Обръщение на Зелените към Президента и Народното събрание

25.02.2013

До: Г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България

До:  Народните представители в 41-вото Народно събрание

Копие до: Българските медии и общественост

Уважаеми г-н Плевнелиев,

Уважаеми дами и господа народни представители, журналисти, съграждани,

Поради необходимостта от спешни решения, изтичащия мандат на 41-вото Народно събрание и направените предложения за решения в седмицата след приемането на оставката на кабинета Борисов, ПП ЗЕЛЕНИТЕ настояваме да бъдат предприети следните действия:

1.  Промени в Избoрния кодекс, гарантиращи по-широко гражданско участие, плурализъм и прозрачност. Предложените промени можете да видите тук.

Ако това не бъде направено, ще последва пълно възпроизводство на досегашния политически модел, колкото и безпартийни граждани да бъдат привлечени в него, тъй като остава доминиращата ролята на парите на олигарси, които се използват за заплащане на скъпото медийно време и таксите за регистрация на кандидатите.

2.  Да бъдат гласувани изменения в Закона за енергетиката, които да гарантират:

2.1.  Отмяна на териториалното разпределение на ЕРП-тата и техния фиксиран брой. Всяко населено място да може да има отделно общинско ЕРП.

2.2.  Разделяне на преносните функции на ЕРП-тата от търговската им (посредническа) дейност.  Като търговци да предлагат мрежата си на еднакви условия до всеки  клиент. Търговците могат единствено да определят  микса на електроенергията в различни, прозрачни за крайния потребител пакети.

2.3.  ЕРП-тата се задължават да доставят качествено енергия до всеки  потребител и да включват всеки нисковолтов производител на същите условия и цени, както и  потребителите.

3.  Да не бъдат приети предложенията за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, тъй като са в нарушение на европейските изисквания и демократичните устои. Подобни спешни и популистки ходове отново ще отдалечат страната ни от разумните решения в енергийния сектор.

4.  Да бъде обсъден резултатът от провелия се на 27.01.2013 г. референдум и Народното събрание да изрази позиция против развитието на ядрената енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала поради изключително ниската подкрепа на тезата.

5.  Да бъде гласуван мораториум за изсичане и застрояване в националните паркове и 100 метровата ивица от Черноморското крайбрежие, както и да бъдат приети предложенията на Коалиция “За да остане природа в България” от 29.01.2013 г.,  включително и спиране действието на издадени разрешения за строеж. Докато трае този мораториум действащото правителство да издаде заповедите за обявяване на защитените зони за опазване на местообитания от НАТУРА 2000 в крайбрежната ивица като забрани новото строителство в зоната от 2 километра с изключение на обществена инфраструктура.

Разпускането на 41-во НС, без да бъдат направени и приети тези действия, ще разглеждаме единствено и само като открита провокация и саботиране на крехкото обществено равновесие и предизвикване на стъпки към кулминация на напрежението, сблъсъци и хаос в страната! Нямаме и капка съмнение, че подобен ход би обслужил интересите на олигархични, монополни и криминални кръгове и групи!

Отговорността за възстановяването на гражданския мир и осигуряването на справедливи и честни условия за предстоящите предсрочни избори, както и за предотвратяването на наказателни процедури от ЕК е в ръцете на Президента и парламентарно представените политически партии.

Ние, ЗЕЛЕНИТЕ, призоваваме всички активни граждани, граждански и неправителствени организации, политически партии непредставени в  НС, синдикати и духовни институции да поемем своята отговорност и да не позволяваме държавата и бъдещото й управление да бъдат хвърлени в съзнателно провокирано беззаконие и нестабилност! Готови сме да работим с всеки, който споделя нашите принципи и цели или близки до тях!

В тези дни ще изпъкнат ясно истинските демократи и защитаващи интересите на България граждани и организации.

25.02.2013 г., София

ПП ЗЕЛЕНИТЕДекларация относно споразумението за “Бургас-Александрополис” и нарушаване от Народното събрание на Закона зо прякото участие на гражданите

20.02.2011

Във връзка с появилите се нови противоречиви сведения за бъдещето на споразумението за нефтопровода „Бургас-Александруполис“ и реакцията на българското правителство в посока изчакване на екологичната оценка на проекта, ПП Зелените заявяваме следното:

Ние винаги сме алармирали обществото, че споразумението за проекта Бургас-Александруполис е изцяло неизгодно и с високи рискове за България и продължаваме да считаме, че проектът ще остане неизгоден независимо от екологичната оценка и даването на някакви екологични гаранции за съоръжението.

На 15 юли 2010 г. ПП Зелените и група неправителствени организации внесохме в Народното събрание Национална гражданска инициатива – мотивирано предложение и събрани в негова подкрепа подписи на граждани – за денонсиране на споразумението за Бургас-Александруполис, ратифицирано от 40-то НС на 30 май 2007 г. Тази инициатива беше продължение на гражданската активност на три поредни референдума в общините Бургас, Созопол и Поморие, на които повече от 70000 български граждани изразиха категорично неодобрение на проекта за петролопровод.

Съгласно чл. 52 ал.1 на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Народното събрание на Р България беше длъжно да разгледа предложението и в тримесечен срок от връчването му да обяви своето решение и мерките за изпълнението му.

Народното събрание не е разгледало направеното предложение и не е отговорило на него и до днес – повече от 7 месеца след връчване на Националната гражданска инициатива. С това българският законодателен орган нарушава собствените си закони.

Последното е повече от недопустимо в една правова държава, каквато претендираме да бъдем. Поведението на Парламента и парламентарното мнозинство доказва, че правото на пряко участие на гражданите в управлението е едно фиктивно, а не реално гражданско право, което дори законодателят не уважава.

От друга страна липсата на ответни действия на Парламента в случая показва, че въпреки многобройните изявления на министър-председателя за това, че България няма да строи петролопровод, тази позиция не е окончателна. А следното поражда основателни опасения, че българските граждани и природа ще продължат да бъдат заложници на пакетната сделка с Русия, в която Бургас-Александруполис е бонус към доставчика на газ и атомни реактори.

В заключение бихме желали да предупредим общественото мнение за манипулативните ходове на заинтересованото енергийно лоби, което се старае да внуши в някои медии, че Бургас-Александруполис е “златна кокошка” и да заявим отново, че единственото разумно действие, което българското правителство следва да предприеме по отношение на Бургас-Александруполис е излизане от споразумението.

ПП ЗЕЛЕНИТЕИзказване от името на ПП Зелените в Народното събрание, по повод на Енергийната стратегия на България до 2020 г.

03.08.2010

Изказване от името на ПП Зелените в Народното събрание, по повод на Енергийната стратегия на България до 2020 г.Гражданска инициатива за денонсиране на споразумението Бургас-Александруполис внася днес в Народното събрание инициативен комитет от ЗЕЛЕНИТЕ и граждански организации

15.07.2010

Национална гражданска инициатива с предложение за денонсиране на споразумението за петролопровод Бургас-Александруполис със 700 подписa в нейна подкрепа ще бъдат внесени днес, 15.07.2010 г, в Народното събрание от Инициативен комитет от представители на ПП ЗЕЛЕНИТЕ и граждански организации: Сдружение “Чисто море” (Поморие), Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (Бургас) и Граждански комитет за спасение на Бургаския залив.

Инициативата е потвърждение на вече изразената воля на повече от 70000 български граждани, които на референдумите в Бургас, Созопол и Поморие през 2008 и 2009 г. показаха своето неодобрение към проекта.

Народното събрание следва да разгледа и вземе решение по внесената Национална гражданска инициатива съгласно реда и срока, предвиден от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Инициативният комитет призовава Народното събрание да денонсира споразумението Бургас-Александруполис, с което да превърне в официално и окончателно държавно решение многократните изявления на българския премиер, че проектът за петролопровод няма да бъде реализиран.

Подписката ще бъде заведена в деловодството на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ №1, в 15 часа.

За повече информация:
Даниела Божинова, Съпредседател на ПП Зелените и Председател на Инициативния комитет, daniela.bozhinova@zelenite.bg тел. 0899145652ПРОТЕСТ БЪЛГАРИЯ СВОБОДНА ОТ ГМО! – ДНЕС 13.03.2010 от 11 ч., градинката на Народното събрание

13.03.2010

НЕКА ДА СПРЕМ ГМО