Позиция на ПП „Зелените“ по концесията на летище София

30.09.2012

„Летище София“ ЕАД ще остане без никакви пари, след като плати дълг от 40 млн лева, присъден от Арбитражния съд в Париж на кувейтския Фонд за развитие, който е ремонтирал летището, но не е получил парите си – за това алармира министър Ивайло Московски през миналата седмица. Затова транспортното министерство спешно търси концесионер, заяви Московски.

ЗЕЛЕНИТЕ сме категорично против концесионирането на летище София, като смятаме, че финансовото му състояние не предполага компанията да се намира в сериозна криза, дори и след като плати задължението си. Според отчета на дружеството към края на 2011 година то разполага с парични средства от над 111 млн лева, значително над дълга към кувейтския фонд. Печалбата на летището за същата година е 12 млн лева.

Освен това, видно от отчета на един национален превозвач (собственост на групировката ТИМ), той дължи на столичния аеропорт над 25 млн лева летищни такси от изминали години. Това означава, че държавното „Летище София“ ЕАД финансира ТИМ след приватизацията на превозвача, като го поставя в по-благоприятно положение спрямо другите участници на авиопазара. Това пречи на конкуренцията и съответно на навлизането на нискобюджетни компании, които биха стимулирали туризма в страната, както и евтиното пътуване на българските граждани. Неплащането на летищни такси от страна на най-големия клиент на летището означава по-скъпи услуги за всички останали превозвачи.

Затова предлагаме следните мерки за развитие на столичното летище:

1. „Летище София“ ЕАД да си потърси всички закъсняващи вземания от превозвачи, включително като спира обслужването на самолетите на неизрядните платци.

2. Разработка и прилагане на последователна стратегия за привличане на нискотарифни превозвачи, които да осигурят по-добро запълване на слабите за полети дни, както и часове от денонощието. Навлизането на повече авиокомпании на пазара ще означава по-ниски цени за потребителите, повече индивидуални туристи на българския пазар и по-добри условия за туризъм в чужбина за българите. В последните години нискотарифни превозвачи прекратиха полетите си от и до София, въпреки че някои поддържат редовни линии до Скопие и Букурещ. Заобикалянето на българския пазар от „евтините“ компании е в интерес само на един „монополист“ на пазара, който на всичко отгоре не си плаща и сметките за обслужване. Това според ЗЕЛЕНИТЕ спъва развитието на авиобизнеса, на туризма, както и устойчивото развитие на самото „Летище София“ ЕАД – може би именно с идеята да бъде концесионирано от „приятелски компании“, както се получи с летищата във Варна и Бургас.

3. Отказ от концесиониране на „Летище София“ ЕАД

4. Прехвърляне на 20% от акциите на „Летище София“ ЕАД на Сребърния фонд, така че част от приходите от дивиденти да отидат за бъдещи плащания на пенсии на българските граждани.

Национален съвет на ПП ‘Зелените’
София, 29.09.2012 г.Граждани спасяват държавата от ТИМ!

22.03.2010

ВАС решава дали гражданите и гражданските организации имат интерес да оспорват прахосническите действия на властта, засягащи обществената собственост. ВАС даде ход на делото, заведено от гражданското сдружение СОПА и ПП ЗЕЛЕНИТЕ. Прокурорът по делото в своето становище заяви, че жалбата е неоснователна по всички точки. Решението по този казус е мерило за степента на демократичност и спазване на законите в България и възможността на гражданите да контролират безобразията на институциите.

Днес, 22 март 2010 г., Върховния административен съд (ВАС) даде ход по адм. дело №3463/2010 г., в което тричленен състав на съда ще преценява принципното положение дали гражданите и гражданските организации имат интерес да оспорват прахосническите действия на властта, засягащи обществената собственост. Гражданско сдружение СОПА и политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ се осмелиха да обжалват в адм. дело № 2977 /2009 г. „необжалваемата” според Административен съд – Варна заповед, с която областният управител на Варна, след извършени десетки процедурни нарушения, е определил без търг и конкурс купувач на печално известните 122 дка земя от крайбрежната ивица и Морската градина на Варна. С актове за изключителна държавна собственост тази територия е непродаваема според закона и Конституцията, но независимо от това тя вече е продадена и се води собственост на „Холдинг Варна” АД, т.е. на ТИМ. Следващото подобно дело във ВАС е № 3296 /2010 г. и е насрочено за 12.04.2010 ВАС от 9 часа.

Тези съдебни дела са част от общите действия на всички граждански организации във Варна, ангажирали се с проблемите по ревизирането на тази сделка и с процедирането и одобряването на проекта за Общ устройствен план (ОУП) на Община Варна. По настояване на гражданските организации народният представител Иван Костов постави по време на парламентарния контрол на 19.03.2010 г. конкретни въпроси на министъра на МРРБ. Министър Плевнелиев се оказа неподготвен за тях и отговорът му, че за сделката „данни за съществени нарушения в процедурата няма”, прозвуча неаргументирано и цинично. Изключително неприемливо е от трибуната на Народното събрание да се твърди, че данни за нарушения няма и в същото време да не се дава отговор на въпроса „Какви основания биха могли да узаконят конкретните действия, посочени от гражданите като нарушения?“, а

ПОСОЧЕНИТЕ НАРУШЕНИЯ СА ДОСТАТЪЧНО ДРАСТИЧНИ:
• Несъобразяването при сделката с наличните актове за изключителна държавна собственост, което означава, че е продадена непродаваема според закона земя.
• Оценката на земята е извършена при неверни посочени изходни данни – при отсъствие на Подробен устройствен план /ПУП/, а в действителност ПУП има! По този начин оценката е многократно занижена и щетите за държавата са в особено голям, многомилионен размер. Това е основание по чл. 260 ал. 1 от Наказателния кодекс за лишаване на двете лицензирани оценителки от свобода до три години и прекратяване на правото им да упражняват тази дейност.
• За оценката на земята е използван неодобрен ОУП на Община Варна, изготвен в нарушение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и при очевиден конфликт на интереси от фирма, чийто едноличен собственик на капитала й е именно дружеството-инвеститор, успяло да закупи уж непродаваемите според закона 122 дка земя, а именно – „Холдинг Варна” АД, част от групировката ТИМ.

Крайно неправилно е и твърдението в отговора на министър Плевнелиев, че всички отговорности по процедирането и одобряването на ОУП на Община Варна били от компетенциите на Община Варна. Това говори за дълбоко непознаване на законовата уредба и в частност на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), според който експерти на МРРБ приемат ОУП на черноморските общини, а крайният одобрителен акт е точно заповед на министъра на МРРБ.

Тази публично показана некомпетентност направи излишен отговора на следващия въпрос – „предприети ли са действия за завеждане на граждански иск пред компетентния български съд за защита на правото на държавна собственост”. Едва ли професионално неориентиран орган би могъл да обоснове правилно съдебен иск, за да защити държавния интерес. От друга страна този интерес би следвало напълно да съвпада с интереса на цялата заинтересована общественост по смисъла на Конвенцията, приета в Орхус, Дания, на 25-ти юни 1998 г. и отнасяща се до достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, особено относно територията на паркове, градини и зелени площи за общо ползване, каквито са въпросите и за съдбата на Морската градина и проектът за ОУП на Варна.

Такава изява на министър Плевнелиев може да се приеме като акт на абдикиране от законовото му задължение да съдейства за решаването на проблемите и би било логично този акт да се документира с подаването и приемането на неговата ОСТАВКА.

След като гражданите и гражданските организации са посочили на институциите множество конкретни закононарушения и при сделката, и при процедирането на ОУП, неприемливо е прокуратурата повече от половин година да не е в състояние да установи и се произнесе какво е установила проверката на тези посочени им в прав текст нарушения, както и да отказва да се присъедини и съдейства на гражданските организации за водените от тях дела в Административен съд – Варна и Административен съд – София-град. Съдилищата от своя страна също отказват да признаят на гражданските организации правен интерес да водят съдебни дела срещу сделката и по този начин ограничават способностите на обществото да се бори резултатно с корупцията. Независимо от това по време на парламентарния контрол на 19.03.2010 г. се установи и прокуратурата би следвало да го вземе предвид, че МРРБ не е в състояние да предостави достоверна и качествена експертиза по случая, а също така ще е доста наивно да очаква експертите от МРРБ сами да констатират, че са погазили закона, да се разкаят за това и доброволно да се запътят към следствения арест.

Неприемливо е при наличните безспорни доказателства прокуратурата все още да си затваря очите за посочените актове на безстопанственост в особено големи размери. Освен това вече не само на юристите е ясно, че изключителната държавна собственост не може да се обявява за частна, дори и с решение на Министерски съвет, а още по-малко с акт на областния управител, както безпардонно е сторено с харизаната на ТИМ, т.е. продадената на „Холдинг Варна” без търг и на безценица 122 дка земя край морето на Варна. Интересен е фактът, че г-н Иван Костов в своето питане не засегна темата за съществуващите актове за изключителна държавна собственост от 2000 г., които са изготвени в мандата на ръководеното от него правителство.

Въпреки че варненската окръжна прокуратура не пожела да участва в споменатото адм. дело № 2977 /2009 г. на Админ. съд – Варна, дългоочакваният дебат по закононарушенията по сделката щеше да се състои в съдебната зала, ако този съд не беше изтълкувал повратно европейските норми и бе признал правния интерес, т.е правото на гражданските организации на достъп до правосъдие по въпроси, засягащи обществена собственост.

В тези трудни условия на 22 март в рамките на адм. дело № 3463 /2010 г във Върховния административен съд граждански организации защитават държавния интерес. Наистина, дело от такова естество е прецедент в България, но с оглед обществения интерес съдът би трябвало да приложи правилно понятието правен интерес на заинтересованата общественост по смисъла на Орхуската конвенция, както и съответните норми от европейското право.

В този случай гражданските организации и гражданите безспорно са заинтересована общественост, след като обект на спор е обществена собственост и още по-точно – изключителна държавна собственост. Не бива да се пренебрегва и фактът, че тази заинтересованост е документирана чрез публична подписка и широк медиен интерес. В този смисъл би било редно и Върховна административна прокуратура да изрази положително становище относно правния интерес на гражданските организации и отделно от това да се присъедини като страна по делото в защита на правовия ред и върховенството на закона. Вместо това прокурорът по делото обяви жалбата за неоснователна по всички точки.

Дали този път българският съд и българските институции ще съумеят да защитят гражданските права или европейското бъдеще на България отново ще зависи от съдействието на Европа или ще бъде постигнато след поредното размахване на пръст?

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Юлиян Чолаков

ОЦОСУР
арх. Калина Павлова
тел. 0899229006

ПП ЗЕЛЕНИТЕ
Мария Христова, тел. 0889306731
Александър Асенов, тел. 0898384029Отворено писмо на Юрген Рот: Г-н Борисов, разчистете криминалната структура ТИМ!

15.09.2009

Публикуваме Отвореното писмо на германския журналист Юрген Рот до премиера Бойко Борисов във връзка с гражданските протести във Варна с активното участие и на ПП ЗЕЛЕНИТЕ срещу незаконната продажба на апетитен парцел от Морската градина на фирма, близка до групировката ТИМ:

Отворено писмо до българския министър-председател Бойко Борисов

В българския пристанищен град гражданите, между които също и членове на партия ‘Зелените’, се защитават срещу своеволията на една от могъщите групировки на България – ТИМ. Спомням си показанията на един предприемач, живеещ в Швейцария, комуто в главния офис на ТИМ в София, в прекия смисъл на думата са опряли дулото на пистолет в главата, за да го принудят на продаде предприятието си на ТИМ. Този предприемач още се страхува за живота си. Така се чувстват и смелите граждани на Варна, които се борят срещу продажбата на част от крайбрежието на Варна на групата ТИМ. Това е поводът за това отворено писмо до българския министър-председател.

Скъпи Бойко Борисов,

Още си спомням за нашия обстоен разговор през ноевмри 2007 в София, след представянето на книгата ми ‘Новите демони’. Тогава бяхте още кмет на София.

Междувременно сте избран от българския народ за министър-председател. Поздравления за Вас и за българския народ, който ви възлага големи надежди.

Пиша ви, защото навремето оставихте в мен убеждението, че ще разчистите криминалните структури в страната, за да могат гражданите да не стават жертва на страха.

Днес научавам, че смели граждани на Варна биват масово заплашвани, понеже са се захванали с една могъща групировка – ТИМ.

На Вас и на Вашия митничар номер 1, г-н Ваньо Танов, тази групировка е добре известна. Спомням си как Ваньо Танов ми сподели, че в миналото разследванията срещу ТИМ са били нежелани и когато е имало такива, те са били силно възпрепятствани. В нашия разговор споделих, че според мен ТИМ е една модерна криминална форма, един вид мафия. Тогава Вие не изразихте несъгласие.

Основата на актуалния скандал, който изглежда се осъществява с подставени лица, е продажбата на 118 000 квадратни метра крайбрежна ивица във Варна. Земята е продадена на Холдинг Варна, зад който стои ТИМ, без спазване на законовите разпоредби за търг.

Срещу това се борят различни неправителствени организации и партия ЗЕЛЕНИТЕ. Вие сте информиран за случващото се от гражданите на Варна. Скандалът е, че сега тези граждани и техните роднини биват масово заплашвани. Сред заплашените е и престижният независим архитект г-жа Калина Митева Павлова. На тях всички им се внушава, че в България никой не може да им помогне. Те всички се страхуват за живота си.

Поради тази причина ви умолявам настоятелно да разясните този скандал. Вярвам, че ще направите всичко възможно, за да възтържествува най-сетне правото във Варна и гражданите да могат свободно да изразяват протеста си.

С Уважение,
Юрген Рот

Превод от немски: Ивайло Иванов