗЕЛЕНИТЕ застават твърдо зад гражданските сдружения във Варна в борбата им за опазването на Moрската градина от посегателства

29.09.2009
ДЕКЛАРАЦИЯ
на Националното събрание на ПП ЗЕЛЕНИТЕ
Националното събрания на ПП ЗЕЛЕНИТЕ категорично се обявява против атаките срещу граждани, неправителствени организации, инициативни комитети и членове на ЗЕЛЕНИТЕ, борещи се с корупцията и манипулациите, свързани с Общия устройствен план на гр. Варна и драстичните случаи с Алея първа и с Университетска ботаническа градина “Екопарк Варна” в курорта „Св. св. Константин и Елена“.
Настояваме отговорните институции незабавно да гарантират живота, здравето и правата на гражданите.
Подкрепяме напълно действията на гражданите и гражданските организации, на арх. Калина Павлова, Николай Цветков, Кънчо Бонев и ръководството на Университетски ботанически градини, които се изправят срещу нередностите около ОУП на Варна.
Правителството, прокуратурата, МВР и МРРБ би следвало съгласно своите правомощия да:
1. защитят ефективно гражданите от преки заплахи и други форми на физически и психически натиск от страна на явни и неявни полустопански-полукриминални структури;
2. да попречат на  корупцията и злоупотребите с обществено имущество;
3. да идентифицират организираните престъпни групи, стоящи зад тези злоупотреби;
4. да отменят решението за приемане на предварителния проект на ОУП – Варна от месец ноември 2008 г., да върнат за преработка ОУП след общественото му обсъждане с оглед на всички възражения и сигнали за принудително сключване на договори с проектантската органзация (ТПО „Варна“) и да не допускат процедурата по чл. 133, ал. 7 от ЗУТ (план-извадки), която дава възможност за реализиране на търговия с влияние, корупция и монопол.
Заявяваме, че освен всички  възможни действия, които ще предприемем в България, ще мотивираме институциите на Европейския съюз и страните-членки да въздействат върху българското правителство, правозащитните органи, областната управа и общината, така че да бъдат прекратени заплахите към гражданите и да бъдат приложени  всички законови механизми за ликвидиране на корупцията и търговията с влияние във Варна и региона.
София, 27 септември 2009 г.
Съпредседатели на ПП “ЗЕЛЕНИТЕ”
Деница Петрова Даниела Божинова Андрей Ковачев

ДЕКЛАРАЦИЯ на Националното събрание на ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Националното събрания на ПП ЗЕЛЕНИТЕ категорично се обявява против атаките срещу граждани, неправителствени организации, инициативни комитети и членове на ЗЕЛЕНИТЕ, борещи се с корупцията и манипулациите, свързани с Общия устройствен план на гр. Варна и драстичните случаи с Алея първа и с Университетска ботаническа градина “Екопарк Варна” в курорта „Св. св. Константин и Елена“.
Настояваме отговорните институции незабавно да гарантират живота, здравето и правата на гражданите.
Подкрепяме напълно действията на гражданите и гражданските организации, на арх. Калина Павлова, Николай Цветков, Кънчо Бонев и ръководството на Университетски ботанически градини, които се изправят срещу нередностите около ОУП на Варна.
Правителството, прокуратурата, МВР и МРРБ би следвало съгласно своите правомощия да:
1. защитят ефективно гражданите от преки заплахи и други форми на физически и психически натиск от страна на явни и неявни полустопански-полукриминални структури;
2. да попречат на  корупцията и злоупотребите с обществено имущество;
3. да идентифицират организираните престъпни групи, стоящи зад тези злоупотреби;
4. да отменят решението за приемане на предварителния проект на ОУП – Варна от месец ноември 2008 г., да върнат за преработка ОУП след общественото му обсъждане с оглед на всички възражения и сигнали за принудително сключване на договори с проектантската органзация (ТПО „Варна“) и да не допускат процедурата по чл. 133, ал. 7 от ЗУТ (план-извадки), която дава възможност за реализиране на търговия с влияние, корупция и монопол.
Заявяваме, че освен всички  възможни действия, които ще предприемем в България, ще мотивираме институциите на Европейския съюз и страните-членки да въздействат върху българското правителство, правозащитните органи, областната управа и общината, така че да бъдат прекратени заплахите към гражданите и да бъдат приложени  всички законови механизми за ликвидиране на корупцията и търговията с влияние във Варна и региона.
София, 27 септември 2009 г.
Съпредседатели на ПП “ЗЕЛЕНИТЕ”
Деница Петрова Даниела Божинова Андрей Ковачев


Протестната акция във Варна се отлага за вторник поради Деня на национален траур

06.09.2009

Поради обявения Ден на национален траур в понеделник, 7 септември, насроченият за същия ден граждански протест пред Областната управа във Варна  се отлага за вторник, 8 септември, отново в 17.00 ч.

Организациите, инициирали протеста срещу скандалната сделка за Морската градина призовават всички жители на морската ни столица да заявят открито своята активна гражданска позиция и да се включат в протестната акция.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ изказват съболезнованията си към семействата на загиналите в трагичния инцидент.ЗЕЛЕНИТЕ във Варна призовават към протестна акция срещу скандалната сделка за Морската градина

04.09.2009

Protest_VarnaНа 7-ми септеври, понеделник, от 17:00 ч. пред сградата на Областната управа, 11  граждански сдружения и Зелените – Варна организират протест по повод скандалната  продажба на 122 дка от крайбрежието на гр.Варна. Те ще  издигнат и искане за оставка на областния управител Данчо Симеонов.

Продадените земи на практика трябва да бъдат изключителна държавна  собственост (публична), но поради редица факти и процедури, те са  преминали тази година, на 15 Юни , в частни ръце.
Какви са фактите, документите и процедурите, Варненската областна управа умело избягва да осветли обществеността и вече втори месец гражданите на Варна са ограничени немотивирано в правото си на достъп до обществена информация.

Темата по сделката се прехвърля като „горещ картоф“ между министерства, агенции и държавни администрации. Документи или няма, или се отказва достъпа до тях, въпреки изискванията на закона. Всичко това считаме за недопустимо, особено заради обещанията на новата политическа власт, така явно заявила преди и след изборите, че ще се бори с корупцията чрез публичност и откритост.

Настояваме да бъдат предоставени исканите по сделката документи или областния управител да освободи мястото за човек, който ще работи ясно и категорично в интерес на обществото, заявяват Зелените Варна.

Те призовават всички жители на морската ни столица да заявят открито своята активна гражданска позиция и да се включат в протестната акция.ЗЕЛЕНИТЕ подкрепят протестната декларация на 12 граждански организации срещу продажбата на имоти от Морската градина във Варна на ТИМ

23.07.2009

ПП  ЗЕЛЕНИТЕ подкрепиха Декларацията на 12 граждански сдружения и неправителствени организации от Варна срещу продажбата на апетитни имоти от Морската градина на „Холдинг Варна“,  зад който стои небезизвестната групировка ТИМ.

В изпратения до бъдещия министър-председател Бойко Борисов и до Главния прокурор Борис Велчев документ се казва:

За закупуването  на  117,7 дка от Морската градина на Варна, от Холдинг  Варна АД се позовават на придобито право да вземат земята, ако счетат, че е нужна за реализацията на спечеления от тях през 2007г. проект „Алея първа“. Същият проект беше обявен за обществено обсъждане и категорично отхвърлен от варненци, но това изглежда не означава нищо за общинската и областна администрация във Варна. Явно не означава нищо и приетия Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, защото проектът „Алея първа” не отговаря на изискванията на този закон и следва да отпадне.

В същото време в медиите се появи информация за подаряване (харизване) на 300 дка  горска земя на курортен комплекс „Русалка“, собственост на олигарха Николай  Банев от областния управител  на Добрич.

Само за няколко месеца Областният управител на Варна продава на  изключително занижени цени атрактивни и от изключителна важност за варненци държавни имоти на фирми собственост на ТИМ.

Настояваме  да се потърси отговорност  на всички властимащи лица за извършване на гореописаните сделки и за процедирането на градоустройствени проекти по абсолютно незаконен начин и в условия на корупция, конфликт на интереси и търговия с влияние.
Настояваме  за незабавно отстраняване на двамата областни управители, ако са нарушили закона и интересите на българските граждани или са съдействали  за извършване на корупционни  сделки с държавна собственост.

Очакваме  с надежда Вашите реални действия с което да затвърдите позицията си за промяна на политическата воля в България, която декларирате, се казва в заключение в декларацията.

Към пълния текст на Декларацията

Подпишете online Петицията!Зелена вълна в Черно море

30.06.2009

ЗЕЛЕНИТЕ превземат Черно море.
Яхтата на нашия член Арман Саркисян заедно със Светлозар и Пламена от местната организация Варна ще опъва ЗЕЛЕНИТЕ платна по северното ни крайбрежие.

IMG_3064

Очаквайте ги в Златни пясъци, Кранево, Албена, Балчик, Каварна и Камен бряг, където ще пристигнат на 30 юни за „Джулай Морнинг“.
Хванете Зелената вълна със ЗЕЛЕНИТЕ!Зелената точка във Варна

29.06.2009

От Русе и Синия Дунав, Зелената ни точка се отправи към Черното ни море и спря пред входа на морската градина във Варна. Там шоуто Зелен политически боулинг, продължи до късно вечерта.

Picture 029

Picture 030

IMG_2503

И поради огромния интерес към политическия боулинг на ЗЕЛЕНИТЕ, шоуто на Зелената точка във Варна продължи и на следващия ден /преди да се отправи към Бургас/:

Picture 065

Picture 062

Picture 055

За повече снимки от Зелената точка във Варна, вижте тук.Образите говорят повече от думите: Зелените Варна

26.06.2009

Разгледайте снимки от кампанията на ЗЕЛЕНИТЕ във Варна:

DSC_3019

Varna juni 2009 021ПП Зелените предупреждават за проблемните моменти в проекта за ОУП на Варна

25.06.2009

Vlastta.com

Вчера в късния следобед мажоритарният кандидат за Варна на ПП „Зелените” Мария Христова и кандидатите от пропорционалната им листа Деница Петрова, Марияна Стоянова и Александър Христов се срещнаха със свои симпатизанти и граждани на гр. Варна.
zelenite 2009 132
Тема на срещата, освен представянето на програмата на партията, бе проекта за ОУП на града.

„Във Варна няколко екологични организации се обединихме около общо становище за зелената система в ОУП”, каза Марияна Стоянова. Тя посочи, че мнението им е било поискано от самия проектантски екип, работещ по плана.
„Обадиха ни се една вечер да се явим на другата сутрин в офиса на ТПО и искаха да си дадем становището без да ни предоставят нито картов материал, нито пояснителните бележки, нито специфичните правила за приложение на плана”, разказа тя. В последствие планът им е предоставен, както и една седмица за изготвяне на становище, около което се обединяват всички поканени организации, между които ОЦОСУР, Дружеството за защита на птиците, ГС „Зелена Варна” и др.

Три са според ПП „Зелените” конфликтните точки в новия ОУП. Това са трасето на планирания бул. „Варна”, който трябва да свързва летище „Варна” с курортните комплекси, застрояването на Морската градина и планираното преместване на Ботаническата градина.

„Трасето на бул. „Варна” трябва да мине през зеления венец на града от черен бор. Този венец не е случаен. Засаден е в началото на 20 век след едно голямо наводнение и има за цел да спре тези процеси”, коментира Стоянова.

Срещу планирания булевард има и други съображения.
„Булевардът е отбелязан от клас „А”, което означава, че е високоскоростен. При този клас булеварди шумовото замърсяване е около 90 децибела. Забележете, че трасето минава покрай две болнични заведения – Военна болница и Терапията. Там допустимото по норматив шумово замърсяване е до 45 децибела”, подчерта Мария Христова.

Друг проблем според „Зелените” представлява факта, че голяма част от трасето е застроено и отчуждаването на имотите ще струва много време и обществени средства.
„Защо е нужно това след като предназначението на булеварда се препокрива с планирания републикански път Е 85?”, риторично попита Христова.

За Морска градина, по думите им, проблем е, че няма ясни граници, което може да допусне реституционни претенции. Отправени бяха критики срещу достъпа на автомобили в градината и по крайбрежния път.
„Долу има табела „Да върнем плажа на варненци”. Е как да стане това, като се качим всички на автомобили ли?”, възмути се една от присъстващите симпатизантки…..

Прочети цялата статия тук.