За Странджа – протест и внасяне на подписка в подкрепа на Природния парк, 24.11.2010, 9:00-10:00ч, пл. Независимост, София

23.11.2010

Във връзка с предстоящето разглеждане на Плана за управление на Природен парк Странджа от Висшия експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите на 30.11.2010, и манипулациите на общественото мнение от страна на кмета на Община Царево – Петко Арнаудов, ЗЕЛЕНИТЕ внасяме гражданска подписка с подкрепата на 18000 граждани до Министър-председателя на Р България в подкрепа на Природния парк Странджа.

С тази подписка също така подкрепяме устойчивото развитие на морския туризъм в Природен парк Странджа. Той ще е такъв, ако легловата база съответства на капацитета на плажната ивица и се развиват алтернативни „зелени” атракции, опазващи природата в крайморските части, чрез които се удължава сезонът и подобрява запълването на базата.

Затова настояваме за незабавна отмяна на незаконно приетия, с оттеглена от МОСВ Екологична оценка, Общ устройствен план на община Царево. Този план:
1. Предвижда презастрояване на крайморските части с над 70 000 легла при капацитет на плажната ивица в цялата община от около 33 000 легла съгласно нормите на Наредба No 7 за устройство на територията (8 м2 плажна ивица на човек/легло). Тези 33 000 легла са почти достигнати от съществуващото застрояване.
2. Вместо да търси създаването на „зелени” природосъобразни атракции върху изоставените земеделски земи в крайбрежната част на Странджа, този план предвижда само едно – застрояване и пак застрояване.

Настояваме този прекрасен кът от България да бъде опазен от късогледи интереси и развитие, насочено към бързи печалби, а не към създаване на траен, качествен и природосъобразен поминък.

ЗЕЛЕНИТЕ подкрепяме приемането на Плана за управление на Природния парк, който да гарантира опазването на Странджа и да даде възможност за развитие на устойчив туризъм и устойчиво ползване на природните ресурси в района.

За повече информация:

Стоян Йотов, 0886365999, stoyan.yotov@gmail.com

Пламен Атанасов, 0888399447, plamen.a.atanasov@gmail.com

ПП ЗЕЛЕНИТЕ