Европейските зелени казват „НЕ“ на проучването и добива на шистов газ (чрез фракинг) в Европа

21.05.2012

Fracking resolution _ European Greens_BG