Протест „Не на атомната бомба в Белене“

29.03.2011

В сряда (30 март) от 18:30 ч. между Министерски съвет и Президентството (площад Независимост) ще се проведе зелено-син протест „Не на атомната бомба в Белене“. Организаторите от Синята коалиция и ПП „Зелените“ призовават всички граждани и организации да подкрепят с присъствието си протеста. Нека покажем, че сме против нов Чернобил и Фукушима на нашата територия!

ПП ЗЕЛЕНИТЕЗа Пирин и Калиакра: Стига политически чадъри – нарушителят да плаща! Протест: 19.01.2011 г., 9:00-10:00 ч., пл. Независимост, София

17.01.2011

Заповядайте на поредния протест в защита на природата и интересите на гражданите в България, на 19.01.2011г, (сряда), пл. Независимост, София от 09:00-10:00ч.:

Да отправим пореден призив към Министерски съвет да оповести резултатите от проверката на концесията в Пирин и да преустанови продажбата на заменени гори в района на Калиакра.

Да призовем Министерски съвет да приложи закона и нарушителят да плаща, а не гражданите на България!

Стига политически чадъри!

Очакваме Ви!

ЗЕЛЕНИТЕ

По време на протеста ще бъдат внесени две писма до Министър-председателя с искане за оповестяване на резултатите от проверката на МОСВ за реално ползваната площ от концесионера на ски зона Банско в Национален парк Пирин и прекратяване на разпродажбвата на заменени гори в района на Балчик и Калиакра.

Текстовете следват:

До
Г-н Бойко Борисов,
Министър-председател на Р България

Копие до:
Г-н Симеон Дянков,
Министър на финансите
Г-жа Нона Караджова,
Министър на околната среда и водите

Медиите

Относно: Искане за предоставяне на резултатите от извършените от МОСВ проверка и измервания на реално ползваната площ от концесионера на ски зона Банско Юлен АД в Национален парк „Пирин”

Господин министър-председател,

Обръщаме се към Вас във връзка с множеството сигнали за неправомерното унищожаване и ползване на площи в Национален парк „Пирин” от концесионера на ски зона Банско „Юлен” Ад. Съгласно публикации в медиите , Министерството на околната среда и водите вече повече от една година измерва реалната площ на ски зоната.

По данни на гражданските организации, при изграждането на ски зона Банско след 2001 г. концесионерът на ски зоната е допуснал престъпното унищожение на близо двойно по-голяма площ от предвидената в концесионния договор с Партиден номер № D – 00184. Липсата на обезпечение за неправомерно ползваните площи (извън концесионната площ от 99,55 ха) се оценява на 100 000 до 500 000 лв. годишни загуби за държавния бюджет.

Прикриването на тези престъпления при предишното правителство доведе и до наказателна процедура с № 2008/4354 от страна на ЕК във връзка с нарушения на Европейското природозащитно законодателство. През 2010 г., Министерството на Госпожа Караджова установи и санкционира неправомерна сеч в защитените гори на Пирин при изграждането на най-новите ски съоръжения в ски зона Банско . През 2010 г., със свое решение Комитетът за Световното наследство към ЮНЕСКО изпрати последно предупреждение, че незаконното разширение на ски-зона Банско ще доведе до позорното включване на Национален парк „Пирин” в списъка на застрашените обекти на ЮНЕСКО .

Ето защо, във връзка със защита на държавния и обществен интерес се обръщаме към Вас господин министър-председател да разпоредите публичното оповестяване на резултатите на извършените от МОСВ измервания на реално ползваната площ от концесионера на ски-зона Банско Юлен АД в НП „Пирин” и при потвърждение сигналите на гражданските организации за прекомерни нарушения да прекратите концесионния договор с Юлен АД.

В противен случай, Вие носите политическа и персонална отговорност за унищожаване на природата в Национален парк Пирин и за прикриване на нерегламентирана държавна помощ за олигарха Цеко Минев.

От името на ПП ЗЕЛЕНИТЕ:

Андрей Ковачев, Съпредседател
Георг Тупарев, Съпредседател

До
Г-н Бойко Борисов,
Министър-председател на Р България

Копие до:
Г-н Симеон Дянков,
Министър на финансите

Г-н Мирослав Найденов,
Министър на земеделието и храните

Медиите

Относно: Спиране разпродажбата на горски имоти обект на заменка в землището на гр. Балчик и Защитена зона от Натура 2000 „Комплекс Калиакра”

Уважаеми господин министър-председател,

Обръщаме се към Вас по повод публикация във в. 24 часа от 29.12.2010 г. относно разпродажбата чрез търг на придобити чрез „заменки” от „Ол сийз пропърти” ООД държавни горски имоти в землището на гр. Балчик.

Въпросните имоти са с площ съответно от 580, 212 и 251 дка и са станали собственост на „Ол сийз пропърти” ООД чрез Заповеди №№РД-49-268/17.07.07 г. и РД-49-269/17.07.07 г. на МЗХ при оценена обща стойност на държавните имоти от 13 687 971,00 лв.. В послeдствие са изключени от горския фонд с Решения на МС съответно №№ 602/16.09.08 г. и 602/16.09.08 г. срещу обща цена за промяна на предназначението в размер на 15 707 832 лв.

През 2008, 2009 и 2010 г. новопридобитите от „Ол сийз пропърти” ООД имоти са ипотекирани в три български банки срещу общата стойност от 157 000 000 евро и 14 000 000 долара, които суми индикират приблизителната реална пазарна стойност на бившите държавни гори. Разликата между държавната цена за извършване на процедурите по замяна и изключване от горския фонд и размера на договорната ипотека в частните банки сочи за наличието на потенциална непозволена държавна помощ в размер на близо 300 000 000 лева.

Ако заменките са в резултат на престъпление, както твърди Главният прокурор Борис Велчев , е необходимо да спрете разпореждането със заменените имоти до произнасянето на прокуратурата и съда, с което да се гарнатира, че собствеността на заменените гори ще бъде възстановена на държавата при един бъдещ иск за възстановяване собствеността на имотите.

Ако заменките на гори не бъдат признати като резултат на престъпление, то това ще докаже алтернативната теза, че това е непозволена държавна помощ по смисъла на чл. 107 от Лисабонския договор и съгласно общностното законодателство държавата ще трябва да възстанови тази държавна помощ в пълен размер. Фалирането на фирмата собственик и преминаването на 1043 дка в трети „добросъвестен” купувач ще принуди държавата еднолично да заплати на Европейската комисия стойността на непозволената държавна помощ.

В този смисъл, независимо дали въпросната „замяна на държавни гори” ще бъде опредеделна като резултат на престъпление или като непозволена държавна помощ, е задължително да се наложи обезпечeние върху заменените имоти с цел защита на държавния интерес и неизплащането на над 300 000 000 лв. от държавния бюджет към бюджета на Европейската комисия.

Господин министър-председател,

Тъй като става въпрос за потенциално ощетяване на държавния бюджет и българските граждани със сумата от 300 000 000 лв. – сума съизмерима със субсидията от бюджета за Министерство на здравеопазването, или тази за Съдебната власт, настояваме да спрете разпродажбата като разпоредите на Вашите министри да изискат обезпечение върху заменените имоти на основание чл. 13 (4) от ЗДП и чл. 390 от ГПК.

Настояваме да изпълните предизборните обещания на ГЕРБ за прекратяване на всички незаконни сделки за замяна на земи и гори.

От името на ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Андрей Ковачев, Съпредседател
Георг Тупарев, Съпредседател

Табл. 1. Справка за заменените гори на „Ол сийз пропърти” ООДПротест За Пирин – Колко губи България от Цеко Минев и унищожената природа? 15 декември 2010, от 09-10 ч., пл. Независимост

14.12.2010

Заповядайте отново на протест За Пирин – Колко губи България от Цеко Минев и унищожената природа?
15.12.2010 от 09-10 ч., площад Независимост, София

Тази сряда ще проведем поредния за тази година протест за Пирин и защита на неговата красива и уникална природа.

Повече от два месеца Министерство на околната среда и водите – МОСВ мълчи за резултатите от проверката на реалната площ, върху която Цеко Минев чрез Юлен АД се разпорежда в Националния парк Пирин. Експерти на неправителствените организации оцениха, че тази площ е два пъти по-голяма от предоставената му концесия. Разкрити бяха и схемите за източване на държавния бюджет с цел облагодетелстване на свързаните с Цеко Минев туристически фирми, включително чрез Българската федерация по ски, на която той все още е председател. Заради невнесените концесионни такси и получената нерегламентирана държавна помощ за унищожаването на природата в Пирин Зелените изпратихме официална жалба до Европейската комисия и процедурата тече.

Сега елате да настояваме за отговор от МОСВ и Правителството на ГЕРБ за това каква територия ползва Цеко Минев в Национален парк Пирин? Защо държавата мълчи? … и продължава да търпи и подкрепя унищожаването на Пирин?

Знаем, че ще бъде студено в сряда сутрин, но българската природа заслужава тази жертва!

Очакваме ви!

За повече информация:
Петко Цветков, petko.tzvetkov@zelenite.bg, 0887 522 206
Пламен Атанасов, plamen.a.atanasov@gmail.com, 0899 756 903

ЗЕЛЕНИТЕ

P.S. „Заповядайте на протеста ще се раздават незаконни държавни помощи“За Странджа – протест и внасяне на подписка в подкрепа на Природния парк, 24.11.2010, 9:00-10:00ч, пл. Независимост, София

23.11.2010

Във връзка с предстоящето разглеждане на Плана за управление на Природен парк Странджа от Висшия експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите на 30.11.2010, и манипулациите на общественото мнение от страна на кмета на Община Царево – Петко Арнаудов, ЗЕЛЕНИТЕ внасяме гражданска подписка с подкрепата на 18000 граждани до Министър-председателя на Р България в подкрепа на Природния парк Странджа.

С тази подписка също така подкрепяме устойчивото развитие на морския туризъм в Природен парк Странджа. Той ще е такъв, ако легловата база съответства на капацитета на плажната ивица и се развиват алтернативни „зелени” атракции, опазващи природата в крайморските части, чрез които се удължава сезонът и подобрява запълването на базата.

Затова настояваме за незабавна отмяна на незаконно приетия, с оттеглена от МОСВ Екологична оценка, Общ устройствен план на община Царево. Този план:
1. Предвижда презастрояване на крайморските части с над 70 000 легла при капацитет на плажната ивица в цялата община от около 33 000 легла съгласно нормите на Наредба No 7 за устройство на територията (8 м2 плажна ивица на човек/легло). Тези 33 000 легла са почти достигнати от съществуващото застрояване.
2. Вместо да търси създаването на „зелени” природосъобразни атракции върху изоставените земеделски земи в крайбрежната част на Странджа, този план предвижда само едно – застрояване и пак застрояване.

Настояваме този прекрасен кът от България да бъде опазен от късогледи интереси и развитие, насочено към бързи печалби, а не към създаване на траен, качествен и природосъобразен поминък.

ЗЕЛЕНИТЕ подкрепяме приемането на Плана за управление на Природния парк, който да гарантира опазването на Странджа и да даде възможност за развитие на устойчив туризъм и устойчиво ползване на природните ресурси в района.

За повече информация:

Стоян Йотов, 0886365999, stoyan.yotov@gmail.com

Пламен Атанасов, 0888399447, plamen.a.atanasov@gmail.com

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕлате да посрещнем „топло“ Путин! събота, 13.11.2010, от 9:30 ч. на Орлов мост

11.11.2010

ЗЕЛЕНИТЕ призоваваме: Елате на протеста в събота сутрин на Орлов мост за „топло посрещане“ на
премиера на Русия Путин, държащ кранчето на енергийните ни доставки.

Премиерът на България (70-та по свобода на словото в света) се среща с премиера на Русия (140-то място).

Двамата ще обсъждат една от най-скритите и най-недостъпните за гражданите теми – енергетиката.

Три са енергийните проекти, планирани между Русия и България: газопроводът Южен Поток, петролопроводът Бургас – Александруполис и АЕЦ Белене. Всички те обричат страната ни на абсолютна енергийна зависимост, която ще изплащаме поколения наред.

Елате в събота, за да настояваме за:
1. Намаляване на енергийната зависимост от Русия и за нова енергийна стратегия, основана на чиста енергия, произведена от вятър, слънце и възобновяеми източници.
2. Свобода на словото в България и в Русия.

Елате да заявим това заедно!

Събота, 13.11.2010, 9:30 часа
Място: Орлов мост

Организатори: АСС „Ана Политковская“, ПП ЗЕЛЕНИТЕ, Група ГЕО, Гражданска
инициатива „Справедливост“, Институт по зелена политика, Гражданска лига на
България

За повече информация:

Кристина Димитрова, 0887965869, kristina.dimitrova@zelenite.bg
Борислав Сандов, 0887096757, borislav.sandov@zelenite.bg

ПП ЗЕЛЕНИТЕПротест: За Пирин – Европейската комисия да се намеси! сряда, 10.11.2010, 9:00-10:00, ул.Московска 9, София

09.11.2010

На пет поредни публични протеста за Пирин и Kарадере, призовахме Министър председателя Бойко Борисов и Министерския съвет на Република България да спрат беззаконието в Национален парк Пирин като спазят националното и европейското законодателство. Последва единствено оставката на Директора на парка, но строителсвото продължава, а вниманието на Правителството се рее из облаците. Предложихме с промени в Закона за горите и Закона за защитените територии да се спре унищожаването на националните и природните паркове в България, вместо това Правителството предлага да се узакони строителството на ски съоръжения в гори, без даже да се налага промяна на тяхното предназначение. С подкрепата си за незаконното строителство в Пирин Правителството подпомага офшорката Юлен, нейните собственици и унищожители на природата в България.

Ето защо нека заедно да информираме и призовем Европейската комисия за спешна намеса в сряда, 10.11.2010, от 9-10 часа пред представителството на ЕК в София, ул.Московска 9. Да призовем за спиране разрухата на Пирин с внасянето на две официални жалби за нарушаване на природозащитното законодателство и за нерагламентирана държавна помощ към унищожителите на природата! Нека да покажем на Европейската комисия, че ни пука за опазване на природа и спазване на европейските закони в България!

За повече информация:
Петко Цветков, ел.поща: petko.tzvetkov@zelenite.bg; тел.:0887522206
Пламен Атанасов, ел.поща: plamen.a.atanasov@gmail.com; тел.:0888399447

ПП ЗЕЛЕНИТЕЗа Пирин и Карадере – протестът на гората! 03.11.2010, 9:00-10:00, пл.Независимост

02.11.2010

Гората слиза пред Министерски съвет да потърси защита.

Мури, смърчове, ели и участници в костюми и макети на дървета ще настояват за пореден път за защита на Пирина и Карадере и преустановяване на незаконното строителство в тези територии.

Вече пета седмица протестираме в защита на Пирин и Карадере от застрояване. През тези седмици хеликоптери прелитат над незаконни селища край язовири, рибари срутват беззаконни постройки, но ник…ой от властта „не забелязва” незаконните строежи в района на Банско.

Защо трябва да чакаме нов министър председател, който да обвинява предишният за безхаберието? Нека всички заедно да излезем за пореден път на площад Независимост и да защитим Национален парк Пирин и Карадере от застрояване!

Ако и след поредното заседание на Министерски съвет не последват действия за отмяна на решенията за застрояване в Национален парк Пирин, от Зелените ще информираме официално Европейската комисия за неспазването на европейското законодателство, което може да доведе до спиране на европейските фондове и налагане на финансови санкции на България и нейните граждани.

Отговорност за всичко това ще носи Министър-председателят Бойко Борисов и Правителството на ГЕРБ.

Да защитим природата в България!

За повече информация:
Петко Цветков, ел.поща: petko.tzvetkov@zelenite.bg; тел.:0887522206
Златина Станкова, ел.поща:zlatinastankova21@@gmail.com; тел.:0879994195

ПП ЗЕЛЕНИТЕСолидарен протест за демокрация и човешки права организират ЗЕЛЕНИТЕ пред Руското посолство в София

29.10.2010

На 31.10.2010, пред посолството на Руската федерация в София, ЗЕЛЕНИТЕ организират мирен протест за демокрация и човешки права в Русия. Демонстрацията е в знак на солидарност с протестите на руската опозиция срещу послушните медии, корупцията и тероризма, както и предвид факта, че гражданските права и правото на протест в страната са силно ограничени и обикновено публичните прояви на гражданите са грубо потушавани от полицията.

Демонстрацията ще се състои на 31 октомври 2010 г., като част от кампанията „Стратегия 31“ на опозиционни политически партии и неправителствени организации, което символизира чл. 31 от конституцията на Русия, гарантиращ правото на мирно сдружаване и събрания на гражданите. Тази кампания води началото си от юли 2009г. и от тогава всеки месец с 31 дни се състои протест в Москва и други градове.

В протеста ще се включат и представители на Зелените от Черноморския регион.

Време на протеста: неделя, 31 октомври 2010, от 14:00 до 15:00 ч.

Място: гр. София, район “Изгрев”, бул. “Драган Цанков” № 20, пред посолството на Руската Федерация (извън границите на задължителния охранителен периметър на посолството).

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Даниела Божинова, Съпредседател, тел. 0899 145 652 ;
Офелия Георгиева, Член на Изпълнителния съвет; тел. 0888 908 931;
Генади Кондарев, Член на Националния съвет; тел. 0889 689 890

ПП ЗЕЛЕНИТЕЗа Пирин и Карадере – Времето изтича! – кратко за протеста

27.10.2010

Днес 27.10.2010 за четвърти пореден път ЗЕЛЕНИТЕ протестираха срещу незаконното строителство в Национален парк Пирин и Карадере. В зелени дрехи и платна протестиращите изобразиха символичен зелен часовник, който да напомня на управляващите, че бетонирането на Пирин продължава, и че времето за реакция от страна на Правителството изтича. Внесено беше поредно писмо до Министър-председателя Бойко Борисов с четири основни искания:
1. Да се прекрати незабавно незаконното строителство в Национален парк Пирин, с отнемане на издадените разрешителни за строеж на нови ски лифтове.
2. Да се разкрият и публично оповестят истинските имена на лицата – собственици на офшорката Юлен АД.
3. Да се спре трайно унищожаването на местността Карадере и защитената зона в района с издаване на съответните решения от страна на МОСВ.
4. Да бъдат освободени от длъжност Министъра на околната среда и водите Нона Караджова, Заместник министъра на околната среда и водите Евдокия Манева, Директора на Националната служба за защита на природата Михаил Михайлов и Директора на РИОСВ – Бургас Бойчо Георгиев.

Ако не последват адекватани действия от страна на управляващите до следващата сряда, ЗЕЛЕНИТЕ ще информират официално Европейската комисия с всички произтичащи от това последствия – опасност от спиране на европейските фондове и налагане на финансови санкции, които българските граждани ще плащат. Отговорност за това ще носи Правителството на ГЕРБ.

ЗЕЛЕНИТЕПротест: За Пирин и Карадере – Времето изтича! сряда, 27.10.2010, 9:00-10:00ч., пл.Независимост

26.10.2010

През изминалите седмици станахме свидетели на акции, в които хеликоптери на НАП прелетяха над незаконно построени къщи. В интервю по повод тази акция министър Плевнелиев заяви: „С работата на комисията искаме да възстановим държавността и да покажем, че имаме силна воля да се справим с хора, които се разхождат с куфарчета с пари и си мислят, че могат да купуват институции”.

Силно се надяваме казаното от министър Плевнелиев да е истинската причина за тази акция, както и това да е основен принцип на всички министри от кабинета на ГЕРБ, но с действията си във връзка с незаконното разширяване на лифтове в Национален парк Пирин Министър Нона Караджова показва точно обратното. Затова продължаваме да настояваме за нейната оставка и оставките на ресорния Заместник министър Евдокия Манева и Директорът на Националната служба за защита на природата Михаил Михайлов. Настояваме за незабавно прекратяване на незаконното строителство в НП Пирин с отнемане на издадените разрешителни, и така също разкриване на истинските собственици на офшорката Юлен АД.

В интервю дадено пред водещи български медии по повод исканата и оставка, министър Нона Караджова заявява: „Аз не знам за застрояване в Пирин. Отказали сме безброй много инвестиционни намерения в парк Пирин. В района на ски зоната се подменят стари съоръжения отпреди 30 години. Нямам никакви притеснения, че се случва каквото и да е на парка Пирин“.

Горещо препоръчваме на министър Нона Караджова най-накрая да се запознае в детайли с незаконното застрояване на НП Пирин. Недопустимо е един министър да не е запознат в детайли със случай нарушаващ Европейското законодателство в областта на опазване на природата и който може да доведе до спиране на фондовете за регионално развитие в регионите на нарушенията и отговорност за това ще носят управляващите!

За Карадере настояваме – Министъра на околната среда и водите да издаде решение, с което да констатира значителното въздействие на проектите за застрояване в района и трайно да спре унищожаването на защитената зона.

Тази сряда с ваша помощ ще направим жив зелен часовник и ще започнем обратно отброяване!

Облечете си зелените дрехи! Елате на 27.10.2010г, 9:00-10:00, площад Независимост, София

За контакти: Пламен Атанасов – член на Изпълнителния съвет, тел.:0888399447

ПП ЗЕЛЕНИТЕ