МВР ще прави електронни досиета на гражданите

16.02.2010

от вестник  Сега, пълният текст на статията можете да прочетете тук.

Огромен скандал избухна по време на гласуването на второ четене на текстове от Закона за електронните съобщения. Макар депутатите да отхвърлиха искането на МВР трафични данни – телефонни разпечатки и за интернет-трафика, да се искат за всякакви престъпления и оставиха сегашното положение – само за тежки и компютърни престъпления, неправителствените организации ги обвиниха, че създават нова Държавна сигурност и нови електронни досиета.

„Това е бомба със закъснител в българското законодателство“, каза Асен Генов от „Зелените“. В знак на протест по време на заседанието на НС те облякоха светлоотразителни жилетки, изправиха се и се обърнаха с гръб към депутатите, за да могат те да прочетат надписа на гърбовете им: „Аз не съм терорист“.

Парламентарният шеф Цецка Цачева призова за ред и представителите на неправителствения сектор бяха изведени от залата от квесторите.

„Ако 20 години не можахме да се справим и предотвратим последиците от хартиените досиета, сега с гласуваните текстове се създава същата опасност чрез нови електронни досиета“, коментира Генов. Той изтъкна, че гласуваните текстове предполагат следене на личната кореспонденция, трафичните данни, местоположението на всеки гражданин. „Няма гаранция, че интерфейсът е отпаднал от намерението на управляващите за следене, въпреки уверенията, че това ще бъде направено“, подчерта още той. И поясни, че депутатите са гласували текст, в който се предвижда система от мониторинг център и други програмно-технически данни. Това според него означава интерфейс.

По време на дебатите днес от опозицията също поставиха въпроса защо, след като МВР се отказва от прекия достъп чрез интерфейс, в закона се преформулира понятието „прихващащ интерфейс“ и се записва, че това е система от мониторинг-центрове. Те попитаха дали това не е начин да се прикрие реален пряк достъп. Зам.-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков подчерта, че прихващащият интерфейс изобщо не е свързан с достъпа до разпечатки от телефонии или интернет-активност, а засяга реалното подслушване и прихващане на съдържанието на разговорите. „Такъв интерфейс има повече от 10 години, ползва се по закона за специалните разузнавателни средства, няма никаква разлика или новост“, заяви Вучков.

С приетите окончателно промени в закона мобилните и интернет операторите бяха задължени да предоставят на МВР и спецслужбите трафичните данни в най-кратки срокове, но не по-късно от 72 часа (а не както първоначално възнамеряваха управляващите – до 2 часа). Беше оставена възможност министърът или упълномощено от него лице да определя срок, различен от записания в закона – по-кратък или по-дълъг, според нивото на спешност или обема на необходимата информация, която ще събира операторът.

В закона се предвиди и ред за унищожаване на данните, до които е искан достъп. Тази информация ще се пази от операторите 6 месеца след предоставянето й. В същия срок спецслужбите ще унищожават получените справки, ако те не се използват за разследване. Унищожаването ще става от тричленна комисия в службата.

фотографии: Веселин БоришевНационален протест: БЪЛГАРИЯ НЕ Е БИГ БРАДЪР! 2010 НЕ Е 1984!

28.12.2009

Протест 14.01.2010

Една година след кървавото и насилствено потушаване на протеста на гражданите срещу безскрупулното управление на тройната коалиция, днес сме в ръцете на нова двойна коалиция: ГЕРБ и АТАКА, която отново нарушава гражданските ни права.

В милиционерски стил, управляващите от коалицията ГЕРБ – АТАКА са на път да приемат изменения в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), които, казано най-общо, ще застрашат демократичните принципи и ще нарушат правата на гражданите, позволявайки нерегулиран и нерегламентиран достъп на МВР до лични данни. Освен това, типично по милиционерски, всеки един от нас ще може да бъде профилиран и проследяван според местоположението си, телефонните си контакти и Интернет трафика си.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ, съвместно с групата „България е наша“, „Електронна граница“ и други формални и неформални граждански инициативи и организации, организира общ протест срещу предложените промени в ЗЕС, станал известен като Закон за електронното следене.

ЗЕЛЕНИТЕ канят всички организации, сдружения, политически партии и техните симпатизанти, определящи се като демократи, на общ протест срещу тоталното следене в на електронната ни комуникация, мобилната ни телефония и трафика ни в Интернет.

Протестът ще се състои отново на 14 януари, отново на площад „Народно събрание“ и отново от 11:00 часа, под наслов:
„БЪЛГАРИЯ НЕ Е БИГ БРАДЪР! 2010 НЕ Е 1984!“

Каним  всички свободомислещи граждани, несъгласни с това, че настоящият парламент е сляп изпълнител на еднолична политическа воля, а не орган, излъчен от нас, който взима отговорни и демократични решения, в името на гражданите на Република България, да се присъединят към протеста: 14 януари, 11:00 ч.,площад „Народно събрание“.

За контакт:

Асен Генов – 089 858 69 00; asengenov@gmail.com
Богомил Шопов – 089 761 51 28; bogomil.shopov@zelenite.bg
Андрей Ковачев – kovatchev6@gmail.com
Петко Ковачев – petko.kovachev@bulgariangreens.org

Тук можете да намерите проекта на Закон за изменение на Закона за електронните съобщения.Позиция на ПП ЗЕЛЕНИТЕ по исканите от МВР промени в Закона за електронни съобщения

04.11.2009

До Междуведомствената група по Закона за изменение и допълнение на ЗЕС:

След като разгледахме предложението на МВР, имаме следните коментари по някои негови аспекти:

1.    Директива 2006/24/ЕО е вече приложена в България чрез промените в чл. 251 от Закона за електронни съобщения (ЗЕС) – въведено е вече задължение за задържане на данни.

2.    Директивата не съдържа други изисквания – като например увеличаване броя или правомощията на органите, имащи право на достъп до данните, което се прави с настоящото предложение. То разширява изключително много органите, които имат право да изискват справки за данните по новопредложения член 250 а, ал. 1.

3.    В член 250 а на предложението се съдържа понятието “За нуждите на разкриването и разследването на престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода две или повече години и престъпления по глава девета “а” от Наказателния кодекс,”:
3.1 Директивата ясно постановява, че такива мерки, при които се използват чувствителни данни на всички граждани, използващи телекомуникационни услуги, могат да бъдат използвани само за тежки престъпления. Такива според нашето законодателство са тези със срок на лишаване от свобода над 5 години. В обсъжданията и в предложенията по време на гласуването на директивата ясно може да се види как се стигна до този компромис и това трябва да бъде приложено и в законодателствата на страните членки.
3.2 Компютърните престъпления по глава 9а от НК НЕ СА предмет на директивата и не са в приоритетите на задържането на данни. В самата нея ясно е посочено за какъв тип престъпления са приложими мерки за събиране на трафични данни на 95% от население на ЕС.

4.    В същото предложение се определя срокът за съхранение на тези данни да бъде 12 месеца. Според нас това е значително дълъг срок, като се има предвид че тези данни ще трябва да бъдат предоставени най-късно до 8 часа след поискване, следователно срокът от 8760 часа за съхранение е огромен, би изисквал много финансов и технологичен ресурс на предприятията доставчици и не би могъл да бъде особено полезен за целите, за които се изисква това съхранение.

5.    В член 250, ал 6, точка 3 се дава възможност за оставане на данните при получателя дори и след изтичане на срока. Това би било допустимо, ако следствието тече в момента, а не на общо основание за всички използвани данни.

6.    Със свое решение от 11.12.2008 г. петчленен състав на ВАС отмени решението на тричленен състав от 17.07.2008 г., с което бе отхвърлена жалбата на ПДИ срещу незаконосъобразността на приетата през януари Наредба № 40 на МВР и ДАИТС за съхраняването и предоставянето на данни от мобилните и интернет операторите. Петчленният състав отмени чл. 5 от атакуваната наредба.
С чл. 5 от Наредба 40 се създават три режима на достъп до съхраняваните от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги:
– пасивен технически достъп чрез компютърен терминал на дирекция „Оперативно-техническа информация” при МВР за нуждите на оперативно-издирвателната дейност;
– достъп на разследващите органи, прокуратурата и съда „за нуждите на наказателния процес”;
– достъп на службите за сигурност и обществен ред „в случай на необходимост, свързана с националната сигурност.

7. В новосъздадения член 250 б “Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват чрез интерфейс на специализирана дирекция “Оперативни технически операции” при МВР достъп до данните по чл. 250а, ал. 1” се иска отново легализирането на сега съществуващите наети линии към мобилните доставчици и използването им за получаване на трафични данни, което беше отменено от ВАС по цитираното дело.
7.1 Отново се въвежда понятието “национална сигурност”, което е и част от решението на ВАС по същото дело. Всяко посегателство срещу националната сигурност е престъпление по НК и искането следва да се формулира съобразно опасност от конкретно престъпление.

8. Липсва гарантирана възможност всеки един български или чуждестранен гражданин, за който има събрани данни, да има право на достъп до тях по определен ред и безплатно един път в годината, по всяко време през срока на действие на активното задържане на данни.

Във връзка със горепосочените аргументи и с мнение, че в НПК и в Закона за специалните разузнавателни средства има доста механизми, които покриват тази материя, не виждаме нужда от промяна на Закона за електронни съобщения, а само в необходимостта за наредба към ЗЕС, в която да се наблегне на финансовите компенсации на предприятията, предоставящи съобщителни услуги с оглед на задължението им за събиране, съхранение, поддръжка и защита на трафичните данни и задължението за предоставяне на данни в срок от 8 часа след подаването на заявката по реда, определен от сега действащия Закон за електронните съобщения,в който наред със изключителните механизми, предоставени на МВР, се полагат и механизми за защита правата на гражданите. Не намираме в сегашното предложение за закон за промяна на ЗЕС такива механизми да са на първо място.

За повече информация по тази позиция:
Богомил Шопов, Координатор на работна група ”Политика в областта на интернет правата на потребителите, сигурността и електронното правителство”: bogomil.shopov@zelenite.bg

Борис Луканов – boris.loukanov@gmail.com