Гражданска инициатива за денонсиране на споразумението Бургас-Александруполис внася днес в Народното събрание инициативен комитет от ЗЕЛЕНИТЕ и граждански организации

15.07.2010

Национална гражданска инициатива с предложение за денонсиране на споразумението за петролопровод Бургас-Александруполис със 700 подписa в нейна подкрепа ще бъдат внесени днес, 15.07.2010 г, в Народното събрание от Инициативен комитет от представители на ПП ЗЕЛЕНИТЕ и граждански организации: Сдружение “Чисто море” (Поморие), Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (Бургас) и Граждански комитет за спасение на Бургаския залив.

Инициативата е потвърждение на вече изразената воля на повече от 70000 български граждани, които на референдумите в Бургас, Созопол и Поморие през 2008 и 2009 г. показаха своето неодобрение към проекта.

Народното събрание следва да разгледа и вземе решение по внесената Национална гражданска инициатива съгласно реда и срока, предвиден от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Инициативният комитет призовава Народното събрание да денонсира споразумението Бургас-Александруполис, с което да превърне в официално и окончателно държавно решение многократните изявления на българския премиер, че проектът за петролопровод няма да бъде реализиран.

Подписката ще бъде заведена в деловодството на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ №1, в 15 часа.

За повече информация:
Даниела Божинова, Съпредседател на ПП Зелените и Председател на Инициативния комитет, daniela.bozhinova@zelenite.bg тел. 0899145652