Кръгла маса „БЪЛГАРИЯ – ЗОНА СВОБОДНА ОТ ГМО“, 25.03.2010

26.03.2010

Кръгла маса „България – зона свободна от генетично модифицирани организми” беше организирана от Партия ЗЕЛЕНИТЕ на 25.03.2010 в София. Основната цел на срещата бе обсъждане на национална позиция по ГМО.

Идеята на организаторите за предприемане на гражданска законодателна инициатива за нова директива за биологична сигурност на Европейския съюз беше подкрепена от всички участници – представители на над 20 браншови, неправителствени организации и граждански групи.

„След приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за ГМО са необходими последващи конкретни промени в законите за храните, фуражите, посевния и посадъчния материал, включително въвеждането на лого за чисти от ГМО български хранителни продукти” заяви Борислав Сандов, Координатор на Работната група по ГМО към ЗЕЛЕНИТЕ. Постъпилите предложения след последващ анализ и обсъждане ще бъдат предложени за промяна в националното законодателство.

„Необходимо е да насочим нашите действия за осигуряване на свободна от ГМО България към Европейския съюз, като предложим промени в общностното законодателство”, каза и Андрей Ковачев, Съпредседател на ЗЕЛЕНИТЕ.

В едномесечен срок ще се проведе и последваща международна среща, на която са поканени и участници от Европейската Зелена партия, за предприемане на съвместни действия в Европа.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ

За контакти:
Борислав Сандов, Координатор на работна група по ГМО към ЗЕЛЕНИТЕ, тел.: 0887 096 757; ел.поща: borislav.sandov@gmail.com
Андрей Ковачев, Съпредседател, ПП Зелените, тел.:0887788218България остава свободна от ГМО! – Преглед на гласуваните от Народното събрание промени в Закона за ГМО от Борислав Сандов, член на Националния съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ 18.03.2009г.

18.03.2010

Здравейте!

Искам да поздравя всички зеленомислещи с днешните промени в Закона за генетично модифицираните организами /ГМО/, които бяха гласувани на второ четене от Народното събрание, днес 18.03.2009г! Окончателните текстове бяха приети от народните представители въз основа на предложения, направени в зала, за редакция на трите най-важни члена от Закона. Въздържам се в това писмо да давам оценки, като бих искал да ви запозная с най-съществените решения:

чл. 79 се възстанови във вида на досега действащия закон по предложение на ГЕРБ, макар такова предложение да беше направено във времето от множество депутати в КОСВ. Смисъла му е да защитава традиционни български култури – лоза, роза, тютюн, зеленчуци и овощни растения.

чл. 80 се промени по предложение на народния представител Лъчезар Тошев (СДС) и има още по-надежден израз сега, а именно, макар и не дословно:
Забранява се освобождаването в околната среда по смисъла на раздел 2 и отглеждането на ГМО на следните територии:
1. Защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ (досегашния закон не третираше реално тези територии, а именно националните паркове, природните паркове, резерватите, защитените местности и др.) и защитените зони от екологичната мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (зоните по Натура 2000);
2. Отстоянията по-малки от 30 км. спрямо ал. 1;
3. Отстояния по-малки от 10 км. от стационарни регистрирани пчелини по смисъла на Закона за пчеларството;
4. Отстояния, по-малки от 7 км. от полета с биологично земеделие;
5. Отстояния, по-малки от разписаните в Приложение 2, към този закон, за отделни култури на конвенционалното земеделие.

чл. 133 отпадна, но намери приложение в чл. 134, а именно:
При неспазване на условията в чл. 79 и чл. 80, лицата и организациите търпят санкция от 500 000 до 1 000 000 лева. Това отново е редакционна промяна от последния момент (на крак, в зала), която възстанови чл. 134 и освен че вдигна долната граница от 300 на 500 хил. Лева санкция, той вече предвижда глоби и за юридически лица!

Засега това, като най-важно!
Поздрави и честито!

Борислав Сандов, член на Националния съвет на ПП Зелените
Тел: 0887096757; ел.поща: borislav.sandov@gmail.com