Обръщение на Зелените към Президента и Народното събрание

25.02.2013

До: Г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България

До:  Народните представители в 41-вото Народно събрание

Копие до: Българските медии и общественост

Уважаеми г-н Плевнелиев,

Уважаеми дами и господа народни представители, журналисти, съграждани,

Поради необходимостта от спешни решения, изтичащия мандат на 41-вото Народно събрание и направените предложения за решения в седмицата след приемането на оставката на кабинета Борисов, ПП ЗЕЛЕНИТЕ настояваме да бъдат предприети следните действия:

1.  Промени в Избoрния кодекс, гарантиращи по-широко гражданско участие, плурализъм и прозрачност. Предложените промени можете да видите тук.

Ако това не бъде направено, ще последва пълно възпроизводство на досегашния политически модел, колкото и безпартийни граждани да бъдат привлечени в него, тъй като остава доминиращата ролята на парите на олигарси, които се използват за заплащане на скъпото медийно време и таксите за регистрация на кандидатите.

2.  Да бъдат гласувани изменения в Закона за енергетиката, които да гарантират:

2.1.  Отмяна на териториалното разпределение на ЕРП-тата и техния фиксиран брой. Всяко населено място да може да има отделно общинско ЕРП.

2.2.  Разделяне на преносните функции на ЕРП-тата от търговската им (посредническа) дейност.  Като търговци да предлагат мрежата си на еднакви условия до всеки  клиент. Търговците могат единствено да определят  микса на електроенергията в различни, прозрачни за крайния потребител пакети.

2.3.  ЕРП-тата се задължават да доставят качествено енергия до всеки  потребител и да включват всеки нисковолтов производител на същите условия и цени, както и  потребителите.

3.  Да не бъдат приети предложенията за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, тъй като са в нарушение на европейските изисквания и демократичните устои. Подобни спешни и популистки ходове отново ще отдалечат страната ни от разумните решения в енергийния сектор.

4.  Да бъде обсъден резултатът от провелия се на 27.01.2013 г. референдум и Народното събрание да изрази позиция против развитието на ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала поради изключително ниската подкрепа на тезата.

5.  Да бъде гласуван мораториум за изсичане и застрояване в националните паркове и 100 метровата ивица от Черноморското крайбрежие, както и да бъдат приети предложенията на Коалиция “За да остане природа в България” от 29.01.2013 г.,  включително и спиране действието на издадени разрешения за строеж. Докато трае този мораториум действащото правителство да издаде заповедите за обявяване на защитените зони за опазване на местообитания от НАТУРА 2000 в крайбрежната ивица като забрани новото строителство в зоната от 2 километра с изключение на обществена инфраструктура.

Разпускането на 41-во НС, без да бъдат направени и приети тези действия, ще разглеждаме единствено и само като открита провокация и саботиране на крехкото обществено равновесие и предизвикване на стъпки към кулминация на напрежението, сблъсъци и хаос в страната! Нямаме и капка съмнение, че подобен ход би обслужил интересите на олигархични, монополни и криминални кръгове и групи!

Отговорността за възстановяването на гражданския мир и осигуряването на справедливи и честни условия за предстоящите предсрочни избори, както и за предотвратяването на наказателни процедури от ЕК е в ръцете на Президента и парламентарно представените политически партии.

Ние, ЗЕЛЕНИТЕ, призоваваме всички активни граждани, граждански и неправителствени организации, политически партии непредставени в  НС, синдикати и духовни институции да поемем своята отговорност и да не позволяваме държавата и бъдещото й управление да бъдат хвърлени в съзнателно провокирано беззаконие и нестабилност! Готови сме да работим с всеки, който споделя нашите принципи и цели или близки до тях!

В тези дни ще изпъкнат ясно истинските демократи и защитаващи интересите на България граждани и организации.

25.02.2013 г., София

ПП ЗЕЛЕНИТЕИзборният кодекс спешно трябва да бъде изменен

25.02.2013

До: Народните представители в 41-вото Народно събрание

Копие до: Българските медии и общественост

Уважаеми дами и господа народни представители, журналисти, съграждани,

На Вашето внимание предлагаме необходимите според ПП ЗЕЛЕНИТЕ спешни поправки в Изборния кодекс.

1. Да бъдат направени необходимите промени, позволяващи на НПО, сдружения на граждани и всички граждански организации да участват и издигат кандидати в изборния процес при равни условия с тези за политическите партии.

2. Условията за регистрация в ЦИК,респективно за участие в избори на всички граждански и политически  субекти да бъдат променени. Депозитът за участие в избори да не може да бъде по-голям от 10 средни работни заплати, а подписите необходими за регистрация да не превишават тези необходими за регистриране на политическа партия – 2500.

3. По време на предизборната кампания участието на всички кандидати в  обществените медии да е безплатно и равнопоставено, да отпаднат всички преференции за парламентарно представени партии.

4. Да бъде забранена политическата реклама и репортажи и се излъчват и организират единствено дебати с предварително  определени и обявени  теми, равнопоставено спрямо всички, без преференции, като време, за парламентарно представените партии.

5. Да се промени статута на наблюдателите и застъпниците в СИК, РИК, ОИК и ЦИК като те имат правата при нарушение на ИК да спират изборния процес до отстраняването на нарушенията и тези, които са при преброяването да подписват окончателния протокол. Присъствието им и запознаването с документацията на всички нива да бъде гарантирано също от ИК. В бъдеще да се създаде постоянно действаща изборна администрация на всички нива със статут на държавни служители по време на изпълнение на задълженията им, като РИК и ЦИК са постоянно действащи и не се попълват от парламентарни квоти, а се назначават след отворен и под граждански контрол конкурс.

6. Да се направят още на тези избори тестове на ел. гласуване както с терминали, така и гласуване по интернет на различни нива – секции с различен брой гласоподаватели, села, малки и средни градове, както и в секции в ЕС,в посолства и консулства. Секциите извън България да се организират при подадени поне 50 заявления за гласуване по интернет.

7. Да не се допускат нарушения при нагледната агитация и реклама, като стриктно се съблюдават определените места и време за това. При нарушения да следва предупреждение и глоба съизмерима с депозита, а при повторно такова да бъде отстраняван субекта чиито рекламни материали са поставени незаконно.

8. При констатация на нарушение на ИК , ЦИК, РИК и ОИК са длъжни да реагират в рамките на 1 час, като при необходимост се удължава изборния процес или се касират съответните резултати за секцията или районът.

9. Да бъде въведена пропорционална избирателна система с преференции, без праг за тях и се гласува с интегрална бюлетина.

10. Резултатите от преброяването да бъдат достъпни веднага след въвеждането им в изчислителните центрове, също както и сканираните протоколи от СИК, ОИК, РИК и ЦИК.

11. Да се отмени закупуването на копирни апарати за СИК, а да се ползват досегашните препис -извлечения, като за неподписване, без основание, членовете на СИК да носят наказателна отговорност.

12. Заседанията на ОИК, РИК, ЦИК да се предават онлайн в интернет.

13. Правото за участие в разпределението на мандати да имат всички участници, получили минимум 2% от гласовете в страната.

 mediapool.bg: „Зелените“ стартират кампания за национален референдум за Избирателния кодекс

30.11.2010

„Зелените“ започват акция за създаване на отворена обществена коалиция „За да остане демокрация в България“, която да работи за демократичен изборен процес. Целта е предизвикване на широка обществена дискусия и накрая решение на Народното събрание за провеждане на референдум за това как да изглежда новия Избирателен кодекс.

„Необходима е кампания за създаване на кауза за демократизиране на страната и целта е да се обединят партии, бизнес, медии и обществени организации, които да застанат зад тази кауза“, коментира в понеделник на пресконференция съпредседателят на формацията Андрей Ковачев.

„Зелените“, подобно и на парламентарно представените опозиционни сили БСП, ДПС, както и на десницата и много неправителствени организации, виждат „много обезпокоителни тенденции в проекта за кодекс, които според тях трябва да бъдат пресечени“.

Проектът на кодекс бе внесен от ГЕРБ преди няколко седмици и вече мина на първо четене в пленарна зала с гласовете на „Атака“, въпреки многобройните критики от останалите парламентарни групи.

И „Зелените“ обмислят дали да не сезират Конституционния съд (КС) за някои текстове в кодекса и ще търсят съдействие и от парламентарно представени политически сили за това.

Според тях проектът за „Изборен кодекс“ пречи на правото на гражданите реално да избират кой да ги представлява. Преференциалните прагове са нереално високи и избирателите няма да имат възможност да пренареждат партийните листи.

От партията настояват за ново райониране, което да осигурява равна тежест на депутатите, защото в момента има големи диспропорции и тежестта на мандат от София е съвсем различна от тази на мандат от по-малък район.

„Зелените“ смятат, че в кодекса трябва да е предвиден нулев преференциален праг или поне не по-висок от 5 процента. Отказът от въвеждане на преференция на местни избори е грубо пренебрегване на желанието на гражданите да влияят върху избора на техните представители в общинския съвет, коментираха още от формацията. Оттам и възразяват срещу намаляването на броя на общинските съветници, защото това ограничава представителността и създава възможност за общински съвети, доминирани от една политическа сила.

Кодексът демотивира гражданите да участват в изборите и така запазва влиянието на схемите за купуване на гласове и контролирания вот, коментираха още еколози. Според тях проектът не решава проблема с купуването на гласове, нито с черните
партийни каси.

Няма и ефективни механизми да се предотврати превръщането на предизборната кампания в лъскаво и скъпо платено състезание, достъпно само за избрани участници, отбелязаха от партията. Те виждат най-голямото купуване на гласове във възможността на партиите да харчат пари за реклама и искат да се забрани предизборната реклама в обществените медии.

Таня Петкова
29 Ноември 2010

Статията може да намерите тукmediapool.bg – Партия „Зелените“: Подготвеният Избирателен кодекс утвърждава статуквото

21.09.2010

Подготвеният от управляващите Избирателен кодекс е потвърждаване на сегашното статукво, заяви в неделя съпредседателят на партия „Зелените“ Андрей Ковачев.

Според Асен Генов, член на Изпълнителния съвет на партията, въпросът за финансирането на политическите партия остава със същите решения, както и при предишните управляващи. Има разминаване между обществените нагласи и решението на управляващите. Въпреки, че българинът не е склонен да дава дарения, както показват социологическите изследвания, парадоксално е, че в дните на политическите кампании изведнъж всеки ден има дарения, които с малко не надвишават изискваната сума за банков превод, добави Асен Генов.

Партията смята, че може да се следва примерът на западните демокрации, където сумата, която може да се дари е между 100-150 евро.

Христо Генев от „Зелените“ посочи, че и в момента с проекта за Изборен кодекс не се дава ясно решение на един проблем – българинът не знае кой представлява точно интересите му. Пропорционалната система за избор на народни представители и общински съветници не дава решение на този въпрос, смята Генев.

Според него районирането на страната в едномандатни райони, както и общините в обособени райони, според представителите в общинския съвет, ще даде ясна представа на избирателите след като гласуват кого да търсят за решаването на проблемите им.

оригиналът на статията четете тук.БЪДЕЩИЯT ИЗБОРЕН КОДЕКС=БЕТОНИРАНЕ НА СТАТУКВОТО или Какво се крие зад проекта за Изборен кодекс? и Реформатори ли са ГЕРБ?

18.09.2010

На 19 септември от 13.00 – 14.00 часа в пресклуба на БТА в ЗЕЛЕНИТЕ представят анализ на проекта за Изборен кодекс, скалъпен от временната комисия с председател Искра Фидосова.

Година преди предстоящите избори сме далеч от приемането на ясни изборни правила. В същото време ни се предлага проект за Избирателен кодекс, който представлява поредния миманс пред обществото и твърдо бетонира статуквото. Няма и опит за промяна на досегашните практики в позитивна посока.

Законопроектът запазва статуса на известните ни политически субекти като прикрити монополисти на представителната демокрация, породен от желанието им чрез административни средства да наложат на избирателите себе си, като единствен фактор, способен да допринесе за развитието на България.

Вместо прозрачност на финансирането на партиите отново ни се предлага неясен регламент, който не допринася за яснота при механизмите за финансиране на партиите и политическите кампании.

ЗЕЛЕНИТЕ предлагаме въвеждането на ясни правила за либерализиране и демократизиране на изборния процес http://oldsite.zelenite.bg/3130.

ЗЕЛЕНИТЕ призоваваме всички хора с активна гражданска позиция, както и всички граждански и политически субекти, които считат, че предложеният от управляващата партия ГЕРБ, проект за Изборен кодекс, не отговаря на съвременните потребности за развитие на обществото, да дадат началото на ефективен и реален дебат, а не симулация, състояла се във временната комисия, с цел достигане на завършен демократичен продукт, който дава реална възможност на гражданите да участват във всяка фаза на политическите процеси и управлението на държавата и регионите. Не можем да позволим отново да ни бъде отнета всяка възможност за корекция и участие в решаването на проблемите на обществото ни!

За повече информация:
Асен Генов0898586900, asen.genov@zelenite.bg
Христо Генев, 0878201843, hr.genev@gmail.com

Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ”ИЗБОРЕН КОДЕКС – Предложение и принципи на ЗЕЛЕНИТЕ

03.09.2010

Нашето предложение за Изборен кодекс не би могло да работи без промяна в устройството на държавата.

Основни принципи, които според ЗЕЛЕНИТЕ трябва да бъдат заложени при създаването на новия Изборен кодекс, са:

Въвеждане на един закон, който да регулира всички избори в страната;

Гарантиране на правото и възможността на всички граждани и организациите, създадени от тях, да участват в избори и да бъдат избирани;

Прерайониране с цел постигане на равна тежест на гласовете на всички избиратели за един мандат.

Основните характеристики на новия Изборен кодекс според нас трябва да бъдат:

1. Пропорционална избирателна система с преференции, без праг, за всички избори;

2. Назначаване на постоянна и независима изборна администрация и въвеждане на постоянни изборни книжа;

3. Прозрачни процедури за работа на изборната администрация и опростена процедура за обжалване на решения и резултати;

4. Премахване на финансовия ценз за участие в избори – да няма депозит;

5. Премахване на ограниченията за участие в избори за формални административни нарушения;

6. Отпадане на всички дискриминиращи и недемократични преференции в целия избирателен процес, включително и
формирането на всички избирателни комисии, на основата на „парламентарно представителство“ или регистрация в ограничаващ брой общини или избирателни райони;

7. Броят на подписите, необходими за регистрация за участие в избори за Народно събрание и Европейски парламент да е равен на броя, необходим за съдебна регистрация на политическа партия – 2500;

8. Създаване на равнопоставени условия за участие на партиите и коалициите в обществени медии по време на предизборните кампании. За участие в медиите, които получават обществено финансиране, да се премахне заплащането от партиите по време на предизборни кампании;

9. Въвеждане на динамична регистрация на избирателите, при която след предварително зададен срок всеки желаещ да участва в изборите се регистрира, а тези, които се явяват в деня на изборите, се добавят в списъка, който се актуализира по аналогичен начин на следващите избори;

10. Въвеждане на електронно гласуване онлайн от произволна точка-терминал, включително и от собствен домашен компютър, както и апаратно гласуване от терминал в изборна секция;

11. Завишаване на санкциите за нарушения на Изборния кодекс до нива, при които наказанието е ефективно, включително за политически субекти надхвърлящи регламентираните бюджети за предизборните кампании;

12. Въвеждане на изборност на областни управители и областни съвети според стратегията „Европа на регионите”;

13. Създаване на процедура за предсрочно отзоваване на всички избираеми длъжности, включително кметове и общински съветници, областни управители и съветници, и народни представители чрез инициатива на повече от половината от регистрираните гласоподаватели;

14. Забраната за регистрация на коалиции, съдържащи името на регистрирана партия, да важи за всички партии, независимо от датата на тяхната регистрация;

15. Участие в местните избори само на трайно уседнали граждани в България и Европейския съюз;

16. Общинските съветници и кметове да са живели в населеното място, където се кандидатират, минимум през последната една година;

Изборният кодекс да се приеме с референдум и всички последващи промени в него да стават само с референдум.

Великото Народно Събрание да отпадне като институция.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ