„Европа пропусна да си научи уроците от екологичните катастрофи“

24.01.2013

Джон Видал, „Гардиън“, 23.01.2013

Разчитане на първите сигнали можеше да предотврати загуби на хиляди човешки животи и увреждане на екосистеми, според доклад на ЕАОС
Останките от четвърти реактор на АЕЦ „Чернобил.“ Европа пропусна да си научи уроците от много екологични и здравни катастрофи като тази в Чернобил, предупреждава докладът.


Фото: Игор Костин / Corbis

Eвропа пропусна да си научи уроците от много екологични и здравни бедствия като катастрофата в Чернобил, оловните горива и инсектицидите с ДДТ, а сега пренебрегва сигналите от измирането на пчелите, генномодифицираните храни и нанотехнологиите, според доклад на Европейската агенция за околна среда (EАОС) в 800 страници.

Хиляди човешки животи можеха да бъдат спасени, и дълбоки екологични щети – предотвратени, ако „принципа на предпазливостта“ беше приложен въз основа на ранните предупреждения, твърдят авторите на излязъл в сряда доклад под заглавие „2013 Закъснели уроци от ранните предупреждения.“

Те обвиняват индустрията, че работи за да корумпира и подкопае регулаторните механизми чрез фабрикуване и манипулиране на изследвания и натиск върху правителствата за финансови печалби. „Те преднамерено наемат уважавани учени, медийни експерти и политици, които да оспорват всяко свързване на продуктите им с евентуални рискове. Някои индустриални групи и мозъчни тръстове явно са възприели стратегията да всяват съмнение, да пренебрегват научните сведения за опасности и да се оплакват от свръхрегулация, с цел да подкопаят вземането на предохранителни решения.“

С цел да подобри разбирането на научната информация, рецензираното изследване разглежда 18 области, включително излъчванията от мобилни телефони, таблетките за контрол на раждаемостта във водна среда и инвазивните биологични видове. То доказва, че правителствата често закъсняват твърде много с приемането на закони, които да ограничат смъртността или масовите финансови загуби и е много вероятно да се съпротивляват срещу каквато и да било регулация. Авторите са разкрили над 80 случая, при които не са били въведени регулации, докато не е станало ясно дали рисковете от дадена технология или химикал са реални или недоказани.

Ядрена енергия

Според изследването катастрофата във Фукушима през 2011 г. може да е излъчила два пъти повече радиация отколкото признава японското правителство. Според авторите, изтичането на радиоактивен цезии-137 от Фукушима е започнало по-рано отколкото признават властите, продължило е по-дълго и се разпространило в много по-широка територия отколкото се вярваше досега.
Авторите твърдят, че е прекалено рано за да се правят каквито и да било отговорни изчисления на потенциалното въздействие от катастрофата във Фукушима върху човешкото здраве.

Докладът отново отваря фронта на противоречие между защитници и опоненти на ядрената енергия по въпроса за здравните щети от чернобилската катастрофа през 1986. Докато Световната здравна организация /СЗО/ твърди, че само 28 души са загинали и изчислява броя на възможните смъртни случаи от рак на 4000, изследването на ЕС заявява, че смъртността може да се изчислява „най-малко между 17,000 и 68,000 за период от 50 години“.

В остро противоречие с твърденията на проядените защитници, според които катастрофата е причинила съвсем малко допълнителни заболявания от рак, докладът сочи, че е погрешно последиците от Чернобил да се свеждат единствено до рака. „Нераковите въздействия след Чернобил може да са много значими, в т.ч. имунологични разстройства и сърдечносъдови заболявания – особено сред младите,“ гласи той.

Инцидентите с реактори са посочени като най-сериозната обозрима заплаха свързана с ядрената индустрия. Според изследването, възможността от значими ядрени инциденти в бъдеще се е покачила двайсеткратно след Фукушима.
Отдавна трябваше да бъде предприето незабавно преработване на методите, по които се оценява сигурността на атомните електроцентрали, твърди изследването. „Независимо от личните виждания за рисковете и ползите от ядрената енергетика, ясно е че възможността за катастрофални инциденти трябва да се включи в разчетите на политическите и регулаторни процеси за вземане на решения. Както регулациите за действащи ядрени реактори, така и проектните изисквания за всеки предложен реактор трябва да бъдат сериозно преоценени.“

Генномодифицирани храни и култури

Докладът твърди също, че генномодифицираните култури не носят преки ползи за потребителите. Те са обект на пресилена еуфория, не са непременно безопасни, и са силно неподходящи за мнозинството от фермерите по света.
Той доказва, че йерархични ГМ компании цинично манипулират международните системи за патенти и субсидии за да си осигурят максимални печалби. „Модифицирането на генотипове за регистриране на патенти и защита на видови вариации осигурява финансови приходи много по лесно отколкото всички иновативни опити за покриващи насаждения, ротация на култури, компостиране, самонасочвано обучение на фермерите, програми за микро-маркетинг и кредитиране,“ гласи той.

Изследването сравнява потенциала на високоресурсното генномодифицирано земеделие и нискотехнологични „агро-екологични“ методи, които се ползват все по-широко от земеделците в развиващите се страни, и заключва, че рисковете свързани с ГМ се подценяват, докато ползите се преувеличават.

„Трупат се доказателства, че твърденията за ползите са раздути, и че има обратни ефекти. Ползите, които вероятно са преувеличени, засягат по-малката употреба на пестициди, намаленото използване на по-отровни пестициди, повишените добиви и приходи на фермерите. Сигурността на генномодифицираните култури се предполага винаги, когато липсват доказателства за вреди, сякаш това е равнозначно на доказана липса на вреди, което явно е погрешно. По този начин много от изводите за сигурността… се основават на презумпции вместо на доказателства.“

Изследването не отхвърля генномодифицираните култури, но твърди, че полезността им е ограничена от начина, по който се ползват понастоящем. Вместо да бъде широко-използвана технология, ГМ е ограничено в много малко страни и до едва 3% от световната обработваема земя, твърди докладът. „Изненадващо е, че въпреки повече от 30 години на изследвания и развитие, и близо 20 години на търговска употреба на генномодифицираните продукти, само две характеристики имат пазарно значение – толерантността към хербициди и производството на инсектициди. И дори те са пропорционално развити само в малък брой страни. Според изчисления, произлизащи от индустрията генномодифицираната култивация покрива огромен брой хектари в глобален мащаб, но при проверка се оказва, че подкрепата за ГМ култури по света е разпределена неравномерно.“

Към оригинала на статията: тукДекларация на Балканската анти-ядрена коалиция (БАЯК)

30.03.2011

На 26 март 2011 по инициатива на ПП ЗЕЛЕНИТЕ в София се проведе учредителна конференция на Балканската анти-ядрена коалиция (БАЯК). В Коалицията влязоха зелени партии и граждански организации от България, Македония, Сърбия, Румъния, Турция. Основната цел на БАЯК е да мотивира гражданите на страните от Югоизточна Европа за развитието на чиста и безопасна енергетика, която изключва ядрената заплаха за днешното и бъдещите поколения.
Участниците в срещата набелязаха идеи за съвместни действия и приеха следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Балканската анти-ядрена коалиция /БАЯК/

Ние, обезпокоени граждани, екологични организации и зелени партии от Югоизточна Европа изразяваме искрената си симпатия към хората в Япония, които се борят, за да възстановят живота си от катастрофалното земетресение, цунами и серия от ядрени аварии. Обединяваме усилията си за превръщането на нашия регион в място, свободно от ядрена енергия.

25 години след аварията в Чернобил светът, изглежда, забрави за ядрените рискове. Ядреното лоби прави опити да пропагандира „ядрен ренесанс“, безочливо злоупотребявайки с претекста за проблемите с климатичните промени.

Инцидентът в Япония за съжаление потвърди, че нито една атомна електроцентрала в света не е проектирана да устои на комбинацията от няколко едновременни природни бедствия и/или предизвикани от човека проблеми. Изправено пред последиците от изменението на климата и увеличаване броя на природните бедствия, съчетани с повишената уязвимост на ядрените резервни системи за безопасност, през постоянно влошаващото се състояние на глобалната екологична и социална стабилност, населението в целия свят трябва да знае, че ядрената енергия не може да избегне тези рискове с никакви средства. Напротив, тя внася допълнителен рисков фактор.

Бедствието в Фукушима още веднъж показа, че ядрената индустрия не е научила уроците от Чернобил и други ядрени аварии. По ирония на съдбата, едно от най-развитите, глобално осъзнати и организирани общества в света бе подведено с фалшиви уверения относно безопасността на своите ядрени инсталации. Загрижени за постоянната липса на прозрачност от страна на ядрената индустрия и нейните политически защитници, ние настояваме за пълна и навременна информация за реалността на ядрената енергия и нейната безопасност и максимална прозрачност в съответствие с Орхуската Конвенция.

Белязани не само от ендемична корупция, дефицит на демократични практики и прозрачност, но също и от висока степен на сеизмична активност, страните от югоизточния европейски регион са сред най-рисковите райони в света по отношение на ядрената енергетика.

Необходимо е ново отношение и нови работни практики, при които правителството, политическите партии, местните власти, организациите от гражданския сектор и експерти си сътрудничат в развитието на устойчивата енергетика. Настоящата коалиция представлява пример за подобна съвместна работа и обхваща някои от горепосочените сектори: зелени партии от Балканския регион, работещи заедно с експерти и неправителствени организации.

Ние заявяваме нашето намерение да не допуснем ядреният бизнес, откъдето и да идва, да застраши бъдещето ни със своите неизпитани технологии и опит.

Настояваме за следното:
• Незабавна, тотална и постоянна забрана за строителството и планирането на каквито и да е нови ядрени мощности в Югоизточна Европа;
• Пренасочване на всички публични средства в енергийния сектор към възобновяеми източници на енергия и мерки за енергийна ефективност с незабавен резултат;
• Устойчива енергийна политика с цел оползотворяване на огромния потенциал на региона за възобновяема енергия и увеличаване на капацитета за енергийно сътрудничество между страните, основано на този потенциал;
• Закриване на всички съществуващи ядрени централи незабавно след изтичане на срока им, както и забрана за продължаване на живота им след проектирания срок;
• Достатъчно финансови средства за безопасното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, получени при погребването на блоковете;
• Пренасочване фокуса на Енергийната общност и регионалните пазари на енергия в Атинския процес от използването на изкопаеми горива и ядрена енергия към възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност;

Докато все повече страни и региони се пренасочват към енергийна независимост, ние намираме за неприемливо страните от Югоизточна Европа да останат в хватката на остарелите изкопаеми горива и ядрена енергия.

Подписали:

България:
ЗЕЛЕНИТЕ
За Земята
Земя завинаги
Институт за зелена политика
Фондация за околна среда и земеделие
Български център за зелена икономика

Гърция:
Зелените (Екологичните зелени), (Ecologist Greens)

Турция:
Зелена партия (Yeşiller Partisi)

Македония:
ДОМ (DOM)

Румъния:
Устойчива Сигишоара (Sustainable Sighisoara)
TERRA Mileniul III
Зелена партия (Partidul Verde)

Сърбия:
Сръбски млади зелени (Zelena Omladina)Протест „Не на атомната бомба в Белене“

29.03.2011

В сряда (30 март) от 18:30 ч. между Министерски съвет и Президентството (площад Независимост) ще се проведе зелено-син протест „Не на атомната бомба в Белене“. Организаторите от Синята коалиция и ПП „Зелените“ призовават всички граждани и организации да подкрепят с присъствието си протеста. Нека покажем, че сме против нов Чернобил и Фукушима на нашата територия!

ПП ЗЕЛЕНИТЕПетко Ковачев: Ядрената индустрия върви към своя край

20.03.2011

Г-н Ковачев, какви поуки могат да се извлекат от ядрената драма в японската АЕЦ „Фукушима 1”?

Случилото се е трагедия и катастрофа за ядрената индустрия. Жалко за хората, оказа се, че случилото се е плод на дългогодишни лъжи на компанията оператор на централата. Ние, природозащитните организации, имахме информация, че там има проблеми отдавна, но никой не ни послуша. Ако още през 2006 г. японското правителство беше взело мерки спрямо подобни случай, тази трагедия щеше да се избегне. Но това не се случи.

Защо не се случи?

Защото ядрената индустрия като цяло отдавна се превърна в ядрена мафия. Това са големи печалби. В същото време ядрената индустрия отдавна не може да постигне достатъчно висока степен на безопасност. Вместо да се признае този факт и да се търсят решения, той е бил прикриван. И тук не става въпрос за една или друга страна, това е в глобален план. Освен това вече няма вид реактор, който да не е аварирал сериозно. Големите катастрофи в световен мащаб са с различни реактори. В този смисъл дебатът за добрите и лошите реактори е абсолютен малшанс. Докато се продължава в тази плоскост държавите са в опасност.

Докато не се погледне на енергетиката като цял сектор, винаги ще спорят едни лобита и винаги ще има риск от проблеми и аварии. Опитът показва, че въпреки проектите за потенциални рискове, никога не могат да се предвидят всички рискови фактори. В Япония роля изиграха природните катаклизми, но в Чернобил нямаше такива катаклизми, проблемите в АЕЦ “Козлодуй” също не са заради катаклизми. В нашата централа също има проблеми, засега не са чак толкова опасни. Пример е 2006 г., когато 5 блок едва го загасиха.

Каква ще е ядрената политика на държавите оттук нататък?

Аз мисля, че тази индустрия върви към своя край. Разбира се, това ще става бавно. И Германия, и Швейцария обявиха, че спират свои ядрени реактори. Както и други индустрии изчезнаха, така ще изчезне и тази.

Българите имат ли от какво да се притесняват с оглед бъдещата АЕЦ “Белене”?

Имат от какво да се притесняват и за “Белене”, и за “Козлодуй”. Има много високо ниво на корупция, което може да доведе до некачествени системи за безопасност, за злоупотреби и др. При “Белене” освен другите рискове, голяма опасност крие сеизмичността на района. Ако го построят, то ние ще станем опитни зайчета, защото такъв тип реактори все още никъде не работят. Всички говорят, че в България не може да има цунами. Само че никой не показва анализа на риска при скъсване на Железни врата при Дунав. Тези неща се подминават с лекота.

От “Росатом” преди няколко дни бяха тук и увериха, че реакторите им са абсолютно безопасни.

Руснаците са наясно, че в момента, в който стана това в Япония, техният бизнес е заплашен отвсякъде. Тяхната цел е да пробият в ЕС и Турция. Те си следват техните интереси.

Има ли опасност за България от случващото се в Япония?

При положение, че няма ядрен взрив, България няма да бъде засегната. Но все още чакаме да видим дали такъв ще има или не. Ако има взрив, радиацията ще бъде изпусната на много високо и вятърът ще я разнесе, тогава вече е опасно.

събота, 19 март 2011 10:37, автор: Деси Боцева

Оригиналът на статията може да прочетете тук.от медиите: Аварията в Чернобил и АЕЦ Белене

28.04.2010

Пресконференция на Коалиция БелеНЕ по повод 24 годишнината от Чернобил.

От BNews.bg: „АЕЦ Белене е ненужен и опасен проект“ каза Деница Петрова, съпредседател на партия ЗЕЛЕНИТЕ и призова правителството да спре проекта.

Вижте видеорепортажа от пресконференция на Коалицията и интервю на Деница Петрова – Съпредседател на ЗЕЛЕНИТЕ в края на страницата.

По повод изразеното съмнения в статията на BNews.bg за липсата на доказателства за сеизмичната опасност на строителната площадка на АЕЦ Белене прилагаме цитат от становището на БАН от 1990г и други аргументи за „сигурността“ и „ползата“ от проекта от http://velincarving.blogspot.com/2010/04/blog-post_28.html