Мерките за събиране на трафични данни трябва да бъдат отменени

11.12.2009

Вчера, 10.XII.2009, предложените промени в Закона за Eлектронните Cъобщения (ЗЕС) бяха принципно одобрени в две парламентарни комисии (по транспорт, информационни технологии и съобщения и по вътрешна сигурност и обществен ред).

Ние, ЗЕЛЕНИТЕ сме категорични, че мерките за събиране на трафични данни предлагани в ЗЕС не се налагат от Директива 2006/24 на ЕС и не трябва да бъдат приемани. Важни причини за отхвърлянето им са:

– Чрез предвиденото задължение за събиране на данни биват нарушени правата на тайна кореспонденция и лична неприкосновеност.  Те са важна част от правото на личен живот, което представлява основа на свободата на всеки човек.

– Предвидените мерки, подлагат всички граждани ползващи публичните информационни мрежи на постоянна намеса в личния живот, отнемане на тайната на кореспонденцията и лишаване от възможност за свободно изразяване. Единствената оставена възможност е личното общуване, което изключва възможността за използване на основните съвременни средства за комуникация.

– Мярката се прилага по отношение на всички, независимо дали са извършили престъпление или са обект на разследване. Това преобръща презумпцията за невинност и лесно може да превърне всички потребители на електронни услуги или публични мрежи в заподозрени в извършването на терористични актове или други тежки престъпления.

Директивата, като понятие, предвижда задължение за страната-членка да постигне определен правен резултат, но не задължава използването на определени мерки за неговото постигане. Страните имат свободата да адаптират директивата, като се съобразят с особеностите на местното законодателство и мироглед.

Мерките предвидени в Закона за Електронните Съобщения противоречат на Конституцията на Република България, както и на Харта на Основните Човешки Права, имаща силата на правно-обвързащ документ, след приемането на Лисабонския Договор.

Само преди месец, конституционния съд на Румъния отмени тяхната адаптация на Директива 2006/24, именно с тези аргументи, които ние посочваме.

Партия ЗЕЛЕНИТЕ настояваме депутатите от 41-то Народно събрание да вземат предвид горепосоченото и да не приемат предложените промени в ЗЕС.

За повече информация:

Богомил Шопов, bogomil.shopov@zelenite.bg, 0897 615 128