За Странджа – протест и внасяне на подписка в подкрепа на Природния парк, 24.11.2010, 9:00-10:00ч, пл. Независимост, София

23.11.2010

Във връзка с предстоящето разглеждане на Плана за управление на Природен парк Странджа от Висшия експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите на 30.11.2010, и манипулациите на общественото мнение от страна на кмета на Община Царево – Петко Арнаудов, ЗЕЛЕНИТЕ внасяме гражданска подписка с подкрепата на 18000 граждани до Министър-председателя на Р България в подкрепа на Природния парк Странджа.

С тази подписка също така подкрепяме устойчивото развитие на морския туризъм в Природен парк Странджа. Той ще е такъв, ако легловата база съответства на капацитета на плажната ивица и се развиват алтернативни „зелени” атракции, опазващи природата в крайморските части, чрез които се удължава сезонът и подобрява запълването на базата.

Затова настояваме за незабавна отмяна на незаконно приетия, с оттеглена от МОСВ Екологична оценка, Общ устройствен план на община Царево. Този план:
1. Предвижда презастрояване на крайморските части с над 70 000 легла при капацитет на плажната ивица в цялата община от около 33 000 легла съгласно нормите на Наредба No 7 за устройство на територията (8 м2 плажна ивица на човек/легло). Тези 33 000 легла са почти достигнати от съществуващото застрояване.
2. Вместо да търси създаването на „зелени” природосъобразни атракции върху изоставените земеделски земи в крайбрежната част на Странджа, този план предвижда само едно – застрояване и пак застрояване.

Настояваме този прекрасен кът от България да бъде опазен от късогледи интереси и развитие, насочено към бързи печалби, а не към създаване на траен, качествен и природосъобразен поминък.

ЗЕЛЕНИТЕ подкрепяме приемането на Плана за управление на Природния парк, който да гарантира опазването на Странджа и да даде възможност за развитие на устойчив туризъм и устойчиво ползване на природните ресурси в района.

За повече информация:

Стоян Йотов, 0886365999, stoyan.yotov@gmail.com

Пламен Атанасов, 0888399447, plamen.a.atanasov@gmail.com

ПП ЗЕЛЕНИТЕГражданска инициатива за денонсиране на споразумението Бургас-Александруполис внася днес в Народното събрание инициативен комитет от ЗЕЛЕНИТЕ и граждански организации

15.07.2010

Национална гражданска инициатива с предложение за денонсиране на споразумението за петролопровод Бургас-Александруполис със 700 подписa в нейна подкрепа ще бъдат внесени днес, 15.07.2010 г, в Народното събрание от Инициативен комитет от представители на ПП ЗЕЛЕНИТЕ и граждански организации: Сдружение “Чисто море” (Поморие), Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (Бургас) и Граждански комитет за спасение на Бургаския залив.

Инициативата е потвърждение на вече изразената воля на повече от 70000 български граждани, които на референдумите в Бургас, Созопол и Поморие през 2008 и 2009 г. показаха своето неодобрение към проекта.

Народното събрание следва да разгледа и вземе решение по внесената Национална гражданска инициатива съгласно реда и срока, предвиден от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Инициативният комитет призовава Народното събрание да денонсира споразумението Бургас-Александруполис, с което да превърне в официално и окончателно държавно решение многократните изявления на българския премиер, че проектът за петролопровод няма да бъде реализиран.

Подписката ще бъде заведена в деловодството на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ №1, в 15 часа.

За повече информация:
Даниела Божинова, Съпредседател на ПП Зелените и Председател на Инициативния комитет, daniela.bozhinova@zelenite.bg тел. 0899145652НЕ на употребата на цианиди в златодобива!

20.01.2010

Парламентарната комисия по петициите* разглежда Гражданската подписка срещу добива на злато, чрез излужване с цианиди на територията на Р България.

Петицията беше подкрепена с подписите на над 13000 граждани и внесена в парламента от Коалицията «България без цианиди» и ЗЕЛЕНИТЕ.

Първи добри стъпки  в законодателно отношение вече бяха направени при 40тото Народно събрание с внасянето на предложение за забрана за използването на цианиди при добива на злато от независимият народен представител Мария Капон.

Разглеждането на петицията в Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите на 41-то Народно събрание ще е политически тест за отношението на различните парламентарни групи в сегашния Парламент по този проблем. В заседанието ще участват представители на Коалиция «България без цианиди» и ЗЕЛЕНИТЕ.

Само преди няколко месеца на територията на Европейския съюз, във Великобритания бе регистриран поредния тежък инцидент и отравяне на река с цианиди. Независимо от това, че измереното цианидно замърсяване на река Трент в началото на октомври 2009 бе една десета  от допустимата стойност, определена в Директивата за минните отпадъци на ЕС (1 милионна част, т.е. 1ppm), въпреки това причини масово измиране на рибата.

През 2002 Чехия и Германия въведоха забрана за цианидно излужване. Съвсем наскоро Унгарския парламент с пълно мнозинство въведе пълна забрана.

В навечерието на десет годишнината от Инцидента в Бая Маре и замърсяването на река Тиса, призоваваме за разумни политически решения за да сведем до минимум опасността от повторение на цианидната катастрофа от 2000та година.

*Парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите ще заседава на 21.01.2010, в 15 часа на адрес пл. „Княз Александър I“ №1, зала 232.

За контакти:

Андрей Ковачев, съпредседател на Зелените

Тел: 0887 788 218; Ел.поща: andrey.kovatchev@zelenite.bg