Изказване от името на ПП Зелените в Народното събрание, по повод на Енергийната стратегия на България до 2020 г.

03.08.2010

Изказване от името на ПП Зелените в Народното събрание, по повод на Енергийната стратегия на България до 2020 г.