Всеки четвърти гласувал подкрепя позицията на Зелените

28.01.2013

Всеки четвърти гласувал на референдума е категорично против развитието на ядрената енергетика*.

80 % от населението на България не са били достатъчно информирани, за да дадат гласа си. Призивите за бойкот на референдума не помогнаха за подобряването на информираността и за гласуването с категорично НЕ, каквито са резултатите при референдумите в Европа.

Младото и образованото поколение на България, което ще понесе последствията на ядрената енергетика, най-масово е гласувало „против“ – това показва, че ядрената енергетика няма бъдеще!

Референдумът помогна да се събуди интерес към темата, въпреки че българските граждани са най-слабо информираните в Европа. Показателно е, че 25% от гласувалите са против ядрената енергетика, а не само против проекта „АЕЦ Белене“.
Един от най-демократичните инструменти – референдумът, беше използван за партийни игри и предизборна агитация. Първото национално допитване беше опорочено и от наложените измислени правила и цензура от ЦИК, която заличи регистрацията на единствения Инициативен комитет с принципна позиция против ядрената енергетика – Зелените алтернативи против АЕЦ. Въпреки това повечето от половината от гласувалите с НЕ подкрепиха позицията на Зелените.

ГЕРБ не мобилизира членовете си и премълча истинските опасности за населението.
„Зелената (р)еволюция“ в България е факт, защото само 12% от гласоподавателите продължават да се водят от проядрената пропаганда и лъжи на ДС-комплота от БСП, Атака, ВМРО и ДПС.

Настояваме Народното събрание да отчете липсата на подкрепа за нова ядрена централа и поради високия екологичен, социален и икономически риск окончателно да наложи мораториум върху нови ядрени мощности и удължаване живота на старите!

Зелените настояват за цялостно преразглеждане на енергийната политика на България, следваща съвременното европейско енергийно развитие!

Лице за контакти:
Борислава Сандов – съпредседател, 0887096757
Георг Тупарев – съпредседател, 0899188251

_________________________________
*според екзит пол на Алфа рисърч.Зелените – регистрирани за местните избори 2011г. Благодарим на всички членове и симпатизанти, които помогнаха да се случи това!

09.08.2011

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 93-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“, подписано от Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова, Петко Костадинов Ковачев като съпредседатели и представляващи партията и Стоян Димитров Йотов в качеството си на организационен секретар и упълномощено лице да представлява партията пред ЦИК, заведено под № 67 на 05 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис на решение от 04.11.2008 г. на СГС – ФО, 6 състав, по ф.д. №622/2008 за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис на решение от 29.12.2008 г. на СГС – ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008 за вписване на поправка на явна фактическа грешка в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС – ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 17 на „Държавен вестник“, бр. 17 от 06.03.2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от Национално събрание на партията от 16 – 17.04.2011 г. с гласувано решение за участие в местни избори през 2011 година; образец от подписите на представляващите партията; образец от подписа на упълномощеното лице; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-429 от 02.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от Прокредит Банк (България) АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 21.07.2011 г. на СГС – ТО, по ф.д. № 622/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8000 избиратели, подкрепящи регистрацията, допълнителен списък с три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 1094 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:19 часа тукПП ЗЕЛЕНИТЕ няма нищо общо с незаконната Коалиция Зелените

23.10.2009

Партия ЗЕЛЕНИТЕ декларира, че няма нищо общо с „Коалиция Зелените”, регистрирана на 12 октомври 2009 г. от Общинската избирателна комисия (ОИК) в София за участие на частичните избори за кмет на града, в нарушение на чл. 27.,ал. 1, т.11 на Закона за местните избори. ОИК  е регистрирала  за участие в изборите коалиция, чието наименование, включително и с прибавени думи,  повтаря наименованието на съдебно регистрирана политическа партия.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ  освен това заявява, че Централната избирателна комисия е бездействала и не е осъществила контрол върху решенията на ОИК, което е нейно задължение съгласно чл. 25, ал. 1, т. 10 на Закона за местните избори.

В тази връзка, ПП ЗЕЛЕНИТЕ ще предприеме всички законови средства за защита на името и идентичността си.